Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 252-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мъглиж, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Мъглиж, област Стара Загора, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-171 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Мъглиж.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мъглиж, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Аделина Венциславова Григорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христина Дончева Костадинова

 

СЕКРЕТАР:

Ива Георгиева Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Радни Димитров Раднев

 

 

Петя Янкова Георгиева

 

 

Станка Василева Янакиева

 

 

Велко Иванов Стоянов

 

 

Петя Иванова Александрова

 

 

Недялка Василева Господинова

 

 

Таня Георгиева Апостолова

 

 

Марийка Милкова Шукюрлиева

 

 

Тинка Денева Стойчева

 

 

Атче Мехмед Кескин

 

 

Надежда Янкова Митева

 

 

Атиме Асан Гочеджи

 

 

Емилия Николаева Андонова

 

 

Милко Димов Недков

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения