Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 25-ПВР/МИ
София, 13 юли 2011 г.

ОТНОСНО: дата на насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 2 и 3 във връзка с § 10, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за „дата на насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България" по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Изборния кодекс датата 17 юни 2011 г. - денят на обнародване на Решение на Народното събрание на Република България от 15 юни 2011 г. в „Държавен вестник" (бр. 46 от 17 юни 2011 г.) за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Приема за „дата на насрочване на избори за общински съветници и за кметове" по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Изборния кодекс датата 21 юни 2011 г. - денят на обнародване на Указ № 146 от 20 юни 2011 г. на Президента на Република България в „Държавен вестник" (бр. 47 от 21 юни 2011 г.) за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения