Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2530-МИ/НР
София, 8 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Радослав Петров Петров, кандидат за кмет на с. Ясен, община Плевен, срещу решение № 233-МИ от 04.10.2015 г. на ОИК – Плевен

Постъпила е жалба от Радослав Петров Петров, кандидат за кмет от листата на партия „Атака“ за с. Ясен, община Плевен, по електронната поща на Централната избирателна комисия и заведена с вх. № МИ-15-1174/05.10.2015 г. срещу решение № 233-МИ от 04.10.2015 г. на ОИК – Плевен. Жалбата с оригиналните документи е постъпила в ЦИК на 07.10.2015 г.

Към жалбата са приложени: решение № 233-МИ от 04.10.2015 г. на ОИК – Плевен; жалба вх. № 201/03.10.2015 г. на ОИК – Плевен; протокол от проведено заседание № 28/04.10.2015 г. на ОИК – Плевен; копие от входящия регистър на ОИК; снимков материал на компакт диск.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Плевен е необосновано, моли да бъде отменено и да се вземат необходимите мерки. По същество се твърди, че Йото Димитров Добрев, настоящ кмет на с. Ясен и кандидат за нов мандат, който е в отпуск, продължава да дава указания на подчинените си за орязване на дървета и храсти и почистване с трактор и камион на територията на селото. Не се сочат конкретни текстове от Изборния кодекс, които са нарушени. Сочи, че се виждат ясно номерата на товарен камион и трактор, с който се почиства площадка общинска собственост, както и къде е откарана и стоварена земната маса. Твърди, че ОИК е подценила сериозността на сигнала му.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

След като се запознава с жалбата и приложеният като доказателство снимков материал ЦИК намира, че твърденията относно даване на заповеди от настоящият кмет и кандидат в местните избори Йото Добрев не са доказани по никакъв начин. Вярно е, че кандидатът за кмет Йото Добрев е в отпуск след регистрирането му като кандидат за кмет. Не се доказват обаче твърденията, че същия дава указания и заповеди на подчинените си за орязване на храсти и дървета и почистване с трактор. Снимковият материал за изхвърлени земни маси, снимки на камион и трактор не кореспондират с твърденията за извършено нарушение от кандидата за кмет, в какво се състои и кой законов текст е нарушен. От приложените към жалбата материали не може да се направи извод, че Йото Добрев е извършвал предизборна агитация в своя полза чрез организиране на публичен ресурс в нарушение на правилата на ИК.

Централната избирателна комисия намира, че решението на ОИК Плевен е правилно и законосъобразно, а изложените съображения за нарушаване на изборното законодателство са неоснователни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Радослав Петров Петров, кандидат за кмет на с. Ясен, община Плевен, срещу решение № 233-МИ от 04.10.2015 г. на ОИК – Плевен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения