Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2508-МИ/НР
София, 06.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Таня Атанасова Такева, представител на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“, срещу решение № 147-МИ/НР от 02.09.2015г. на ОИК – Родопи

Постъпила е жалба от Таня Атанасова Такева, представител на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“, чрез ОИК – Родопи, по електронната поща на Централната избирателна комисия и заведена с вх. № МИ-15-11695/05.10.2015 г. срещу решение № 147-МИ/НР от 02.09.2015г. на ОИК – Родопи, с което е оставена без уважение жалбата на местната коалиция против продължаващи посещения на Пламен Димитров Спасов – кандидат за кмет на община Родопи, в административната сграда на общината. Жалбата с оригиналните документи са получени в ЦИК на 06.10.2015 г. Към нея са приложени: заверени копия от информация с вх. № 32/01.10.2015 г. от и.д. кмет на община Родопи, ведно със заповед № 976/18.09.2015 г. и писмо с изх. № 06-02-110/18.09.2015 г. на кмета на община Родопи; решение № 147-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ОИК – Родопи; присъствен списък от 01.10.2015 г.; протокол от поименно прозвъняване от 01.10.2015 г.; поименно гласуване на решения на 01.10.2015 г.; проект на дневен ред на 02.10.2015 г.; присъствен списък от 02.10.2015 г., поименно гласуване на решения на 02.10.2015 г.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК – Родопи е постановено при неосъществена ефективна проверка на фактическата обстановка и издадено извън законоустановения срок. Направено е искане за отмяна на същото като незаконосъобразно, както и прогласяване нищожността му.

Жалбата е подадена лице с правен интерес в законоустановения срок. Същата е допустима, разгледана по същество – неоснователна.

След като се запознава с жалбата от местна коалиция „ФОРОР“, ОИК – Родопи, изисква информация от общинската администрация за посещенията на Пламен Димитров Спасов, кандидат за кмет на община Родопи в административната сграда на общината. Изпълняващият длъжността кмет на община Родопи – Таня Бочукова с писмо с вх. № 32 от 01.10.2015 г. посочва, че г-н Пламен Димитров Спасов с молба вх. № 06-02-110/18.09.2015 г. е в законоустановен отпуск, считано от 22.09.2015 г., както и че със заповед № 976 от 18.09.2015г. на кмета на община Родопи е определено, че заместник-кметът на общината Таня Бочукова ще изпълнява функциите на кмет за периода от 23.09.2015 г. до обявяване на резултатите от изборите. В писмото се изтъква, че поради липсата на регистрационен входен режим в административната сграда на общината не може да се установи точният брой посещения на г-н Пламен Спасов след 22.09.2015 г. ОИК постановява своето решение, като в мотивната си част се позовава на предоставената информация от общинска администрация.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, Централната избирателна комисия прави следните:

Жалбата на местната коалиция „ФОРОР“ до ОИК се основава на множество сигнали, получени в предизборния им щаб от жители на община Родопи, в подкрепа на които липсват доказателства. От жалбата не става ясно в какво се изразява разпореждането на лицето Пламен Спасов като кмет на община Родопи. Нещо повече административната сграда на общината е публична общинска собственост и нейното предназначение е да изпълнява всички вменени функции, осъществявани от органите на местното самоуправление и местната администрация. В този смисъл по силата на закона достъпът до нея е свободен и неограничен, включително и за г-н Пламен Спасов. От представените документи в административното производство е видно, че са спазени разпоредбите на Изборния кодекс, от което следва, че изложените съображения за нарушаване на изборното законодателство са неоснователни. Решението на ОИК – Родопи е правилно, обосновано и постановено в законоустановения срок.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Таня Атанасова Такева, представител на местна коалиция „ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“, срещу решение № 147-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ОИК – Родопи, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1852-МИ / 30.07.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

 • № 1851-МИ / 30.07.2020

  относно: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори

 • № 1850-МИ / 30.07.2020

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори

 • всички решения