Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2527-МИ
София, 8 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ахмед Ахмедов Камбуров – упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ срещу методиката, приета в решение № 89-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сатовча

Постъпила е по електронна поща жалба с вх. № МИ-10-293/07.10.2015 г. от Ахмед Ахмедов Камбуров – упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ срещу методиката, приета в решение № 89-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сатовча. В жалбата се твърди, че с оспореното решение при назначаване на съставите на СИК сериозно е ощетена политическата сила, която представлява.
Прави се искане разпределението на ръководните места и съставите на СИК да бъде изчислено съгласно методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември на ЦИК.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата намира, че същата е процесуално недопустима, като подадена извън срока за обжалване предвиден в чл. 88 от ИК. Жалбата не е подадена чрез ОИК, а е постъпила в ЦИК по електронна поща на 07.10.2015 г. в 9,37 ч. Оспореното решение е прието от ОИК – Сатовча на 29.09.2015 г. и е обявено на същата дата в 16,16 ч. на таблото, а в интернет страницата е публикувано в 17,05 ч. Срокът за оспорване на решението е тридневен и е изтекъл на 02.10.2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Ахмед Ахмедов Камбуров – упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ срещу методиката, приета в решение № 89-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Сатовча, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения