Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2512-НС
София, 30 април 2013 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР вх. № 1398-НС от 30.04.2013 г., ведно с приложени към него предложения от ПП „АТАКА" и КП „Синята коалиция" за промяна и попълване съставите на назначените с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпилото писмо на Министерството на външните работи и предложенията от ПП „АТАКА" и КП „Синята коалиция" са в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъдат уважени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 321600054, Испания, Мадрид - Димитър Хенрих Шадура, ЕГН .., за член.
 2. В секционна избирателна комисия № 321600045, Испания, Валенсия - Евгени Йорданов Александров, ЕГН .., за член.
 3. В секционна избирателна комисия № 324200108, САЩ, Ню Йорк - Дияна Маринова Раева, ЕГН ..., за член.
 4. В секционна избирателна комисия № 320900019, Великобритания, Лондон 2 - Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., за член.
 5. В секционна избирателна комисия № 325100209, ФР Германия, Мюнхен - Петко Андонов Райков, ЕГН ..., за член.
 6. В секционна избирателна комисия № 325400221, Чешка република, Прага - Сергей Петров Иванов, ЕГН ..., за член.
 7. В секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І - Анжелика Гошова Балджийска, ЕГН ..., за член.
 8. В секционна избирателна комисия № 320700010, Белгия, Брюксел ІІ - Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., за член.
 9. В секционна избирателна комисия № 325500225, Швейцария, Цюрих - Станимир Лазаров Керезов, ЕГН ..., за член.
 10. В секционна избирателна комисия № 324700152, Турция, Ескишехир, Нефизя Ахмед Али, ЕГН ..., за член.
 11. В секционна избирателна комисия № 320900017, Великобритания, Колчестер, Весела Иларионова Иларионова, ЕГН ..., за член.

 

ІІ. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 324700152, Турция, Ескишехир, Мийасе Ибрям Пазъ, ЕГН ..., като член.
 2. От секционна избирателна комисия № 320900017, Великобритания, Колчестер, Мая Георгиева Нешева, ЕГН ..., като член.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения