Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 254-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Твърдица, област Сливен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-215 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Твърдица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Твърдица, област Сливен, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Радостина Димова Бистрева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пенка Митева Койчева

 

СЕКРЕТАР:

Нина Петрова Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цветана Иванова Ненова

 

 

Денка Петкова Донева

 

 

Руска Петкова Георгиева

 

 

Стоянка Денчева Чотова

 

 

Даниела Величкова Акланова

 

 

Мариела Иванова Станева

 

 

Тодорка Михова Бунарджиева

 

 

Васил Тенев Князов

 

 

Димитър Петров Добрев

 

 

Нина Маринова Данева

 

 

Елена Атанасова Георгиева

 

 

Минчо Петков Добрев

 

 

Анета Костадинова Атанасова-Стоянова

 

 

Милена Стоилова Димитрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения