Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 252-НС
София, 18 юни 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 17.06.2016 г. от сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“, подписано от представляващият сдружението лице – Камен Караянев, за регистрация с наблюдатели в изборите за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

От извършена справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел по отношение на сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“, ЕИК 206126812  Централната избирателна комисия установи, че предметът на дейност на сдружението е с културно-историческа насоченост, съответно с допълнителна стопанска дейност с икономическа насоченост и не включва защита на политически права на гражданите, каквото е изискването на чл. 112, ал. 1, т. 1 ИК, поради което сдружението не може да бъде регистрирано с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Освен горното, не са налице и процесуалните предпоставки за регистрация, тъй като към заявлението не са приложени и изискуемите документи по чл. 112, ал. 4 ИК.

Като взе предвид, че към заявлението не са представени всички изискуеми документи, не са посочени лица, които сдружението предлага да бъдат  регистрирани като наблюдатели, но най-вече, поради това, че не е налице материалната предпоставка за регистрация по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 ИК, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“ ЕИК 206126812 за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения