Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2541-НС
София, 7 май 2013 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE PA) за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпили са писма от Министерството на външните работи с вх. № 1428-НС от 03.05.2013 г. и № 1480-НС от 07.05.2013 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE PA) за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Към писмото е приложен списък с имената.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И: 

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. следните лица:

 1. Оуен Мърфи (Ирландия)
 2. Роберто Батели (Словения)
 3. Кристиян Пауценбергер (Австрия)
 4. Елдар Ибрахимов (Азърбайджан)
 5. Валианцина Верас (Беларус)
 6. Милован Петкович (Хърватия)
 7. Фурио Радин (Хърватия)
 8. Ярослав Скарка (Чешка република)
 9. Петер Юл Йеншен (Дания)
 10. Андреас Бакар (Дания)
 11. Ванио Линдер (Естония)
 12. Манфрид Грунд (Германия)
 13. Андреас Нотел (Германия)
 14. Андреас Психарис (Гърция)
 15. Йоргос Хабурис (Гарция)
 16. Роберто Монтелла (Италия)
 17. Давиде Рицоли (Италия)
 18. Гулиелмо Пики (Италия)
 19. Йелена Митрович (Черна гора)
 20. Актар Шадхри (Норвегия)
 21. Адао Силва (Португалия)
 22. Семьон Дзакхаев (Руска федерация)
 23. Едуард Маркин (Руска федерация)
 24. Юлия Гускова (Руска федерация)
 25. Ясенко Омановик (Швеция)
 26. Емин Онен (Турция)
 27. Хатидже Билкие (Турция)
 28. Ирина Сабасхук (Украйна)
 29. Ерика Шлагер (САЩ)

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения