Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2526-МИ/НР
София, 08.10.2015

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Тунджа, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1044/01.10.2015 г. от ОИК – Тунджа, с приложени към него документи относно назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Тунджа.

Към преписката са приложени: протокол от 14.09.2015 г. за проведени консултации при кмета на община Тунджа; покани за присъствие на консултациите; протокол № 20 от 29.09.2015 г. на ОИК – Тунджа; решение № 229-МИ/НР от 29.09.2015 г. и решение № 230 от 30.09.2015 г. на ОИК – Тунджа; поименните предложения на присъствалите на консултациите парламентарно представени партии и коалиции; копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите – 8 бр.; пълномощни на лицата, участвали в преговорите.

На проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Тунджа не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции относно разпределението на членовете и на ръководните места в СИК. Протоколът не е подписан от представителя на коалиция „България без цензура“ и от представителя на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, поради отсъствие.

Независимо от отсъствието на представители на ПП „НФСБ“ на консултациите при кмета на община Тунджа ОИК е спазила разпоредбите на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК и е определила за коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ полагаемите се според методиката 29 членове, от които 4 председатели, 4 заместник-председатели, 4 секретари и 17 членове.

При непостигнато съгласие, съобразявайки се с методика към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., Централната избирателна комисия назначава СИК на територията на община Тунджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Тунджа от № 282500001 до № 282500049 включително, както следва:

 

Адрес на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в комисията

282500001

Асеново

Милена Косева Иванова

Председател

 

Асеново

Милка Стоянова Маркова

Зам.-председател

 

Асеново

Тонка Георгиева Бъчварова

Секретар

 

Асеново

Тонка Георгиева Бъчварова

Член

 

Асеново

Атанаска Иванова Атанасова

Член

282500002

Безмер

Коста Господинов Костов

Председател

 

Безмер

Дияна Петрова Петрова

Зам.-председател

 

Безмер

Донка Стефанова Сталева

Секретар

 

Безмер

Евгений Динчев Дойчев

Член

 

Безмер

Диан Стефанов Сталев

Член

 

Безмер

Светомира Тодорова Христова

Член

 

Безмер

Христо Атанасов Иванов

Член

282500003

Безмер

Росица Георгиева Кралева

Председател

 

Безмер

Димитринка Иванова Иванова

Зам.-председател

 

Безмер

Петър Колев Петров

Секретар

 

Безмер

Панайот Атанасов Славов

Член

 

Безмер

Жана Павлова Борева

Член

 

Безмер

Любомир Маринов Косев

Член

 

Безмер

Мария Георгиева Димова

Член

282500004

Ботево

Стоян Йорданов Митев

Председател

 

Ботево

Веселина Йовчева Йовчева

Зам.-председател

 

Ботево

Милен Динев Динев

Секретар

 

Ботево

Таня Стоянова Карадимитрова

Член

 

Ботево

Станимир Георгиев Георгиев

Член

 

Ботево

Росен Желязков Илиев

Член

 

Ботево

Атанас Генчев Колев

Член

 

Ботево

Георги Янков Новаков

Член

 

Ботево

Диньо Иванов Кичуков

Член

282500005

Болярско

Станимира Дянкова Петкова

Председател

 

Болярско

Вълчо Стоянов Вълчев

Зам.-председател

 

Болярско

Маринка Георгиева Куртева

Секретар

 

Болярско

Димитринка Илиева Никова

Член

 

Болярско

Ганка Тодорова Иванова

Член

 

Болярско

Герган Петков Герганов

Член

 

Болярско

Стоянка Стамова Митева

Член

282500006

Бояджик

Керанка Динева Вълкова

Председател

 

Бояджик

Иванка Димитрова Христова

Зам.-председател

 

Бояджик

Станислава Валентинова Велева

Секретар

 

Бояджик

Иванка Атанасова Господинова

Член

 

Бояджик

Ганчо Панайотов Ганчев

Член

 

Бояджик

Иванка Демирева Иванова

Член

 

Бояджик

Мария Стоянова Тодорова

Член

 

Бояджик

Янка Русева Гроздева

Член

 

Бояджик

Кирил Илиев Кирилов

Член

282500007

Бояджик

Христо Иванов Христов

Председател

 

Бояджик

Мария Георгиева Димитрова

Зам.-председател

 

Бояджик

Вълко Георгиев Вълев

Секретар

 

Бояджик

Стоян Петров Атанасов

Член

 

Бояджик

Динчо Димитров Тасладжов

Член

 

Бояджик

Кремена Дянкова Панова

Член

 

Бояджик

Елена Петрова Недялкова

Член

 

Бояджик

Иван Стоянов Ташев

Член

 

Бояджик

Стоянка Динева Ненова

Член

282500008

Веселиново

Минка Иванова Янева

Председател

 

Веселиново

Елка Желязкова Вълкова

Зам.-председател

 

Веселиново

Владислава Динкова Ганева

Секретар

 

Веселиново

Ваня Колева Желева

Член

 

Веселиново

Николай Асенов Иванов

Член

 

Веселиново

Минка Жекова Бъчварова

Член

 

Веселиново

Наталия Димчева Панайотова

Член

 

Веселиново

Живко Добринов Куртев

Член

 

Веселиново

Катя Иванова Иванова

Член

28250009

Видинци

Донка Илиева Атанасова

Председател

 

Видинци

Каля Михова Енчева

Зам.-председател

 

Видинци

Андрей Иванов Христов

Секретар

 

Видинци

Желка Станчева Желязкова

Член

 

Видинци

Венета Желязкова Георгиева

Член

282500010 

Генерал Инзово

Пламен Павлинов Петров

Председател

 

Генерал Инзово

Атанаска Жекова Николова

Зам.-председател

 

Генерал Инзово

Дора Иванова Колева

Секретар

 

Генерал Инзово

Ангел Делев Вълков

Член

 

Генерал Инзово

Каля Стоянова Тодорова

Член

 

Генерал Инзово

Ангел Панайотов Петров

Член

 

Генерал Инзово

Нейка Атанасова Динева

Член

 

Генерал Инзово

Янка Атанасова Генева

Член

 

Генерал Инзово

Илияна Павлинова Пантелеева

Член

282500011

Генерал Тошево

Минчо Господинов Колев

Председател

 

Генерал Тошево

Иванка Господинова Ангелова

Зам.-председател

 

Генерал Тошево

Марийка Господинова Иванова

Секретар

 

Генерал Тошево

Дора Иванова Колева

Член

 

Генерал Тошево

Иван Господинов Георгиев

Член

 

Генерал Тошево

Димка Иванова Пеева

Член

 

Генерал Тошево

Грозданка Стоева Русева

Член

282500012

Голям манастир

Златка Георгиева Иванова

Председател

 

Голям манастир

Калина Динева Славова

Зам.-председател

 

Голям манастир

Вишка Динева Вълчева

Секретар

 

Голям манастир

Ангелина Тодорова Николова

Член

 

Голям манастир

Милена Желкова Узунова

Член

 

Голям манастир

Иван Димитров Димов

Член

 

Голям манастир

Надка Русева Боянова

Член

282500013

Гълъбинци

Стоян Илиев Георгиев

Председател

 

Гълъбинци

Господинка Калчева Коларова

Зам.-председател

 

Гълъбинци

Слав Атанасов Желязков

Секретар

 

Гълъбинци

Кольо Стоянов Колев

Член

 

Гълъбинци

Стоянка Динева Ненова

Член

 

Гълъбинци

Стоянка Динева Димитрова

Член

 

Гълъбинци

Катя Иванова Иванова

Член

282500014

Дражево

Марияна Янкова Митева

Председател

 

Дражево

Златка Димитрова Проданова

Зам.-председател

 

Дражево

Стоян Димитров Стоянов

Секретар

 

Дражево

Марина Тодорова Николова

Член

 

Дражево

Татяна Пенчева Пенчева

Член

 

Дражево

Илиана Данева Райкова

Член

 

Дражево

Димитър Енев Петков

Член

 

Дражево

Мария Христова Танева

Член

 

Дражево

Елена Вълкова Йорданова

Член

282500015

Драма

Елена Георгиева Колева

Председател

 

Драма

Димитрина Денева Козарева

Зам.-председател

 

Драма

Радостина Динева Тончева

Секретар

 

Драма

Митра Найденова Русева

Член

 

Драма

Иванка Баева Стоянова

Член

282500016

Дряново

Атанаска Стоева Панева

Председател

 

Дряново

Велика Иванова Димитрова

Зам.-председател

 

Дряново

Иванка Радева Колева

Секретар

 

Дряново

Мария Иванова Иванова

Член

 

Дряново

Димитър Радев Димитров

Член

282500017

Завой

Марин Мартинов Маринов

Председател

 

Завой

Зафирка Ангелова Тодорова

Зам.-председател

 

Завой

Диана Тонева Тодорова

Секретар

 

Завой

Желка Илиева Стоянова

Член

 

Завой

Яна Илиева Монева

Член

 

Завой

Динко Иванов Андонов

Член

 

Завой

Галина Вълкова Ганева

Член

 

Завой

Георги Желев Йоргов

Член

 

Завой

Георги Желязков Георгиев

Член

282500018

Златари

Донка Георгиева Димитрова

Председател

 

Златари

Стоянка Пенева Стоянова

Зам.-председател

 

Златари

Димитър Маринов Шиков

Секретар

 

Златари

Стоянка Петрова Михова

Член

 

Златари

Донка Енева Недялкова

Член

 

Златари

Иван Желязков Золов

Член

 

Златари

Желязко Ненчев Недялков

Член

282500019

Кабиле

Милан Георгиев Миланов

Председател

 

Кабиле

Тотю Стефанов Казаков

Зам.-председател

 

Кабиле

Валентина Георгиева Динева

Секретар

 

Кабиле

Десислава Василчева Вълева

Член

 

Кабиле

Тодорка Атанасова Георгиева

Член

 

Кабиле

Деан Дженков Начев

Член

 

Кабиле

Йордан Панайотов Данев

Член

 

Кабиле

Желязка Косева Янкова

Член

 

Кабиле

Мария Атанасова Косева

Член

282500020

Калчево

Христо Добрев Митев

Председател

 

Калчево

Валентина Романова Русева

Зам.-председател

 

Калчево

Иванка Иванова Ангелова

Секретар

 

Калчево

Стоянка Кръстева Георгиева

Член

 

Калчево

Спаска Господинова Обретенова

Член

 

Калчево

Нели Стоянова Велева

Член

 

Калчево

Митка Лазарова Димитрова

Член

282500021

Каравелово

Росица Михайлова Милевска

Председател

 

Каравелово

Румен Енчев Вълчев

Зам.-председател

 

Каравелово

Пламен Стоянов Проданов

Секретар

 

Каравелово

Стоянка Тодорова Стоева

Член

 

Каравелово

Иван Маринов Генчев

Член

 

Каравелово

Динка Величкова Славова

Член

 

Каравелово

Мара Тодорова Николова

Член

282500022

Козарево

Петър Димов Иванов

Председател

 

Козарево

Митка Маринова Колева

Зам.-председател

 

Козарево

Велина Стойкова Димитрова

Секретар

 

Козарево

Соня Недялкова Стоянова

Член

 

Козарево

Мариета Господинова Василева

Член

 

Козарево

Радостина Вълчева Христова

Член

 

Козарево

Пантелей Иванов Пантелеев

Член

282500023

Коневец

Радка Желязкова Малчева

Председател

 

Коневец

Мара Георгиева Събева

Зам.-председател

 

Коневец

Деляна Николова Янчева

Секретар

 

Коневец

Калинка Иванова Георгиева

Член

 

Коневец

Костадин Христов Стоянов

Член

 

Коневец

Ваня Жечева Стоянова

Член

 

Коневец

Иванка Христова Иванова

Член

282500024

Крумово

Петя Христова Христова

Председател

 

Крумово

Димитрина Христова Минчева

Зам.-председател

 

Крумово

Деспа Добрева Добрева

Секретар

 

Крумово

Йордан Александров Танев

Член

 

Крумово

Господинка Русева Георгиева

Член

 

Крумово

Живко Димитров Желязков

Член

 

Крумово

Владислава Георгиева Вълчева

Член

282500025

Кукорево

Петранка Митева Колева

Председател

 

