Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2530-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Българската левица“ чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров срещу решение № 78-НС от 30.04.2013 г. на РИК – Русе

Постъпила е жалба - приложение към писмо от РИК - Русе, с вх. № 1431-НС от 03.05.2013 г. (вх. № 168 от 02.05.2013 г. на РИК - Русе), от ПП „Българската левица" чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров, срещу решение № 78-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Русе.

Към жалбата е приложено фотокопие от стр. 3 на в. „Бряг", бр. 100 от 29 април 2013 г. с отпечатана статия „Плакатната война в Русе е в разгара си".

Решение № 78-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Русе е постановено по жалба на ПП „Българската левица" с вх. № 155 от 30.04.2013 г., с което жалбата е оставена без разглеждане. Районната избирателна комисия - Русе е приела, че искането в жалбата комисията да постанови решение, с което да задължи всички партии да поставят на агитационен пункт само по един плакат; кметът на община Русе да постави достатъчно табла на всички агитационни пунктове; ПП „ГЕРБ" да отлепи плакатите, които е поставила в повече на всеки агитационен пункт, са извън правомощията на районната избирателна комисия, уредени в Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, а разгледана по същество, за неоснователна.

Решението на РИК - Русе е правилно и законосъобразно.

Районните избирателни комисии са длъжни да се произнасят по конкретни жалби за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания, както и за конкретно нарушение на чл. 134, ал. 6 от ИК, каквито в случая не са налице.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от ПП „Българската левица"  чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 78-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения