Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2527-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1378-НС от 30.04.2013 г. на ЦИК от Галина Рангелова Асенова - упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2401-НС от 09.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: заверено копие от пълномощно от Председателя на УС на сдружението Катя Келевска и полза на Галина Асенова, пълномощно от Галина Асенова, изпълнителен директор и пълномощник в полза на  119 (сто и деветнадесет) лица - упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Светлана Иванова Александрова
2. Димитър Любомиров Иванов
3. Бисер Русинов Ценков
4. Маруся Стоянова Карова
5. Пламен Милчев Перков
6. Цветомир Славов Лазаров
7. Венцислав Валериев Величков
8. Ивайло Валериев Николчин
9. Надка Стоянова Иванова
10. Цветелин Първанов Тодоров
11. Стойка Иванова Янъкова
12. Георги Иванов Желев
13. Миглена Йорданова Симеонова
14. Георги Петров Панайотов
15. Петранка Георгиева Димитрова
16. Зоя Димитрова Хлебарова
17. Иванка Георгиева Иванова
18. Живко Недялков Георгиев
19. Марияна Делчева Ликова
20. Ивайло Цветанов Ликов
21. Радко Милков Багдасаров
22. Александра Борисова Синдраковска
23. Кера Лазарова Палахутева
24. Владимир Венциславов Велинов
25. Мариета Минкова Цоневска
26. Георги Миленов Начев
27. Марин Съболанов Пандурски
28. Християна Боянова Янковска
29. Стефка Петкова Сидерова
30. Богдана Печева Стойнева
31. Дора Панова Колева
32. Лиляна Атанасова Стойнова
33. Атанас Колев Димов
34. Лили Иванова Топорчева
35. Георги Иванов Смилянов
36. Горан Ангелов Ангелов
37. Михаела Стоянова Демиревска-Стоянова
38. Йордан Стефанов Йорданов
39. Павел Насков Ангелов
40. Валерий Иванов Гетов
41. Радослава Йорданова Каменова
42. Иво Недялков Илиев
43. Марина Милкова Джамджиева
44. Елена Христова Акалска
45. Радка Иванова Желязкова
46. Петранка Василева Йорданова
47. Десислава Кочева Христова
48. Красимира Стоянова Дойчева-Кирязова
49. Михаил Юриев Орлов
50. Йолита Михайлова Дончева
51. Калинка Иванова Раловска
52. Милка Атанасова Папазова
53. Стоянка Василева Колева
54. Елияна Костадинова Колева
55. Ванина Първанова Кръстанова
56. Снежана Димитрова Лазарова
57. Сийка Петкова Колева
58. Бисения Георгиева Велинова
59. Иванка Цоцова Вълкова
60. Иво Йорданов Златанов
61. Ирина Василевна Апостолова
62. Василен Живков Цанев
63. Анка Михайлова Дървеняшка
64. Ивелина Богомилова Велева
65. Йорданка Димитрова Стоянова
66. Надежда Георгиева Младенова
67. Петя Атанасова Стойчева
68. Йордан Делчев Пенков
69. Милена Григорова Йончева
70. Елена Пламенова Цафарова
71. Пенка Дакова Цафарова
72. Тодорка Лазарова Пеева
73. Недка Железова Петрова
74. Веселин Иванов Цочев
75. Емил Гълъбов Максимов
76. Петя Стефанова Йорданова
77. Станка Стоядинова Попова
78. Сергей Лъчезаров Начев
79. Николина Иванова Даскалова
80. Веско Димитров Василев
81. Даниела Раймонд Бола
82. Анелия Иванова Славова
83. Светлозар Николов Дончев
84. Станимир Димитров Танев
85. Галина Димитрова Кутлинова
86. Мая Георгиева Минкова
87. Живко Иванов Джаджаров
88. Манчо Василев Методиев
89. Стефан Георгиев Карагьозов
90. Николина Петрова Димитрова
91. Валентина Аркадиева Колева
92. Борка Тодорова Паракозова
93. Юрий Василев Градинарски
94. Йордан Николов Дошев
95. Петър Петров Григоров
96. Цветан Илиев Атанасов
97. Милко Владимиров Хараланов
98. Веско Тодоров Спасов
99. Огнян Боянов Миланов
100. Тодор Дончев Бакларов
101. Галина Неделчева Петрова
102. Златка Стоянова Червенкова
103. Татяна Минкова Николова
104. Стефани Николова Николова
105. Атанас Янков Стоянов
106. Ангел Тодоров Ангелов
107. Николина Петрова Гинчева
108. Тихомир Иванов Петров
109. Димитър Младенов Иванов
110. Димитрина Иванова Косева
111. Жечко Иванов Вълчев
112. Митко Илиев Стоянов
113. Костадин Торово Дамянов
114. Стоян Иванов Овчаров
115. Донка Жеоргиева Георгиева
116. Красимир Георгиев Кръстев
117. Климент Павлов Пенчев
118. Диан Петров Енчев
119. Ивайло Илиев Донев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения