Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2515-НС
София, 30 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1333-НС от 29.04.2013 г. на ЦИК от Георги Атанасов - председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", регистрирано с Решение № 2445-НС от 18 април 2013 г. на ЦИК, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Георги Атанасов, представляващ сдружението в полза на 267 (двеста шестдесет и седем) лица - упълномощени представители на „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Албена Божидарова Милова
Александра Димитрова Лалова
Александър Симеонов Александров
Ана Методиева Рангелова
Ана Тодорова Михайлова
Ангел Цветанов Ангелов
Ангелина Цветанова Тодорова
Андрей Петков Цеков
Анелия Венкова Киркова
Анета Владимирова Илиева
Анжела Йорданова Станимирова
Анка Ангелова Александрова
Анна Ангелова Драганова
Антоанета Петрова Николова
Антон Димитров Митров
Божанка Петрова Цветкова
Божидар Славчов Божинов
Борис Владимиров Горанов
Бориса Ангелова Илиева
Борислав Ивайлов Велков
Борислав Николов Горанов
Босилка Величкова Янкова
Валентин Иванов Петков
Валентина Димитрова Кирилова
Валентина Николова Симеонова
Валери Владимиров Илиев
Валери Любенов Тодоров
Валери Цветков Ставров
Валерина Георгиева Павлова
Велизар Тодоров Тодоров
Венелин Исмет Вейсал
Венцислав Иванов Йорданов
Веселина Красимирова Димитрова
Виза Атанасова Александрова
Виктория Александрова Ножарова
Виолета Асенова Маринова
Виолета Евгениева Асенова
Виолета Иванова Първанова
Витана Славчева Първанова
Владимир Нинчев Велков
Галина Александрова Николова
Галина Иванова Александрова
Галина Йорданова Георгиева
Галунка Кирилова Петрова
Галя Василева Тиманова
Галя Димитрова Аврамова
Георги Димитров Фотев
Георги Михайлов Георгиев
Георги Олег Илиев
Георгия Илиева Дренярска
Гинка Кирилова Тонова
Грозданка Петкова Боянова
Даниел Кирилов Иванов
Даниела Йорданова Борисова
Даниела Пенчева Ангелова
Дафинка Маринова Рангелова
Денислав Георгиев Стефанов
Десислава Михайлова Йорданова
Десислава Найденова Илиева
Дешка Иванова Маркова
Деян Николаев Богданов
Деян Николаев Величков
Диана Ангелова Александрова
Диана Георгиева Донкова
Диана Димитрова Тончева
Диана Иванова Пандурска
Дилян Росенов Илиев
Димитрина Методиева Лазарова
Димитринка Александрова Николова
Димитринка Кирилова Александрова
Димитър Боянов Митков
Димитър Георгиев Пенчев
Димитър Георгиев Христов
Димитър Евгениев Динчев
Димитър Кирилов Бистрички
Димитър Кирилов Митов
Димитър Тодоров Тодоров
Димитър Тончев Ценов
Дияна Петрова Опрова
Евгени Никифоров Генов
Евгения Благоева Георгиева
Екатерина ДавидоваДавидова
Елена Петрова Исаева
Елена Юриевна Ерделска
Елза Цекова Христова
Емил Валентинов Рангелов
Емил Иванов Евтимов
Емил Иванов Софронов
Емил Кирчев Каменов
Емил Трайков Митров
Емилия Димитрова Йорданова
Емилия Иванова Маринова
Ефтим Василев Ефтимов
Жан Стоянов Стоянов
Жулиета Михайлова Яначкова
Жулиета Ненкова Милкова
Звезделин Христов Денчев
Зорница Руменова Захариева
Зоя Георгиева Иванова
Зоя Първанова Петрова-Иванова
Ивайло Ангелов Ангелов
Иван Благоев Душилски
Иван Емелав Стоянов
Иван Петков Иванов
Иванина Пламенова Петкова
Иванка Антонова Пелева
Иванка Георгиева Петрова
Иванка Иванова Калинова
Иванка Игнатова Иванова
Иванка Йорданова Иванова
Иванка Миронова Петрова
Илианка Вълчева Петкова
Илиян Тодоров Илиев
Илияна Петрова Истаткова
Илко Христев Христев
Ирена Рангелова Цветанова
Йордан Димитров Коновски
Йордан Найденов Кирков
Катя Иванова Игнатова
Катя Ценкова Георгиева
Кета Иванова Илиева
Кирил Крумов Миков
Кольо Георгиев Николов
Красимир Александров Иванов
Красимир Найденов Ценов
Красимира Драгомирова Павлова
Кристиян Росенов Борисов
Лили Страхилова Димитрова
Лилия Асенова Ценкова
Лилия Красимирова Лазарова
Лиляна Иванова Иванова
Лияна Василева Динолова
Лора Василева Дончева
Любен Николов Борисов
Любка Младенова Иванова
Любомир Бойков Любенов
Любомир Горчов Иванов
Любомир Росенов Григоров
Людмил Емилов Балачев
Маргарита Николаева Николова
Маргарита Тодорова Димитрова
Мариана Аврамова Лазарова
Мариана Василева Маринова
Мариана Костова Иванова
Марин Георгиев Маринов
Мария Тодорова Кятина
Мариян Вергилов Иванов
Мариян Иванов Василев
Марияна Михаилова Янчева
Марияна Некитова Накова
Мартин Иванов Георгиев
Маю Иванова Иванова
Миглена Валентинова Младенова
Миглена Петрова Петрова
Милен Емилов Димитров
Милена Филипова Божинова
Милети Фидосов Младенов
Милка Николова Чуклева
Мирослава Ивановна Павлова
Мирослава Стефанова Тодорова
Младенка Антонова Миланова
Надя Иванова Цветанова
Нака Младенова Василева
Наташа Атанасова Иванова
Наташа Тодорова Николова
Наташка Луканова Игнатова
Нивелина Нинова Накова
Никола Герасков Николов
Никола Петров Величков
Николай Тошев Петров
Николина Тодоркова Илинкина
Нина Ангелова Петкова
Нина Евгениева Тодоринова
Новко Иванов Георгиев
Огнян Генадиев Владимиров
Огнян Любенов Рачин
Павлина Пламенова Цветкова
Персиян Петков Йорданов
Петрана Найденова Атанасова
Петрана Петкова Иванова
Петя Димитрова Александрова
Петя Найденова Ангелова
Петя Цветанова Симова
Пламен Димитров Кятин
Пламен Насков Георгиев
Пламен Руменов Йорданов
Пламен Христов Замфиров
Радка Иванова Петрова
Радослав Марианов Славейков
Ралица Димитрова Попова
Ралица Замфирова Рангелова
Розита Михайлова Доцова
Росен Митков Василев
Росица Кирилова Каменова
Румен Ангелов Ангелов
Румен Борисов Илиев
Румен Василев Найденов
Румен Иванов Илиев
Румяна Стефанова Величкова
Сарафка Димитрова Георгиева
Саша Горанова Николова
Сашка Георгиева Цветкова
Сашка Ценова Кръстева
Сашко Тодоров Иванов
Светла Любенова Русимова
Светлана Панчева Симеонова
Светлин Ангелов Илиев
Светослава Иванова Тодорова
Силва Николова Илиева
Силвана Георгиева Русинова
Силвия Крумова Филипова
Силвия Любенова Исаева
Силвия Младенова Игнатова
Симеон Тодоров Каменов
Славомира Валериева Мунелска
Славчо Цветанов Иванов
Снежана Иванова Славкова
Снежана Милитиева Борисова
Солунка Томова Николова
Соня Тодорова Тодорова
Софрония Красимирова Димитрова
Спас Славчов Иванов
Спас Ценов Костов
Станислав Станимиров Рачев
Станислава Жориева Еличова
Станка Славчева Димитрова
Стефан Боянов Торнев
Стефан Венелинов Дилов
Стефани Иванова Александрова
Стефка Софрониева Рангелова
Стефчо Благоев Маринов
Страхил Ангелов Стефанов
Таня Илиева Алексиева
Таско Георгиев Стефанов
Татяна Божидарова Петрова
Теменужка Младенова Димитрова
Тодор Асенов Ангелов
Тодор Борисов Тодоров
Тодор Николаев Атанасов
Тодорка Асенова Катеринкина
Тонка Иванова Василева
Трендафила Колова Апостолова
Христиан Владимиров Василев
Христина Илиева Петкова
Христина Методиева Петрова
Христо Иванов Денев
Цветан Борисов Иванов
Цветан Василев Цветанов
Цветан Горанов Георгиев
Цветана Александрова Димитрова
Цветана Иванова Тодорова
Цветелина Борисова Александрова
Ценко Пенов Иванов
Цеца Йосифова Въткова
Цоньо Нацолов Цонев
Юлия Михайлова Първанкова
Юлия Тоткова Атанасова
Юлияна Георгиева Цветанова
Янка Рангелова Георгиева
Гергана Филипова Александрова
Виолета Николова Дамянова
Димитрана Димитрова Гуцина
Нонка Стефанова Зарчева
Евденица Найденова Младенова
Рангел Димитров Рангелов
Стефани Гошева Зарчева
Камелия Здравкова Софрониева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения