Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2531-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1442-НС от 04.05.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 610 (шестстотин и десет) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия
Ана Вихренова Христова
Тодор Гогов Вълков
Огнян Стефанов Величков
Руска Вълкова Митева
Златка Димитрова Иванова
Милко Владов Ангелов
Диана Николова Авджиева
Пейка Запрянова Илиева
Данаил Недков Йорданов
Павлина Кралева Иванова
Васил Димитров Василев
Катерина Константинова Хараламбиева-Хаджипетру
Елко Ангелов Карачолов
Александър Димитров Анин
Александър Костадинов Ризаков
Александър Валериев Чочов
Андрей Иванов Богоев
Асен Костадинов Башленски
Асен Сотиров Илиев
Атанас Илиев Златков
Атанас Димитров Стоянов
Борис Костадинов Драганов
Борислав Йорданов Тасков
Ваня Георгиева Демиревска-Чупетловска
Весела Георгиева Монева
Венчо Василев Севдин
Габриела Викторова Миленкова
Георги Асенов Пехливански
Георги Василев Малинов
Георги Димитров Кралев
Георги Лазаров Ильов
Гергана Йорданова Щерева
Донка Райчева Янкова
Димитрина Георгиева Иванова
Димитър Тодоров Огненски
Драган Златков Дорянов
Елица Йорданова Балтова
Иван Асенов Шопов
Иво Михайлов Зафиров
Иван Костадинов Челенков
Иван Трендафилов Симеонов
Ивайло Валериев Петров
Илинка Георгиева Демиревска
Йордан Иванов Пляков
Йордан Иванов Стоянов
Костадинка Манолова Крумова
Кирил Якимов Златков
Костадин Виденов Илчев
Крум Костадинов Чивиев
Любен Николов Кацаров
Любомир Георгиев Крумов
Любомир Методиев Ангелов
Любомир Тодоров Захариев
Манол Димитров Бараков
Мария Захариева Петрова
Маряна Димитрова Андонова
Маргарита Илиева Иванова
Маргарита Любенова Илинска
Маргарита Стоянова Гаведска
Милчо Христов Симонов
Миланка Стоянова Кърнолска
Михаил Стоичков Скрински
Николай Димитров Гогов
Орлин Яворов Тодоров
Петрана Цанева Владимирова
Пламен Михайлов Ризов
Рангел Георгиев Машкудански
Райна Василева Цолова
Руси Николов Панайотов
Сашо Костадинов Вельов
Светла Любенова Войнова
Силвия Янкова Маданчева
Снежана Вергилова Антова
Сотир Георгиев Занев
Стоименка Тодорова Кавданска
Стоил Методиев Кукушев
Теменужка Спасова Маврова
Тодор Димитров Огненски
Тодор Кирилов Десподов
Траян Стоилов Георгиев
Христо Венецков Васев
Чавдар Василев Милошов
Юлия Стоянова Любенова
Юлияна Венциславова Стаменова
Явор Георгиев Йоцов
Евелина Красимирова Вучкова
Елка Миланова Фарфарова
Емилия Пламенова Янчова
Камелия Георгиева Карпузова
Стаменко Димитров Велинов
Стоян Василев Кьосев
Стоил Йорданов Христов
Филип Георгиев Филипов
Явор Илчов Дамянов
Румен Стойчев Бубев
Михал Николов Виделов
Младен Якимов Захариев
Людмил Василев Стоев
Екатерина Сотирова Бачева
Георги Асенов Волев
Благой Василев Падишански
Снежана Асенова Горова
Венцислав Михайлов Искрев
Иван Борисов Маринов
Асен Атанасов Волев
Мария Димитрова Пенкова
Зорка Георгиева Тачова-Пенкова
Васил Костадинов Лютов
Райна Атанасова Бараковска
Албена Кирилова Георгиева
Миряна Петрова Каймаканска
Мария Иванова Ремичкова
Лиляна Кирилова Налбантова
Иванка Стоименова Боянска
Виолета Кирилова Игнатова
Кирил Димитров Каймакански
Георги Иванов Янев
Йорданка Владимирова Кирилова
Спас Михайлов Спасов
Ангел Кирилов Маскръчки
Румен Николов Потръчков
Цветанка Веселинова Митрева
Гергана Христова Костадинова
Росица Иванова Владимирова
Лидия Стоичкова Калешева
Иво Методиев Мутафчийски
Васил Вангелов Равенски
Наталия Иванова Александрова-Карчина
Костадин Георгиев Радински
Юлия Асенова Грозданова
Ирена Цветкова Беновска-Начева
Юри Йорданов Овчеполски
Костадин Цветков Катранджиев
Христина Методиева Мицанова
Емил Ивов Димитров
Иванка Христева Христозова
Елина Иванова Ладжева
Иванка Христева Стоева
Лиляна Василева Петкова
Мария Димитрова Герасимова
Милко Иванов Стенев
Соня Димитрова Кълвачева
Красимир Благоев Орманов
Гео Иванов Караданов
Нина Владимирова Янева
Ивилина Николова Вълканова
Екатерина Славчева Стоилова
Ванелина Георгиева Арнаудова
Елена Стоянова Николова
Ангел Добрев Петков
Иванка Пенова Карастойчева
Анастасия Кирякова Диева
Елена Георгиева Даракчиева
Красимира Стоилова Вангелова
Атанас Христов Николов
Ана Александрова Скерлетова
Мария Василева Димитрова
Георги Тодоров Михайлов
Джамали Байрямов Байрямов
Васил Атанасов Борнаров
Дамян Борисов Борисов
Елена Николова Рашкова
Пенка Стойнова Миткова
Атанас Богоев Гаргов
Кольо Николов Шахънски
Георги Георгиев Златански
Ненка Йонкова Тричкова
Атанас Денков Димитров
Пауна Ненова Узунова
Тодор Маринов Иванов
Митра Димитрова Веленска
Олга Богданова Петрова
Димитър Христов Христев
Делю Петков Делев
Таню Атанасов Танев
Величка Иванова Иванова
Вентур Петров Болен
Милко Иванов Начев
Кузман Димитров Жожгов
Иван Йосифов Яков
Антоанета Иванова Анастасова
Светла Радкова Цачева
Валери Николов Сергиев
Стойчо Малинов Томов
Димитър Атанасов Ташев
Стоян Стойчев Анастасов
Никола Благоев Кузманов
Атанас Стефанов Димитров
Цветана Кръстева Димова
Димитър Борисов Димов
Елена Костадинова Николова
Йордан Асенов Касъмов
Никола Христов Топалов
Атанас Костадинов Хаджиянев
Васил Николов Карадимов
Мария Динчева Сбиркова
Лазар Петров Филев
Розалин Асенов Белев
Генчо Видолов Коловски
Илия Куманов Генчевски
Цонко Стоилов Лесев
Илия Вълков Ранчев
Димитър Стоянов Спасов
Димитър Йончев Богоев
Асен Янков Щерев
Никола Стоицов Минчев
Виктор Атанасов Бобев
Христо Желязков Христакиев
Стоян Панайотов Стойков
Иван Димитров Карагьозов
Никола Георгиев Манчев
Момчил Асенов Стоянов
Ирина Атанасова Видкова
Елена Ангелова Лукова
Севдалина Иванова Костадинова
Милко Иванов Пейн
Христо Александров Христов
Валентина Стоянова Боскова
Спас Василев Цветков
Силвия Енчева Гочева
Иван Георгиев Георгиев
Галя Пенева Янкова
Кина Рангелова Колева
Георги Атанасов Георгиев
Стоянка Атанасова Иванова
Борис Рангелов Борисов
Иванка Петрова Стоянова
Димитър Трифонов Балабанов
Николай Иванов Копринков
Стефка Георгиева Ванчева
Запрян Иванов Дачев
Иван Петров Пънтев
Кирил Любенов Делчев
Йорданка Иванова Силямова
Павлина Атанасова Бакова-Исова
Румяна Любенова Станчева
Митко Кочев Тошев
Богдан Рангелов Райков
Салчо Ангелов Чакъров
Йордан Иванов Генов
Мина Стойчева Каймаканова
Марийка Слави Домбова
Константин Вихъров Витанов
Виля Антонова Маркачева
Симеонка Костова Величкова
Ангел Йосифов Торкин
Петър Венков Драмов
Георги Петров Комаров
Петър Иванов Лесов
Светослав Иванов Шопов
Иван Венков Пеников
Кольо Танев Колев
Йовка Петрова Лесова
Йосиф Климентов Терзийски
Венета Недялкова Лачева
Венко Гочев Гочев
Петър Николов Атанасов
Иван Венков Пищийски
Иван Борисов Говедаров
Георги Янков Желязков
Васил Георгиев Василчев
Николай Юлианов Пацев
Марийка Христова Стойчева
Красимир Стефанов Николов
Тодора Борисова Грозева
Янко Пенев Ангелов
Петко Димитров Колев
Гено Димитров Генов
Костадин Матеев Костадинов
Любчо Илиев Николов
Йосиф Ангелов Торкин
Ганчо Александров Марков
Мария Генова Лачева
Милко Славов Бенин
Рангел Кръстев Терзийски
Захари Рангелов Захариев
Милена Алексиева Тодорова
Наталия Иванова Славова
Димитър Василев Василев
Христо Пенков Дражевски
Костадин Пенков Дражевски
Стела Драганова Матева
Мариана Георгиева Павлова
Костадинка Иванова Стойчева
Стойчо Атанасов Петров
Ангел Стойков Найденов
Николай Георгиев Гачев
Стойко Ангелов Найденов
Спас Борисов Попчев
Петър Петров Григоров
Йордан Ангелиев Къртев
Иван Рангелов Динков
Тодор Петров Бухалов
Ангел Илиев Георгиев
Иван Костадинов Манов
Никола Ангелов Младенов
Стойчо Рангелов Гаров
Тинка Димитрова Джиджева
Веселка Костадинова Филева
Екатерина Димитрова Тонова
Атанас Костадинов Михайлов
Атанас Васков Тачев
Георги Василев Делчев
Ангелина Симеонова Лилковска
Ганка Стоянова Сулева
Георги Йорданов Колев
Веселин Иванов Николов
Тодор Иванов Георгиев
Данаил Христов Христов
Цонка Христозова Дойчевска
Христо Марков Георгиев
Георги Нончев Бейнов
Тодор Пенчев Богданов
Петър Тодоров Стайков
Нонка Павлова Сабахова
Димитър Веселинов Бабов
Сашо Борисов Попов
Адриана Кирилова Ташева
Евелина Трифонова Гатева
Кирил Василев Малечков
Милка Петрова Даскалова
Недялка Рашева Хаджиева
Радка Костадинова Кондева
Елена Василева Ботева
Лалка Костова Миткова
Васил Станчев Меретев
Мартин Георгиев Симеонов
Кирил Костадинов Шакаданов
Светла Симеонова Гайдова
Маруся Василева Димитрова
Насска Димитрова Помпорджиева
Ангел Костадинов Вълчинов
Илия Йорданов Тренков
Ангел Петров Божев
Анче Василева Стойчева
Стефчо Атанасов Димитров
Пламен Тенчев Тенчев
Александър Йорданов Александров
Георги Кирилов Цингов
Иванка Георгиева Богданова
Станка Атанасова Дерузова
Запрян Запрянов Ликов
Таня Илиева Лулкина
Верка Петрова Мрънкова
Митко Янков Михайлов
Георги Кръстев Димов
Величка Кръстева Шилева
Ненка Стоянова Шуманска
Атанас Георгиев Харбалиев
Тонка Димитрова Челебийска
Димитър Методиев Царев
Митко Иванов Стоянов
Койо Николов Коев
Дело Илиев Арбалийски
Боно Илиев Бабачев
Николай Цветков Узунов
Елена Иванова Гълъбова
Пенка Апостолова Рахова
Нанко Атанасов Попов
Нонка Борисова Ризова
Коста Видолов Барбов
Стоил Минчев Минчев
Пенка Иванова Славчевска
Иван Петров Богданов
Ива Иванова Вълчева
Георги Минчев Лютов
Борис Николов Богданов
Бона Рангелова Балтова
Нешо Атанасов Миневски
Славка Ненкова Нейчева
Атанаска Георгиева Пейчинова
Петко Колев Ташев
Иванка Иванова Кабаджова
Танчо Иванов Танчев
Георги Стоянов Василев
Никола Марков Петров
Петка Нончева Христова
Тотка Ненкова Султанова
Йонка Иванова Господинова
Видол Димов Дечевски
Славка Цветкова Базитова
Марийка Димитрова Иванова
Георги Симеонов Георгиев
Митка Иванова Маринова
Яни Адамов Шишманов
Милка Стефанова Иванова
Кана Митева Минева
Мария Стайкова Костадинова
Гина Григорова Николова
Алиосман Сали Хасан
Мирка Стоянова Георгиева
Райко Петков Леков
Христо Андонов Янакиев
Митю Петров Митев
Радка Кралева Николова
Диана Пеева Николова
Коста Панайотов Панайотов
Мария Георгиева Вълчева
Митко Захариев Факалийски
Илия Андонов Факалийски
Костадинка Димитрова Долапчиева
Стойка Димитрова Драганова
Ася Любомирова Найденова
Тодорка Николаева Стефанова
Свилена Атанасова Гражданска
Любомир Александров Стефанов
Цонка Георгиева Иванова
Гаврил Николов Трифонов
Атанас Георгиев Граждански
Иван Василев Иванов
Христо Минов Иванов
Ангел Стойков Ангелски
Ива Тодорова Дочева
Вeлислав Тихомиров Лалев
Добринка Георгиева Иванова - Христова
Мария Славомирова Димитрова
Огнян Петков Пешков
Петинка Василева Михайлова
Пламен Стоянов Петков
Радослав Василев Славов
Ценка Ненова Йонкова
Евгени Христов Михов
Матьо Павлев Матев
Начо Петров Начев
Руска Грозева Петрова
Соня Борисова Семова
Събчо Петков Сомлев
Мартин Милчев Францов
Данаил Петков Лалев
Христофор Гатев Лалев
Момчил Никифоров Кънев
Мария Колева Цонкова
Емилиян Иванов Маринов
Павлинка Колева Маринова
Ценка Цонкова Кокорска
Петьо Маринов Минков
Христо Василев Петров
Юлияна Анатолиева Асенова
Цветан Кътев Цонев
Юлиян Михайлов Кожухаров
Николина Йорданова Николова - Генова
Момчил Тодоров Димов
Момчил Валентинов Пенчев
Грета Бойкова Рачев
Стела Илиянова Христова
Веселин Тотев Василев
Митьо Димитров Митев
Косьо Минков Копчев
Любен Давидов Димитров
Елена Любенова Иванова
Петър Колев Лалев
Мирослава Крумова Касабова
Кольо Пенков Колев
Иван Борисов Коларов
Давид Георгиев Давидов
Лъчезар Христов Лазаров
Стефан Асенов Борисов
Николай Огнянов Билев
Славчо Иванов Тасков
Зорка Славчева Димитрова
Петьо Маринчев Петров
Тодор Георгиев Маринов
Димитър Димитров Димитров
Цветан Ивайлов Цветанов
Кристиян Дончев Дончев
Стилиян Емилов Евтимов
Светослав Николаев Цветков
Антон Антонов Миланов
Борислава Георгиева Петрова
Сталин Кръстанов Якимов
Лукан Стоянов Луканов
Мария Иванова Георгиева
Милчо Иванов Михайлов
Стоянка Алионова Дончева
Ана Савова Бонева
Цанко Василев Маринов
Иван Николов Донков
Милена Огнянова Пейчева
Деян Георгиев Георгиев
Бойка Стоянова Стоянова
Татяна Иванова Борисова -Динова
Бистра Дойчинова Драганова
Стефка Иванова Атанасова - Йовчева
Надка Василева Бончева
Стефан Иванов Станев
Ивайло Маринов Джамбазов
Стефан Колев Умников
Христо Иванов Христов
Павел Христов Павлов
Даниела Павлова Борисова
Даниела Гълъбова Манчева
Борис Сотиров Станков
Петър Тодоров Величков
Денислав Петров Давидков
Михала Благоева Гълъбова
Надка Николова Василева
Румен Георгиев Станоев
Здравка Николова Виденова
Сийка Борисова Радева
Надалина Младенова Войнова
Лиляна Борисова Петрова
Ивайло Георгиев Бончев
Маргарита Димитрова Свиленова
Владимир Иванов Пантов
Страхил Миладинов Петков
Надка Влъчкова Първанова
Весела Владимирова Иванова - Петрова
Станка Кирчева Бонева
Лалка Прокопиева Петрова
Ивайло Асенов Петров
Стефан Атанасов Аспарухов
Пенчо Пенчев Гуевски
Юлия Илиева Митрева
Първан Данаилов Първанов
Георги Иванов Борисов
Веселина Крумова Григорова
Олег Митков Йорданов
Даниела Йорданова Михова
Слави Орлинов Аспарухов
Боряна Петкова Соколова
Кристиана Руменова Гълъбова
Виктория Валентинова Георгиева
Христина Павлова Илиева
Божидара Георгиева Кирилова
Емилия Борисова Филипова
Наташа Георгиева Крумова
Розалия Рангелова Рангелова
Рада Венкова Джамярова
Иван Борисов Иванов
Валя Тодорова Тодорова
Василка Йорданова Ламбашка
Веселка Иванова Георгиева -Златева
Цветелин Николов Цветков
Валентин Иванов Бенчев
Христо Симеонов Палавеев
Нуритдин Кяшиф Фейзула
Антоанета Здравкова Драганова
Боян Красимиров Спасков
Радослав Йорданов Петров
Стоянка Стоянова Вълчева
Стоянка Крумова Паламарова
Весела Дианова Христова
Татяна Петрова Михайлова
Росица Личева Ангелова
Иван Бонев Вутев
Атанас Николаев Георгиев
Веселин Йорданов Атанасов
Николай Георгиев Георгиев
Малин Стефанов Лазаров
Светослав Стефанов Тошев
Атанас Йорданов Илов
Анелиа Петрова Въртийска
Борислав Кръстов Милчев
Кристиан Бориславов Милчев
Младен Кръстов Милчев
Мария Стоянова Станоева
Йордан Кирилов Трендафилов
Станка Георгиева Николчова
Димитър Траянов Коруджийски
Иван Стойлов Цветанов
Гергана Ангелова Ленджова
Северина Славчева Черешарова
Николай Стефанов Пашунов
Иванка Борисова Черешарова
Десислава Наскова Иванчева
Елица Николова Дюлгерова
Борислав Атанасов Попов
Бисерка Иванова Пенджурова
Васил Ангелов Попов
Иван Василев Зашев
Милка Миладинова Кацарова
Ивайло Атанасов Кольов
Таня Стоянова Димитрова
Юлиян Зарков Иванов
Борислав Иванов Митев
Стефан Банков Николов
Иванка Добрева Николова
Стойка Георгиева Ненова
Пенка Николова Ненова
Георги Евтимов Георгиев
Елена Георгиева Попова
Валентина Боянова Димова
Борислава Златанова Николова
Евгения Георгиева Червенкова
Сашка Иванова Пушкарова
Миглена Здравкова Мръкова
Венета Рангелова Илиева
Маня Цветкова Алексиева
Ана Петрова Червенкова
Мария Цанчова Доросиева
Нешка Георгиева Косачка - Каменарова
Галина Якова Атанасова
Анелия Любомирова Георгиева
Богомил Павлов Кирилов
Бойко Христов Йорданов
Бойко Борисов Георгиев
Владимир Трендафилов Минчев
Габриела Варленова Величкова
Ганчо Димитров Ганев
Мария Иванова Чамова
Славчо Коцев Коцев
Цветомир Лазаров Борисов
Лиляна Драгоманова Трифонова
Петя Иванова Манолова
Митко Параскевов Манчев
Валери Ганчев Димитров
Велко Лулчев Геров
Бончо Григоров Илиев
Мадлен Кирилова Стоянова
Пламен Колев Георгиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения