Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2538-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от „Информационно обслужване" АД с вх. № 1453-НС от 06.05.2013 г. относно допуснати технически грешки в Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК.

Извършена проверка в Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК установи, че са допуснати технически грешки, които следва да бъдат поправени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г., както следва:

 1. В т. І.1. номерът на СИК 32070009 да се чете „СИК 320700009";
 2. В т. ІІ.1. номерът на СИК 32070009 да се чете „СИК 320700009".
 3. Фамилното име на освободената като член на  СИК № 324700156, Турция, Измир 4, Деница Николова Вълчева, да се чете „Деница Николова Велчева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения