Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2540-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г., и поправка на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г.

Постъпили са писма с вх. № 1461-НС от 06.05.2013 г. от МВнР, № 1445-НС от 04.05.2013 г. от ПП „ГЕРБ" № 1458-НС от 06.05.2013 г. от ПП „ДПС", № 1425-НС от 03.05.2013 г. от Тодор Здравков, ведно с предложения за промени в съставите на СИК извън страната, назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК.

Постъпилите писма са в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъдат уважени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 321600058, Палма де Майорка, Радосвета Кирилова Трифонова, ЕГН ...,като член.
 2. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., като председател.
 3. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ..., като секретар.
 4. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Антон Станков Антонов, ЕГН ..., като член.
 5. От секционна избирателна комисия № 322100074, Ларнака, Тодор Руменов Здравков, ЕГН ..., като член.
 6. От секционна избирателна комисия № 324700159, Измир 7, Лилия Филипова Зидарова, ЕГН ..., като член.
 7. От секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, Хикмет Халилибрам Халилибрам, ЕГН ..., като член.
 8. От секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Джевдет Азис Сали, ЕГН ..., като секретар.
 9. От секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Любомира Владимирова Каралеева, ЕГН ..., като член.
 10. От секционна избирателна комисия № 320900016, Единбург, Стоян Светославов Славчев, ЕГН ..., като зам.-председател.
 11. От секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Мария Богомилова Спасова, ЕГН ..., като член.
 12. От секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ..., като председател.
 13. От секционна избирателна комисия № 321600044, Бенидорм, Мариан Апостолов Уливеров, ЕГН ..., като председател.
 14. От секционна избирателна комисия № 321600046, Гандия, Христина Русева Драганова, като председател.
 15. От секционна избирателна комисия № 321600047, Ел Ехидо, Невена Милчева Спасова, ЕГН ..., като член.
 16. От секционна избирателна комисия № 321600048, Енгера, Руси Маринов Драганов, ЕГН ..., като член.
 17. От секционна избирателна комисия № 321600060, Кастельон, Богомил Георгиев Чонов, ЕГН ..., като секретар.
 18. От секционна избирателна комисия № 321600054, Мадрид, Фронка Младенова Милешкова, ЕГН ..., като председател.
 19. От секционна избирателна комисия № 321600056, Местолес, Галя Василева Койчева, ЕГН ..., като секретар.
 20. От секционна избирателна комисия № 321600061, Тафая, Александър Иванов Панчев, ЕГН ..., като член.
 21. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Веселин Николов Ангелов, ЕГН ..., като член.
 22. От секционна избирателна комисия № 321600064, Хетафе, Боряна Василева Велева, ЕГН ..., като секретар.
 23. От секционна избирателна комисия № 321900071, Отава, Йоана Димитрова Манолова, ЕГН ..., като член.
 24. От секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, Ваня Стефанова Попова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 25. От секционна избирателна комисия № 322700085, Люксембург, Атанас Георгиев Гегов, ЕГН ..., като председател.
 26. От секционна избирателна комисия № 324200108, Ню Йорк, Златко Иванов Паунов, ЕГН ..., като секретар.
 27. От секционна избирателна комисия № 324200113, Чикаго, Роза Ваклинова Кичукова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 28. От секционна избирателна комисия № 324700130, Бурса 8, Янка Иванова Атанасова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 29. От секционна избирателна комисия № 324700135, Бурса 13, Неделчо Николаев Увалиев, ЕГН ..., като зам.-председател.
 30. От секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Красимира Ивайлова Чалова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 31. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Десислава Антонова Търнева, ЕГН ..., като зам.-председател.
 32. От секционна избирателна комисия № 320700009, Брюксел І, Севинч Ариф Хасан, ЕГН ..., като член.
 33. От секционна избирателна комисия № 324700154, Измир 2, Йордан Георгиев Димов, ЕГН ..., като зам.-председател.
 34. От секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Иванка Димитрова Сердарова, ЕГН ..., като член.
 35. От секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Хабибе Садък Ахмед, ЕГН ..., като член.
 36. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., като член.

 

I. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 321600058, Палма де Майорка, Павлина Стефкова Стоянова, ЕГН ..., за член.
 2. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ..., за председател.
 3. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Антон Станков Антонов, ЕГН ..., за секретар.
 4. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., за член.
 5. В секционна избирателна комисия № 322100074, Ларнака, Георги Едгаров Марков, ЕГН ..., за член.
 6. В секционна избирателна комисия № 324700159, Измир 7, Тонка Димитрова Христова, ЕГН ..., за член.
 7. В секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, Мая Радулова Арабаджиева, ЕГН ..., за член.
 8. В секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Пламен Николаев Абровски, ЕГН ..., за секретар.
 9. В секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Веселина Атанасова Бурова, ЕГН ..., за член.
 10. В секционна избирателна комисия № 320900016, Единбург, Мартин Цветомиров Маринов, ЕГН ..., за зам.-председател.
 11. В секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Димитрина Златкова Чучукова, ЕГН ..., за член.
 12. В секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Иванка Димитрова Сердарова, ЕГН ..., за председател.
 13. В секционна избирателна комисия № 321600044, Бенидорм, Ивелин Василев Каракашев, ЕГН ..., за председател.
 14. В секционна избирателна комисия № 321600046, Гандия, Николета Христова Гугова, ЕГН ..., за председател.
 15. В секционна избирателна комисия № 321600047, Ел Ехидо, Силвия Йовчева Йорданова, ЕГН ..., за член.
 16. В секционна избирателна комисия № 321600048, Енгера, Златка Георгиева Христова, ЕГН ..., за член.
 17. В секционна избирателна комисия № 321600060, Кастельон, Мариела Павлинова Владова, ЕГН ..., за секретар.
 18. В секционна избирателна комисия № 321600054, Мадрид, Валентина Симеонова Герасимова, ЕГН ..., за председател.
 19. В секционна избирателна комисия № 321600056, Местолес, Цветанка Котева Спасова, ЕГН ..., за секретар.
 20. В секционна избирателна комисия № 321600061, Тафая, Кязим Кязимов Маджиров, ЕГН ..., за член.
 21. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Юлиян Цанков Пеев, ЕГН ..., за член.
 22. В секционна избирателна комисия № 321600064, Хетафе, Ваня Генчева Кожухарова, ЕГН ..., за секретар.
 23. В секционна избирателна комисия № 321900071, Отава, Надежда Николаева Цолова, ЕГН ..., за член.
 24. В секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, Кристина Тодорова Дачева, ЕГН ..., за зам.-председател.
 25. В секционна избирателна комисия № 322700085, Люксембург, Николай Иванчев Цанов, ЕГН ..., за председател.
 26. В секционна избирателна комисия № 324200108, Ню Йорк, Ангелина Иванова Янкова, ЕГН ..., за секретар.
 27. В секционна избирателна комисия № 324200113, Чикаго, Ангел Илиев Славчев, ЕГН ..., за зам.-председател.
 28. В секционна избирателна комисия № 324700130, Бурса 8, Нерсин Хасанова Йълмаз, ЕГН ..., за зам.-председател.
 29. В секционна избирателна комисия № 324700135, Бурса 13, Аднан Назиф Мустафа, ЕГН ..., за зам.-председател.
 30. В секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Хабибе Садък Ахмед, ЕГН ..., за зам.-председател.
 31. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., за зам.-председател.
 32. В секционна избирателна комисия № 320700009, Брюксел І, Ейджан Ертан Кадир, ЕГН ..., за член.
 33. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., за зам.-председател.
 34. В секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ..., за член.
 35. В секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Сезгин Мюмюн Бекир, ЕГН ..., за член.
 36. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Ахмед Халибрям Исмаил, ЕГН ..., за член.
 37. В секционна избирателна комисия № 321700065, Милано, Рашко Любомиров Рашков, ЕГН ..., за член.
 38. В секционна избирателна комисия № 321700066, Неапол, Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., за член.
 39. В секционна избирателна комисия № 321700067, Рим, Елина Боянова Петрова, ЕГН ..., за член.
 40. В секционна избирателна комисия № 321600043, Барселона, Полина Венкова Иванова, ЕГН ..., за член.
 41. В секционна избирателна комисия № 324000100, Москва, Цветозар Илиев Генчев, ЕГН ..., за член.
 42. В секционна избирателна комисия № 324000101, Санкт Петербург, Тодор Димитров Андреев, ЕГН ..., за член.
 43. В секционна избирателна комисия № 323100090, Кишинев, Венета Асенова Мицева, ЕГН ..., за член.
 44. В секционна избирателна комисия № 32142700113, Чикаго, Златка Петрова Галунска, ЕГН ..., за член.
 45. В секционна избирателна комисия № 324200107, Лос Анжелис, Борислава Стефанова Стефанова, ЕГН ..., за член.
 46. В секционна избирателна комисия № 324500116, Белград, Марияна Николова Стамова, ЕГН ..., за член.
 47. В секционна избирателна комисия № 324800204, Киев, Павел Танев Страфилов, ЕГН ..., за член.
 48. В секционна избирателна комисия № 324900205, Будапеща, Париса Серафимова Попниколова, ЕГН ..., за член.
 49. В секционна избирателна комисия № 325100211, Хамбург, Людмила Станишева Георгиева, ЕГН ..., за член.
 50. В секционна избирателна комисия № 325200216, Ница, Нико Венцислав Алексиев, ЕГН ..., за член.
 51. В секционна избирателна комисия № 325200212, Бордо, Катя Стоянова Иванова, ЕГН ..., за член.
 52. В секционна избирателна комисия № 325300220, Загреб, Дорина Жак Коен, ЕГН ..., за член.
 53. В секционна избирателна комисия № 325500224, Женева, Алексей Еленков Андреев, ЕГН ..., за член.
 54. В секционна избирателна комисия № 320300003, Баку, Атанаска Кънчева Костадинова, ЕГН ..., за член.
 55. В секционна избирателна комисия № 321900070, Монреал, Лъчезар Георгиев Везенков, ЕГН ..., за член.
 56. В секционна избирателна комисия № 321900071, Отава, Стефка Златева Кацарска, ЕГН ..., за член.
 57. В секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, Николай Георгиев Паскалев, ЕГН ..., за член.
 58. В секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., за член.
 59. В секционна избирателна комисия № 321100029, Кавала, Генка Йовчева Пападопулу, ЕГН ..., за член.

 

ІІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г., като презимето на назначената за член на СИК № 324700160, Измир 8, Наташа Стаменова Баева, вместо „Станимирова" и „Симеонова" да се чете „Стаменова"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения