Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 252-НС
София, 18 юни 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 17.06.2016 г. от сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“, подписано от представляващият сдружението лице – Камен Караянев, за регистрация с наблюдатели в изборите за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

От извършена справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел по отношение на сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“, ЕИК 206126812  Централната избирателна комисия установи, че предметът на дейност на сдружението е с културно-историческа насоченост, съответно с допълнителна стопанска дейност с икономическа насоченост и не включва защита на политически права на гражданите, каквото е изискването на чл. 112, ал. 1, т. 1 ИК, поради което сдружението не може да бъде регистрирано с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Освен горното, не са налице и процесуалните предпоставки за регистрация, тъй като към заявлението не са приложени и изискуемите документи по чл. 112, ал. 4 ИК.

Като взе предвид, че към заявлението не са представени всички изискуеми документи, не са посочени лица, които сдружението предлага да бъдат  регистрирани като наблюдатели, но най-вече, поради това, че не е налице материалната предпоставка за регистрация по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 ИК, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ДОГАН ХИСАР“ ЕИК 206126812 за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения