Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2524-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, приети с Решение № 2462-НС от 21 април 2013 г., Решение № 2472-НС от 23 април 2013 г. и Решение № 2484-НС от 26 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", приети с Решение № 2462-НС от 21 април 2013 г. и Решение № 2484-НС от 26 април 2013 г. на ЦИК се установи, че посочените по-долу лица към датата на изборите за народни представители - 12 май 2013 г. няма да са навършили 18 години. Регистрираните наблюдатели са, както следва:

 1. Огнян Щерев Йорданов
 2. Асен Златков Куртев
 3. Мариела Бориславова Флоранчева
 4. Радослав Емилов Димитров
 5. Невен Маринов Илиев

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", приети с Решение № 2472-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че регистрираните като наблюдатели Иван Станев Динков и Невен Росенов Русев са подадени с непълен единен граждански номер. На тези наблюдатели не са издадени удостоверения.

Централната избирателна комисия счита, че лицата, които към датата на изборите за народни представители - 12 май 2013 г. няма да са навършили 18 години и са регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

Централната избирателна комисия счита, че лицата подадени с непълен единен граждански номер и регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрираните с Решение № 2462-НС от 21 април 2013 г. и Решение № 2484-НС от 26 април 2013 г. на ЦИК наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 1. Огнян Щерев Йорданов
 2. Асен Златков Куртев
 3. Мариела Бориславова Флоранчева
 4. Радослав Емилов Димитров
 5. Невен Маринов Илиев

и анулира издадените им удостоверения.

 

ЗАЛИЧАВА регистрираните с Решение № 2472-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 1. Иван Станев Динков
 2. Невен Росенов Русев.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения