Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2543-НС
София, 7 май 2013 г.

ОТНОСНО: допълване на т. 43 от решение № 2169-НС/16.03.2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 232, ал. 2 от Изборния кодекс и писмо с вх. № 1384-НС/30.04.2013 г. на ЦИК от постоянния секретар на Министерството на външните работи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва т. 43 от Решение № 2169-НС от 16 март 2013 г. на Централната избирателна комисия, като се създава изречение пето: „За извършеното приемо-предаване на изборните книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства или оправомощените от тях лица се съставя и подписва протокол по образец съгласно приложението." (Приложение № 1)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения