Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 254-ЕП
София, 29.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № ЕП-18-22 от 28.04.2014 г. и № ЕП-18-23 от 29.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 125 (сто двадесет и пет) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представени и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 125 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Ажда Бюрхан Помак
2. Алеф Ариф Гази
3. Айсун Мюведин Хасан
4. Синерай Лютфи Абтула
5. Айсун Месутова Сараосманова
6. Зюлфие Танерова Мехмедова
7. Нефизе Тамер Сефер
8. Джансу Енвер Джебе
9. Емел Джеферова Коджаалиева
10. Станислава Стефанова Младенова
11. Гьонюл Себайдинова Касперова
12. Йознур Гюнал Баковлу
13. Айкут Ахмед Яваш
14. Осман Ахмедов Ислямов
15. Еркан Рейхан Хаджиовлу
16. Хюсеин Мухидинов Помаков
17. Махсун Мустафов Халибов
18. Синан Мурадов Реджебов
19. Мюсебие Али Гайтан
20. Юмгюл Шерифова Яшарова
21. Серту Сабриев Мустафов
22. Накшедил Мустафа Дауд
23. Нурселин Дюрхан Демиран
24. Дюрхан Демиран Дауд
25. Айлин Кадирова Абилова
26. Хаджи Нехат Ахмедов Царски
27. Джевдет Осман Юсеин
28. Зия Ибрям Камбер
29. Юмит Ериханов Мехмедов
30. Юсеин Екремов Юсеинов
31. Бирол Махрямов Махрямов
32. Надибер Ибрахим Сакаллъ
33. Самир Сабриев Кадиров
34. Ниляй Илханова Байрактарова
35. Себайдин Бедриев Османов
36. Небие Сезгинова Мехмедова
37. Севим Зюлкярова Сабриева
38. Шейнур Мейсуд Еюб
39. Севда Асенова Асенова
40. Михаил Кирилов Асенов
41. Боян Тодоров Неков
42. Емил Антонов Александров
43. Юлияна Славева Славкова
44. Александър Матеев Александров
45. Слави Славков Караилиев
46. Севда Маринова Атанасова
47. Валентин Михайлов Кирилов
48. Миглена Станимирова Кирилова-Любенова
49. Шенол Фаиков Мехмедов
50. Ниязи Керимов Майрамов
51. Рамадан Хасанов Рамаданов
52. Ахмед Исмаилов Исмаилов
53. Емил Огнянов Ангелов
54. Осман Ахмедов Османов
55. Раиф Тасимов Раифов
56. Ереджеб Юсню Исмаилов
57. Идает Рифатова Велиева
58. Рена Асенова Алекова
59. Митко Филипов Данаилов
60. Филип Красимиров Данаилов
61. Ангел Дончев Данев
62. Дончо Асенов Маринов
63. Ради Савев Костадинов
64. Елена Йорданова Димитрова
65. Гюлсерен Ибрямова Ешарова
66. Юксел Ешрефов Мусов
67. Мюзеям Сюлейманова Алиева
68. Красимир Любомиров Койчев
69. Гюнай Бедриев Ахмедов
70. Бедриш Басриева Мехмедова
71. Силвен Сергеева Мехмед
72. Анка Ангелова Костова
73. Хайри Хайриев Мемишев
74. Айля Бахриева Абдолова
75. Атидже Ибрямова Ислямова
76. Недрет Мюмюнова Илиязова
77. Ерол Мехмедов Асанов
78. Гюлер Ахмедова Радославова
79. Недислава Валентинова Андреева
80. Снежанка Петрова Славева
81. Валентин Димитров Андреев
82. Рефет Абдулов Раимов
83. Тодор Ангелов Ангелов
84. Адем Ниази Адемов
85. Мукадес Яшарова Акифова
86. Рухшен Мустафов Ибрямов
87. Васил Иванов Станев
88. Валентин Димитров Георгиев
89. Митко Ангелов Златев
90. Пламен Иванов Иванов
91. Румен Райков Байчев
92. Юсеин Насуфов Мейминов
93. Рюкие Юзеирова Османова
94. Деан Калоянов Минчев
95. Благой Георгиев Благоев
96. Шазие Куртишева Ахмедова
97. Сафие Мюмюнова Юналоглу
98. Севджихан Хълмиева Мехмедова
99. Акъ Разаков Акъев
100. Васил Калинов Златанов
101. Еленка Денкова Асенова
102. Бисер Стефанов Ангелов
103. Митко Методиев Ангелов
104. Юсеин Реджебов Билялов
105. Бюлянт Мехмедов Садулов
106. Орган Назмиев Садулов
107. Севгин Шефкетов Мехмедов
108. Илвенур Ибрахимов Махмудов
109. Гюлчерен Ахмедова Мустафова
110. Емел Изет Мехмед
111. Севдалин Ваклинов Кенарев
112. Бейсин Джумазиев Мехмедов
113. Сезгин Кязимов Ялучев
114. Меджит Мюмюнов Велиев
115. Гюлвенур Даудова Шабан
116. Исмет Исмет Лютфи
117. Тунджай Исмет Лютфи
118. Ерол Бекиров Османов
119. Хасан Юсеинов Хасанов
120. Рушан Хасанов Бобаалиев
121. Ердинч Неджмиев Заиров
122. Кемал Неджибов Хебибов
123. Джеват Алиев Юсеинов
124. Зехра Ахмед Байрактар
125. Метин Юсеинов Джомов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Отказва да регистрира Ибрям Ахмед Гаваз и Рафил Шамзиев Ахмедов поради еднакви „ЕГН".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • № 1831-МИ / 25.06.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

 • № 1830-МИ / 23.06.2020

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори

 • всички решения