Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2525-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, извършени с Решение № 2473-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", извършени с Решение № 2473-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че:

 1. Димитър Маринов Джуров, Иван Неделчев Иванов, Корнелия Георгиева Атанасова, Ренета Димитрова Колева, Елена Иванова Харизанова, Костадин Бонев Костадинов, Генка Василева Генчева, Мариана Атанасова Тодорова, Ивайло Антонов Антонов, Теодора Ганчева Иванова, Мария Енчева Атанасова, Желязко Димитров Желязков, Иван Димитров Иванов, Пламен Недков Георгиев, Мария Божидарова Пенчева, Теодор Петров Николов, Дамян Цветанов Миковски, Силвия Тончева Тонева, Йордан Янков Стоянов, Ивайла Николаева Игнатова, Димитър Георгиев Каракашев, Николай Недялков Недялков, Мартина Бойчева Миланова и Жаклин Росенова Недялкова са вписани в решението по два пъти, като им е издадено по едно удостоверение.
 2. Марина Андонова Петрова е вече регистрирана като наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" с Решение № 2446-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК.
 3. Илиян Дочков Дочков е регистриран като наблюдател на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" с предходно Решение № 2401-НС от 09.04.2013 г. на ЦИК.
 4. Стефан Пламенов Стефанов е вече регистриран като наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" с Решение № 2441-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК.
 5. Свилена Янкова Андреева е вече регистрирана като наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" с Решение № 2446-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК.
 6. Полина Валентинова Георгиева е вече регистрирана като наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" с Решение № 2446-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател, както от една и съща българска неправителствена организации, така и от различни български неправителствени организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

 Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на:

 1. Димитър Маринов Джуров
 2. Иван Неделчев Иванов
 3. Корнелия Георгиева Атанасова
 4. Ренета Димитрова Колева
 5. Елена Иванова Харизанова
 6. Костадин Бонев Костадинов,
 7. Генка Василева Генчева
 8. Мариана Атанасова Тодорова,
 9. Ивайло Антонов Антонов,
 10. Теодора Ганчева Иванова,
 11. Мария Енчева Атанасова,
 12. Желязко Димитров Желязков,
 13. Иван Димитров Иванов,
 14. Пламен Недков Георгиев,
 15. Мария Божидарова Пенчева,
 16. Теодор Петров Николов,
 17. Дамян Цветанов Миковски,
 18. Силвия Тончева Тонева,
 19. Йордан Янков Стоянов,
 20. Ивайла Николаева Игнатова,
 21. Димитър Георгиев Каракашев
 22. Николай Недялков Недялков,
 23. Мартина Бойчева Миланова
 24. Жаклин Росенова Недялкова,

наблюдатели на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", извършени с Решение № 2473-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК.

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", извършени с Решение № 2473-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК, както следва:

 1. Марина Андонова Петрова
 2. Илиян Дочков Дочков
 3. Стефан Пламенов Стефанов
 4. Свилена Янкова Андреева
 5. Полина Валентинова Георгиева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения