Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2522-НС
София, 08.10.2015

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски

С писмо вх. № НС-02-16 от 08.10.2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 8 октомври 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени предсрочно пълномощията на народния представител Мая Божидарова Манолова, избрана от Десети изборен район – Кюстендилски, издигната от коалиция „БСП лява България“ в 43-то Народно събрание.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски, Иван Тодоров Ибришимов, ЕГН …, от листата на коалиция „БСП лява България“ в 43-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1840-МИ / 16.07.2020

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори

  • № 1839-МИ / 16.07.2020

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори

  • всички решения