Кукорево

Иван Стойчев Стойнов

Зам.-председател

 

Кукорево

Десислава Методиева Иванова

Секретар

 

Кукорево

Олга Жечева Георгиева

Член

 

Кукорево

Стоянка Кръстева Стоянова

Член

 

Кукорево

Надежда Стоева Монева

Член

 

Кукорево

Марийка Господинова Дженкова

Член

 

Кукорево

Денка Тодорова Павлова

Член

 

Кукорево

Дора Господинова Христова

Член

282500026

Кукорево

Ирина Русева Иванова

Председател

 

Кукорево

Таня Маринова Петкова

Зам.-председател

 

Кукорево

Йовка Панайотова Дечева

Секретар

 

Кукорево

Теодора Димитрова Николова

Член

 

Кукорево

Диана Стоянова Динева

Член

 

Кукорево

Румяна Йорданова Иванова

Член

 

Кукорево

Петко Симеонов Добрев

Член

 

Кукорево

Таня Колева Добрева

Член

 

Кукорево

Веса Добрева Николова

Член

282500027

Маломир

Елена Костадинова Георгиева

Председател

 

Маломир

Росица Йовчева Иванова

Зам.-председател

 

Маломир

Величка Динева Ангелова

Секретар

 

Маломир

Иванка Христова Иванова

Член

 

Маломир

Илия Вълчев Бринков

Член

 

Маломир

Слав Тодоров Тодоров

Член

 

Маломир

Катя Димитрова Терзиева

Член

 

Маломир

Йордан Колев Георгиев

Член

 

Маломир

Силвия Йоргова Косева

Член

282500028

Меден кладенец

Радка Филипова Колева

Председател

 

Меден кладенец

Иванка Димитрова Георгиева

Зам.-председател

 

Меден кладенец

Георги Рашев Георгиев

Секретар

 

Меден кладенец

Димитрина Троева Петрова

Член

 

Меден кладенец

Радостин Динков Желев

Член

 

Меден кладенец

Диана Ангелова Димитрова

Член

 

Меден кладенец

Асен Атанасов Асенов

Член

282500029

Межда

Тодорка Вълчева Бумбалова

Председател

 

Межда

Георги Георгиев Александров

Зам.-председател

 

Межда

Валентина Недялкова Чемширова

Секретар

 

Межда

Иванка Павлова Михайлова

Член

 

Межда

Ивайло Атанасов Киров

Член

 

Межда

Иван Йорданов Георгиев

Член

 

Межда

Венета Стоянова Бърнева

Член

282500030

Миладиновци

Веселин Атанасов Костадинов

Председател

 

Миладиновци

Николай Петров Колев

Зам.-председател

 

Миладиновци

Станка Димитрова Димитрова

Секретар

 

Миладиновци

Валентина Танева Иванова

Член

 

Миладиновци

Михаил Танев Танев

Член

 

Миладиновци

Динко Колев Колев

Член

 

Миладиновци

Илияна Минчева Заркова

Член

282500031

Могила

Петранка Иванова Илиева

Председател

 

Могила

Ангел Стоянов Ангелов

Зам.-председател

 

Могила

Апостол Павлов Иванов

Секретар

 

Могила

Исус Димитров Василев

Член

 

Могила

Женя Руменова Радева

Член

 

Могила

Ася Станимирова Стоянова

Член

 

Могила

Герга Георгиева Колева

Член

282500032

Овчи кладенец

Георги Димчев Димитров

Председател

 

Овчи кладенец

Дина Димитрова Илиева

Зам.-председател

 

Овчи кладенец

Ирина Господинова Георгиева

Секретар

 

Овчи кладенец

Митко Динев Кючуков

Член

 

Овчи кладенец

Дина Ангелова Шопова

Член

 

Овчи кладенец

Йорданка Иванова Йорданова

Член

 

Овчи кладенец

Станчо Стефанов Иванов

Член

282500033

Окоп

Татяна Георгиева Георгиева

Председател

 

Окоп

Славчо Станев Славов

Зам.-председател

 

Окоп

Щилияна Вълчева Желева

Секретар

 

Окоп

Милен Георгиев Колев

Член

 

Окоп

Радка Йовчева Петкова

Член

 

Окоп

Радка Демирева Димитрова

Член

 

Окоп

Бойка Колева Томанова

Член

 

Окоп

Димитър Колев Колев

Член

 

Окоп

Петкана Петрова Димитрова

Член

282500034

Победа

Пенка Стефанова Богдева

Председател

 

Победа

Катерина Иванова Стоянова

Зам.-председател

 

Победа

Атанас Иванов Атанасов

Секретар

 

Победа

Радка Илиева Георгиева

Член

 

Победа

Георги Иванов Георгиев

Член

 

Победа

Стойка Иванова Иванова

Член

 

Победа

Таня Георгиева Щерева

Член

 

Победа

Марияна Петрова Стойчева

Член

 

Победа

Валентина Тенева Стойкова

Член

282500035

Робово

Пенчо Иванов Пенчев

Председател

 

Робово

Огнян Деянов Капитанов

Зам.-председател

 

Робово

София Георгиева Великова

Секретар

 

Робово

Калина Русева Динева

Член

 

Робово

Пенка Станчева Станчева

Член

282500036

Роза

Цонка Иванова Добрева

Председател

 

Роза

Слав Танев Гърбачев

Зам.-председател

 

Роза

Минка Русева Петрова

Секретар

 

Роза

Жана Славова Колева

Член

 

Роза

Динка Трифонова Павлова

Член

 

Роза

Слав Андонов Димитров

Член

 

Роза

Керанка Желязкова Минчева

Член

 

Роза

Цонка Стоянова Недева

Член

 

Роза

Радостина Стоянова Гочева

Член

282500037

Роза

Гена Христова Стоилова

Председател

 

Роза

Еленка Костова Кирова

Зам.-председател

 

Роза

Радостина Стоянова Гочева

Секретар

 

Роза

Тодорка Тодорова Катеринова

Член

 

Роза

Ваня Вълкова Димитрова

Член

 

Роза

Веселина Христова Илиева

Член

 

Роза

Дойка Янкова Димова

Член

 

Роза

Господин Господинов Иванов

Член

 

Роза

Йорданка Господинова Маринова

Член

282500038

Савино

Драган Маринов Драганов

Председател

 

Савино

Ралица Димитрова Нанкова

Зам.-председател

 

Савино

Пенка Йорданова Манолова

Секретар

 

Савино

Иванка Георгиева Михова

Член

 

Савино

Мария Иванова Русева

Член

 

Савино

Яна Георгиева Димитрова

Член

 

Савино

Мария Янкова Тодорова

Член

282500039

Симеоново

Иван Господинов Георгиев

Председател

 

Симеоново

Десислава Стоилова Динева

Зам.-председател

 

Симеоново

Радка Иванова Бончева

Секретар

 

Симеоново

Мария Колева Дюлгерова

Член

 

Симеоново

Милена Димова Ройдева

Член

 

Симеоново

Жана Тодорова Илиева

Член

 

Симеоново

Христо Иванов Филипов

Член

282500040

Скалица

Дойка Димитрова Минева

Председател

 

Скалица

Донка Кънчева Йорданова-Ангелова

Зам.-председател

 

Скалица

Ивелина Цанева Войводова-Минева

Секретар

 

Скалица

Димитър Николов Канев

Член

 

Скалица

Динка Димитрова Илчева

Член

 

Скалица

Надя Атанасова Йорданова

Член

 

Скалица

Руска Величкова Михова

Член

 

Скалица

Даниела Димитрова Иванова

Член

 

Скалица

Йорданка Атанасова Маркова

Член

282500041

Сламино

Господин Господинов Иванов

Председател

 

Сламино

Иван Атанасов Кръстев

Зам.-председател

 

Сламино

Наталия Александрова Кючукова

Секретар

 

Сламино

Янка Георгиева Георгиева

Член

 

Сламино

Кръстина Георгиева Илиева

Член

 

Сламино

Иван Кръстев Лесев

Член

 

Сламино

Йордан Георгиев Русев

Член

282500042

Стара река

Донка Господинова Колева

Председател

 

Стара река

Симеон Христов Симеонов

Зам.-председател

 

Стара река

Митка Георгиева Петрова

Секретар

 

Стара река

Станимир Стоянов Стоянов

Член

 

Стара река

Димитър Петров Елекчиев

Член

 

Стара река

Галина Иванова Тодорова

Член

 

Стара река

Любослава Веселова Гьорина

Член

282500043

Тенево

Станка Георгиева Чолакова

Председател

 

Тенево

Осман Биядинов Османов

Зам.-председател

 

Тенево

Красимира Христова Великова

Секретар

 

Тенево

Нели Георгиева Марчева

Член

 

Тенево

Кръстю Желев Христов

Член

 

Тенево

Силвер Алдинов Айранджиев

Член

 

Тенево

Румяна Стоянова Петрова

Член

 

Тенево

Нина Димова Димова

Член

 

Тенево

Теодора Красимирова Георгиева

Член

282500044

Тенево

Нанка Иванова Тодорова

Председател

 

Тенево

Галина Тодорова Динева

Зам.-председател

 

Тенево

Руска Баева Добрева

Секретар

 

Тенево

Йорданка Василева Иванова

Член

 

Тенево

Галина Тодорова Динева

Член

 

Тенево

Николина Иванова Трънкова

Член

 

Тенево

Алиш Мехмедов Халваджиев

Член

 

Тенево

Янина Янкова Марчева

Член

 

Тенево

Йовка Русева Тюфекчиева

Член

282500045

Търнава

Марийка Георгиева Савова

Председател

 

Търнава

Цонка Динева Желязкова

Зам.-председател

 

Търнава

Ганчо Желев Ганев

Секретар

 

Търнава

Ташка Генова Стоянова

Член

 

Търнава

Росица Божилова Кондова-Банова

Член

 

Търнава

Ана Трендафилова Петкова

Член

 

Търнава

Калинка Ангелова Керязова

Член

282500046

Хаджидимит-рово

Зейнеп Али Хасан

Председател

 

Хаджидимит-рово

Радка Панайотова Илиева

Зам.-председател

 

Хаджидимит-рово

Руска Динева Василева

Секретар

 

Хаджидимит-рово

Пенка Петрова Тенева

Член

 

Хаджидимит-рово

Атанас Димитров Колев

Член

 

Хаджидимит-рово

Станимир Пенчев Петков

Член

 

Хаджидимит-рово

Айше Ахмедова Ахмедова

Член

 

Хаджидимит-рово

Радостина Георгиева Стайкова

Член

 

Хаджидимит-рово

Тома Илиев Петров

Член

282500047

Ханово

Камелия Петкова Петкова

Председател

 

Ханово

Любомир Петров Динев

Зам.-председател

 

Ханово

Красимира Кръстева Георгиева

Секретар

 

Ханово

Румяна Добрева Петкова

Член

 

Ханово

Тодор димов Александров

Член

 

Ханово

Реджеб Иксанов Реджебов

Член

 

Ханово

Маргарита Колева Добрева

Член

 

Ханово

Енчо Митев Колев

Член

 

Ханово

Димитринка Станкова Желязкова

Член

282500048

Чарган

Камелия Събева Цонева

Председател

 

Чарган

Емин Али Хасан

Зам.-председател

 

Чарган

Иванка Куртева Великова

Секретар

 

Чарган

Мария Петкова Георгиева

Член

 

Чарган

Мария Денева Василева

Член

 

Чарган

Димитрина Красимирова Кънева

Член

 

Чарган

Иванка Добрева Стоянова

Член

 

Чарган

Димитринка Стефанова Радулова

Член

 

Чарган

Милен Михов Шкодров

Член

282500049

Челник

Гинка Тодорова Господинова

Председател

 

Челник

Станка Русева Господинова

Зам.-председател

 

Челник

Сеид Реджебов Исмаилов

Секретар

 

Челник

Йорданка Нейчева Димитрова

Член

 

Челник

Ирина Драганова Драганова

Член

 

Челник

Атанаска Георгиева Димова

Член

 

Челник

Димитър Стоянов Димитров

Член

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1852-МИ / 30.07.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

 • № 1851-МИ / 30.07.2020

  относно: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори

 • № 1850-МИ / 30.07.2020

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори

 • всички решения