Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2496-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1246-НС от 26.04.2013 г. на ЦИК от Крум Костадинов Крумов - председател на Управителния съвет на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 25 април 2013 г. по ф.д. № 969 от 2000 г., издадено от Окръжен съд - Монтана; пълномощно от Крум Крумов, представляващ сдружението, в полза на 186 (сто осемдесет и шест) лица - представители на „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Стоян Николов Стоянов
Валентин Велков Велев
Мартин Стефанов Начев
Александър Павлов Галенков
Гергана Викторова Паргова
Недко Викторов Паргов
Александър Драганов Борисов
Надежда Миланова Атманджова
Георги Веселинов Субев
Татяна Александрова Субева
Милчо Веселинов Субев
Петранка Исталианова Субева
Георги Славчов Филибев
Георги Бориславов Видинов
Мартин Страхилов Илиев
Евгения Веселинова Бачева
Весела Василева Петрова
Антон Веселинов Стойчев
Василка Борисова Николова
Марин Йорданов Георгиев
Петър Златков Христов
Борислав Стойчев Соколов
Стефка Кольова Кирова
Борислав Иванов Илиев
Димитър Руменов Димитров
Красимир Борисов Соколов
Николай Георгиев Въжаров
Златан Аргиров Христов
Красимир Тошков Кирилов
Игнат Филипов Димитров
Бисер Георгиев Митов
Павлин Веселинов Алексов
Младен Емилов Младенов
Владимир Емилов Младенов
Игнат Александров Момчилов
Павел Спасов Василев
Павел Асенов Павлов
Лили Асенова Павлова
Иван Георгиев Костадинов
Асен Павлов Асенов
Сашо Борисов Димитров
Симо Йорданов Евтимов
Явор Руменов Николов
Валентин Георгиев Павлов
Румен Петров Сергиев
Райна Тошкова Стоименова
Валентина Николова Зашева
Красимир Петров Петров
Велизар Иванов Иванов
Илиян Кирилов Йорданов
Евелина Николова Божилова
Даниела Димитрова Ильова
Добрин Игнатов Добрев
Славейчо Василев Захаринов
Сашка Добрева Доцева-Василева
Пламен Милчев Симеонов
Тодор Йорданов Тодоров
Антон Динов Котов
Димитър Илиев Тасков
Борислав Драганов Лазаров
Георги Цветанов Симеонов
Георги Душанов Павлов
Гълъб Първанов Николов
Цветан Антонов Петров
Петьо Стоянов Грозев
Кирил Михайлов Такев
Иван Борисов Цветков
Асен Сашев Василев
Калин Цветанов Цветанов
Станислав Стефанов Йорданов
Горяна Александрова Андреева
Сашо Борисов Тодоров
Цветанка Василева Венева
Бойка Мирчева Павлова
Емилия Георгиева Дарашка
Стоине Лазаров Начов
Татяна Петрова Начова
Малинка Манолова Палакарска-Илиева
Даниела Стойлова Сусанина
Маргарита Веселинова Кочева
Тодор Петрунов Данаилов
Димитър Георгиев Ушаков
Светослава Димитрова Ушакова
Елза Йовова Лосева
Борислав Валентинов Лосев
София Йорданова Костадинова
Даниел Милчов Субев
Иван Иванов Занков
Ася Мариова Геговска
Десислава Милчова Новачка
Любомир Радков Страшников
Тинка Борисова Мустерова
Борислав Христов Мустеров
Христина Димитрова Христова
Соня Христова Христова
Цветелина Христова Божидарова
Христо Данчов Христов
Трайко Стоянов Василев
Христо Кирилов Христов
Янко Георгиев Божидаров
Марин Павлов Асенов
Катя Огнянова Билярска
Иван Георгиев Костадинов
Гергана Владимирова Георгиева
Ангел Йорданов Тричков
Петър Йорданов Божков
Антоанета Виденова Балтаджиева
Николай Тонев Караджов
Александрина Бориславова Борисова
Гергана Иванова Дичкова
Теменужка Николова Благоева
Димитринка Симеонова Божкова
Елена Асенова Мичева
Лидия Исталиянова Ангелова
Йоана Валентинова Ангелова
Костадин Христов Костадинов
Васил Райчев Каримов
Венцислав Иванов Георгиев
Георги Василев Иванов
Георги Парашкевов Бояджиев
Димитър Смиленов Шкумбов
Дойчин Йорданов Малинов
Евгени Георгиев Костов
Иван Райчов Йорданов
Йордан Владимиров Йорданов
Костадин Иванов Пейчев
Христо Борисов Мустеров
Виолета Йорданова Зашева
Атанаска Великова Апостолова
Атанас Живков Джонов
Генчо Цанев Шишков
Радостина Иванова Минкова
Красимир Илиев Михнев
Иванка Ангелова Стефанова
Ресмие Мехмедова Ибрямова
Аксел Закирова Шакирова
Красимир Димитров Петрушев
Теодора Стефанова Петкова
Еленка Георгиева Петкова
Петранка Георгиева Ганева
Галина Красимирова Михнева
Росица Йорданова Тодорова-Славова
Евгени Йорданов Кунев
Стилиан Йорданов Христов
Николинка Атанасова Балъкчиева
Ралица Христова Христова
Диана Андреева Спасова
Иванка Василева Георгиева
Сашка Недева Недева
Галина Иванова Недева
Юлия Йорданова Николова-Колева
Ганка Маркова Христова
Владимир Петров Симеонов
Николай Венциславов Дончев
Иванка Здравилова Недева
Стамен Христов Пенчев
Цветелин Йорданов Пеев
Ирена Боянова Янкова
Цветелин Йорданов Пеев
Ивайло Стойков Йорданов
Николай Руменов Енев
Галина Василева Георгиева
Йордан Красимиров Тошенски
Александър Руменов Анчев
Милен Петков Тончев
Добри Стоянов Балъкчиев
Деница Венциславова Дончева
Румен Игнатов Николов
Даниел Димитров Димитров
Кристиян Димитров Велков
Николай Димитров Митов
Иван Димитров Митов
Милуш Желев Пенев
Ваня Стоянова Пенева
Иво Йорданов Георгиев
Георги Любомиров Соколов
Николай Пламенов Петрунов
Васил Маринов Веселинов
Борислав Иванов Георгиев
Бисер Иванов Миланов
Салих Салихов Дрангов
Исмаил Салихов Дрангов
Салих Исмаилов Дрангов
Иван Радославов Миланов
Вера Владимирова Йосифова
Евдокия Владимирова Станоева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения