Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2516-НС
София, 30 април 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдател № 6-300/23.04.2013 г.

Постъпило е искане с вх. № 1402-НС от 30.04.2013 г. от представляващия на регистрираното като наблюдател сдружение „Институт за социална интеграция" Галина Асенова с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка във фамилното име на регистрирания като наблюдател упълномощен член на сдружението Пламен Недков Георгиев, което неправилно е записано като Георгиев. Към искането е приложено и оригиналното удостоверение № 6-300 от 23.04.2013 г., от което се установява цитираната грешка.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 6-300/23.04.2013 г.

Да се издаде удостоверение на Пламен Недков Георгиев като наблюдател, като изрично упълномощен представител на сдружение „Институт за социална интеграция".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения