Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2500-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2466-НС от 22 април 2013 г. на ЦИК

При проверка се установи, че в Решение № 2466-НС от 22 април 2013 г. е допусната техническа грешка - в т. 1 на диспозитива на решението е изписано „общинската администрация" вместо „областната администрация".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2466-НС от 22 април 2013 г. на ЦИК, като в т. 1 на диспозитива на решението вместо „общинската администрация" да се чете „областната администрация".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения