Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2530-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-366 от 27.09.2023 г. от ОИК – Родопи с информация, че Венцислав Давидов Пехливанов участва в изборите за общински съветници в повече от едно качество. След направена проверка е установено, че Венцислав Давидов Пехливанов с решение № 79-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Родопи, е регистриран за кандидат за общински съветник, а с Решение № 2282-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК е назначен за заместник-председател на ОИК – Доспат.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Доспат, област Смолян, Венцислав Давидов Пехливанов, ЕГН, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения