Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2514-НС
София, 30 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпили са заявления с вх. № 1331-НС от 29.04.2013 г. на ЦИК от Огнян Минчев - председател на Управителния съвет и Калин Славов - изпълнителен директор на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", регистрирано с Решение № 2367-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявленията (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Огнян Минчев и Калин Славов, представляващи сдружението, в полза на 189 (сто осемдесет и девет) лица - упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", както следва:

Име, презиме, фамилия

 1. Людмила Георгиева Борисова
 2. Тоня Димитрова Димитрова
 3. Митко Николов Цветков
 4. Даниел Младенов Дамянов
 5. Никола Цветков Николов
 6. Анна Костадинова Янина
 7. Магдалена Станкова Милева
 8. Нина Кирилова Жишева
 9. Живодар Маргаритов Жишев
 10. Кирил Живодаров Жишев
 11. Капка Иванова Панайотова
 12. Ваня Иванова Пандиева
 13. Маргарита Николова Цветкова
 14. Диляна Даниелова Денева
 15. Стефка Кирилова Стоичкова
 16. Димитър Ангелов Дафков
 17. Михаела Христова Войнова
 18. Елена Благоева Георгиева
 19. Володя Боголюбов Бумбаров
 20. Емил Росенов Георгиев
 21. Татяна Иванова Дафкова
 22. Росен Благоев Христов
 23. Александър Борисов Акшаров
 24. Галина Любенова Стоева
 25. Милен Тодоров Епченски
 26. Нина Стойчева Добрева
 27. Петя Иванова Стоянова
 28. Станка Иванова Иванова
 29. Николина Димитрова Даракова-Василева
 30. Тодор Янев Василев
 31. Димчо Кънчев Тодоров
 32. Росица Стефанова Червенкова
 33. Атанас Димитров Бошев
 34. Анка Кръстева Желязкова
 35. Данчо Вълев Радулов
 36. Александър Димитриев Петков
 37. Деница Емилов Димитрова
 38. Димо Колев Чолаков
 39. Драгомир Николаев Трифонов
 40. Йордан Георгиев Георгиев
 41. Милко Георгиев Милков
 42. Теменужка Йорданова Мирчева
 43. Румяна Йорданова Вичева
 44. Теодора Иванова Калейнска
 45. Александър Божидаров Иванов
 46. Събин Танев Танев
 47. Кристин Иванова Иванова
 48. Йова Богданова Богданова
 49. Емили Мариян Иванова
 50. Станимир Стефанов Минков
 51. Ирина Пламенова Пенева
 52. Николай Славев Николов
 53. Николета Костадинова Цонева
 54. Илина Валентинова Маринова
 55. Паола Василева Василева
 56. Християн Тодоров Траев
 57. Зорница Василева Александрова
 58. Зоя Пламенова Велкова
 59. Анка Ангелова Цветанова
 60. Кръсто Милчев Славчев
 61. Миглена Колева Славчева
 62. Анриета Иванова Томова
 63. Лилия Ганчева Асенова
 64. Татяна Ангелова Ангелова
 65. Наталия Харалампиева Маринова
 66. Антоанета Божимирова Петрова
 67. Милена Маринкова Найденова
 68. Радка Любомирова Тишевишка
 69. Йоана Георгиева Павлова
 70. Христина Атанасова Атанасова
 71. Цветелина Минчева Терзиева
 72. Пена Лазарова Терзиева
 73. Катя Георгиева Грекова
 74. Николина Георгиева Грекова
 75. Синтия Трифонова Недялкова
 76. Цветан Сашев Цветанов
 77. Мирела Галинова Тодорова
 78. Илия Велков Вълчев
 79. Тома Делчев Ташев
 80. Огнян Петров Камишев
 81. Габриела Димкова Щинова
 82. Димитър Маринов Варадинов
 83. Петрана Господинова Петрова
 84. Петър Михайлов Петров
 85. Христина Петрова Богданова
 86. Игнат Борисов Михайлов
 87. Радко Пеев Петков
 88. Методи Василев Митов
 89. Мирослава Маркова Митова
 90. Георги Иванов Атовски
 91. Калоян Симеoнов Станчев
 92. Юлиана Стефанова Станчева
 93. Силвия Петрова Георгиевa
 94. Мария Красимирова Маринова
 95. Недка Славчова Ковачева
 96. Юлиана Митева Атовска
 97. Бисер Николoв Маринов
 98. Цано Илиев Цанов
 99. Петя Николаева Цачева
 100. Станислава Венциславова Вълкова
 101. Стефан Николаев Тодоров
 102. Росица Димитрова Костова
 103. Сашо Димитров Василев
 104. Илияна Йорданова Василева
 105. Камелия Славейкова Калистратова
 106. Теменужка Ценова Велчева
 107. Камен Неофитов Каменов
 108. Ирка Илиева Семкова
 109. Силва Йорданова Рангелова
 110. Десислава Сашева Димитрова
 111. Димитър Иванов Милов
 112. Теодора Марио-Алексова Георгиева
 113. Валя Минкова Минкова
 114. Виктор Огнянов Минев
 115. Вероника Валентинова Евтова
 116. Александър Сашев Гюров
 117. Ира Кирилова Николова - Лазарова
 118. Нери Смилянова Асенова
 119. Даниела Трифонова Кермова
 120. Венета Маринова Павликянова
 121. Георги Милков Мунджиев
 122. Мая Кирилова Пелтекова
 123. Мирослава Михалева Михалева
 124. Веселина Георгиева Лулева
 125. Ванина Василева Василева
 126. Доника Георгиева Лулева
 127. Теодор Манилов Пещерски
 128. Мирослав Андреев Андреев
 129. Стойчо Димитров Димитров
 130. Траян Кирилов Пелтеков
 131. Симона Тодорова Маринова
 132. Деница Неделинова Македонска
 133. Недялка Михаилова Каукова
 134. Димитър Василве Митков
 135. Боряна Михайлова Тинева
 136. Емил Димитров Тинев
 137. Иванка Кръстева Тодорова
 138. Селиме Хъкметова Феим
 139. Йордан Найденов Йорданов
 140. Елена Христова Колева
 141. Соня Савова Димитрова
 142. Анелия Йорданова Петрова
 143. Ванушка Стоянова Ранева
 144. Маргарита Георгиева Иванова
 145. Наташа Иванова Тодорова
 146. Георги Атанасов Димитров
 147. Ивайло Петров Пъванов
 148. Надежда Пенева Пенева
 149. Иво Александров Вангаров
 150. Силвия Красимирова Георгиева
 151. Надежда Иванова Митева
 152. Стоянка Георгиева Минчева
 153. Антоанета Атанасова Николова
 154. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска
 155. Ангелина Василева Додова
 156. Васил Ангелов Додов
 157. Иван Василев Додов
 158. Цветана Стоянова Тодорова
 159. Бинка Грозева Александрова
 160. Ганка Цветанова Господинова
 161. Иванка Жекова Петкова
 162. Жанета Иванова Бюйлекова
 163. Нела Ралева Атанасова
 164. Радостина Николова Радева
 165. Тодорка Стоева Станкова
 166. Симеон Стефанов Герговски
 167. Стойно Николов Радев
 168. Анастасия Стоянова Василева
 169. Димитър Огнянов Димитров
 170. Валентин Маринов Василев
 171. Донка Христова Ангелова
 172. Тургай Ибрямов Ахмедов
 173. Иван Георгиев Иванов
 174. Аделина Любенова Пенева
 175. Мария Стоянова Бахнева-Николова
 176. Росица Николова Василева
 177. Галина Христова Дончева
 178. Благой Русев Белчев
 179. Недка Атанасова Сидерова
 180. Гергана Господинова Атанасова
 181. Таня Георгиева Николова
 182. Катя Василева Стоянова
 183. Таня Михайлова Колева
 184. Руска Йорданова Попова
 185. Вълчо Георгиев Свинаров
 186. Светослав Йорданов Йорданов
 187. Анита Симеонова Стефанова
 188. Димитра Димитрова Воева
 189. Светослав Калоянов Христов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения