Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2519-МИ
София, 7 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“

Във връзка с жалба от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“ Централната избирателна комисия е постановила решение при условията на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на Централната избирателна комисия е обжалвано от Николай Тихомиров Бареков като председател и представляващ ПП „България без цензура“ пред Върховния административен съд. Въз основа на жалбата е образувано адм. дело № 11354 по описа за 2015 г. на Върховния административен съд на Република България, Четвърто отделение. Върховният административен съд се е произнесъл с Решение № 10287 от 06.10.2015 г. Със своето решение Върховният административен съд е отменил Решение № 2415-МИ от 29 септември 2015 г. на ЦИК и е върнал преписката на комисията за произнасяне по жалбата на Николай Тихомиров Бареков, председател и представляващ ПП „България без цензура“, с указания за правилното тълкуване и прилагане на закона, изложени в мотивната част на решението. С мотивите към решението Върховният административен съд е указал на Централната избирателна комисия, че следва производството по жалбата да бъде проведено по реда на чл. 496, ал. 1 от ИК, като бъдат обсъдени правните доводи за установяване на нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

С оглед мотивите на ВАС Централната избирателна комисия разгледа по същество постъпилата на 29.09.2015 г. в 16,18 ч. жалба с вх. № МИ-10-244 от Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в предаването „Добро утро, България“, излъчено от програма „ТВ 7“ на 29.09.2015 г. от 8,30 ч.

В жалбата се твърди, че гостът на предаването Константин Папазов си е позволил да отправи лъжливи, клеветнически и обидни квалификации към ПП „България без цензура“ и нейния кандидат за кмет и общински съветник на Столична община Мария Олева Календерска, както и към г-н Бареков. В жалбата са посочени подробно част от изявленията на госта на предаването, а именно:

„Знаете ли колко застъпници (т.е. застъпници на ПП „България без цензура“) от минали избори не са си взели парите.“

„Единственото, което може да направи той, респ. Николай Бареков, с кандидатурата на Календерска, е да направи щастливи голяма група роми. Тя не може да вземе и един глас, ако трябва да бъдем обективни. Представяте ли си г-жа Календарска да застане в дебат рамо до рамо с Фандъкова, Джамбазки, как ще изглежда?“

„На какъв балотаж ще отиде тя (т.е. Мария Календерска), но тя е много малка, за да се обяснявам с нея.“

„Господин Бареков е най-големият лъжец и крадец в държавата.“

„Госпожа Календерска може да вземе гласовете на… те, тяхната партия, е двама човек и седем-осем човека роднини, и купените ромски гласове, евентуално…“

„Той (Николай Бареков) няма имидж, неговият имидж е под нулата…, неговият потенциал се оказа, че е нисък.“

Според жалбоподателя, същите накърняват честта и доброто име на кандидата Мария Календерска, на г-н Бареков, както и по косвен начин на всички кандидати за кметове и общински съветници от ПП „България без цензура“ в цялата страна.

Към жалбата са приложени: удостоверение за актуално състояние на ПП „България без цензура“; удостоверение № 16 от 01.09.2015 г. на ЦИК за регистрация на партия „България без цензура“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и решение № 229-МИ от 19.09.2015 г. на ОИК – Столична община, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на ПП „България без цензура“. В жалбата е посочен интернет адрес, на който може да бъде прегледан излъченият в ефира на „ТВ 7“ видеоматериал от предаването „Добро утро България“.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

За да се произнесе, Централната избирателна комисия взе предвид следните съображения:

От прегледа на видеоматериала, излъчен от програма „ТВ 7“ на 29.09.2015 г. от 8,46 ч. до 9,00 ч., в предаването „Добро утро, България“ се установява, че гостът на предаването Константин Папазов в отговор на зададените от водещите въпроси открито отправя нападки към г-н Бареков. От видеоматериала не се установяват твърдените от жалбоподателя изявления, които пряко да засягат честта и доброто име на кандидата г-жа Календерска. В тази връзка гостът на предаването изразява своето мнение относно способността на г-жа Календерска и ПП „България без цензура“ да се съревновават в предизборната кампания заедно с останалите участници, но не и твърдения и изявления, в които пряко да засягат името на кандидата Календерска. Противното може да се каже относно изказванията му за г-н Бареков.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, участници в предизборната кампания, но не и на представляващите партия или коалиция, за разлика от разпоредбата на чл. 199 от ИК, където е предвидено в случай на накърняване на правата и доброто име на кандидати или лица, представляващи партия, коалиция или инициативен комитет, те да могат да се защитят чрез правото на отговор. В случай че кандидат в предизборната кампания счита, че са засегнати неговото добро име и права, същият има правната възможност сам да подаде жалба или да иска правото на отговор по реда на закона.

С оглед изложеното по-горе с излъчения материал „ТВ 7“, като доставчик на медийни услуги, не е накърнил честта и доброто име на кандидата Мария Календерска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 496, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „България без цензура“, за нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от „ТВ 7“, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения