Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2522-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИИНИЦАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, приета с Решение № 2475-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК и заличаване на втората по ред регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, извършена с Решение № 2474-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИИНИЦАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", приети с Решение № 2475-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че регистрираният като наблюдател Петьо Стоянов Паскалев е подаден с непълен единен граждански номер. На този наблюдател не е издадено удостоверение.

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", извършени с Решение № 2474-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че посочените по-долу лица са вече регистрирани като наблюдатели на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕРГРАЦИЯ" с предходни Решение № 2453-НС от 19 април 2013 г. и Решение № 2473-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК. Повторно регистрираните лица са: Милка Йотова Тодорова и Венелин Георгиев Найденов, като не са им издадени за втори път удостоверения.

Централната избирателна комисия счита, че лицето, подадено с непълен единен граждански номер и регистриран като наблюдател следва да бъде заличено.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател от различни български неправителствени организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на изброените наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", извършена с Решение № 2474-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК, както следва:

 1. Милка Йотова Тодорова
 2. Венелин Георгиев Найденов

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели, упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" Петьо Стоянов Паскалев, регистриран с Решение № 2475-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения