Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 253-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чепеларе, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Чепеларе, област Смолян, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-204 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Чепеларе.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чепеларе, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Борис Илиев Къдрински

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанаска Василева Паунова

 

СЕКРЕТАР:

Христина Янкова Даскалова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Марин Хармилинов Господинов

 

 

Дарина Крумова Петкова

 

 

Невен Раденов Аговски

 

 

Мария Иванова Петкова

 

 

Инна Димитрова Бозова

 

 

Иван Тодоров Сиваков

 

 

Тодор Василев Тодоров

 

 

Теодора Димитрова Анастасова

 

 

Марин Иванов Галовски

 

 

Искрен Силков Пашов

 

 

Иванка Цанкова Карова

 

 

Стефка Дафова Станкова

 

 

Йордана Янкова Карамитева

 

 

Димитър Йорданов Куцев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения