Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2526-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на наблюдатели на сдружение „КОРЕКТИВИ“, извършени с Решение № 2477-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „КОРЕКТИВИ", извършени с Решение № 2477-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че:

 1. Пламен Георгиев Маринов и Веселка Дамянова Станколова - Ненчева са подадени и вписани с еднакви единни граждански номера.
 2. Добринка Янакиева Христова е подадена с грешен единен граждански номер.
 3. Георги Маноилов Георгиев и Шемсетин Рамадан Сюллейман са регистрирани като наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", с Решение  № 2441-НС от 18 април 2013 г. на ЦИК.

На изброените лица не са издадени удостоверения.

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „КОРЕКТИВИ", приета с Решение № 2477-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че към датата на изборите за народни представители - 12 май 2013 г. регистрираният като наблюдател Петър Димков Петров няма да е навършил 18 години.

Централната избирателна комисия счита, че лицата подадени с неточен единен граждански номер и регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател от различни български неправителствени организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

Централната избирателна комисия счита, че лицата, които към датата на изборите за народни представители - 12 май 2013 г. няма да са навършили 18 години и са регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „КОРЕКТИВИ", извършена с Решение № 2477-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК, както следва:

 1. Пламен Георгиев Маринов
 2. Веселка Дамянова Станколова - Ненчева
 3. Добринка Янакиева Христова
 4. Георги Маноилов Георгиев
 5. Шемсетин Рамадан Сюллейман.

ЗАЛИЧАВА регистрирания с Решение № 2477-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК Петър Димков Петров като наблюдател упълномощен представител на сдружение „КОРЕКТИВИ" и анулира издаденото му удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения