Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 250-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Любимец, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Любимец, област Хасково, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-217 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Любимец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Любимец, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Атанасова Димулска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Надя Илиева Севова

 

СЕКРЕТАР:

Христо Илчев Христозов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Дамянова Абаджиева-Никова

 

 

Валентина Ангелова Ангелова

 

 

Марияна Петрова Ангелова

 

 

Светлана Господинова Тодорова

 

 

Галя Павлова Караджонова

 

 

Митко Добрев Димитров

 

 

Невена Руменова Колева

 

 

Добри Недялков Козалиев

 

 

Лилия Борисова Бонева

 

 

Светослава Василева Иванова

 

 

Силвия Тодорова Жекова

 

 

Надка Иванова Попова

 

 

Мария Петрова Александрова

 

 

Валя Златкова Бозалиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения