Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2534-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА”, извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК се установи, че:

 1. Траяна Тодорова Методиева, Снежа Ванчова Асенова и Кирил Проданов Симеонов са вписани в решението по два пъти, като им е издадено по едно удостоверение.
 2. Васил Борисов Барамов е вече регистриран като наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" с Решение № 2462-НС от 21.04.2013 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател, както от една и съща българска неправителствена организации, така и от различни български неправителствени организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на:

 1. Траяна Тодорова Методиева
 2. Снежа Ванчова Асенова
 3. Кирил Проданов Симеонов

наблюдатели на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК.

ЗАЛИЧАВА като наблюдател упълномощения представител на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", извършена с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК Васил Борисов Барамов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1816-НС / 23.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1815-НС / 23.03.2023

  относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1814-НС / 23.03.2023

  относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения