Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2494-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от община Ботевград чрез – и.д. кмет Красимир Андреев срещу решение № 149 от 2.10.2015 г. на ОИК –Ботевград

Постъпила е жалба от и.д.кмет на община Ботевград Красимир Андреев срещу решение № 149 от 2.10.2015 г. на ОИК – Ботевград, с което е приет за основателен сигнал/жалба за нерегламентирано използване на регионална телевизия за предизборна агитация от един от кандидатите за кмет на общината.
В жалбата подробно се обосновава правен  от обжалване и се иска отменяне на решението на ОИК, поради факта, че излъчения по регионалната телевизия материал не представлява предизборна агитация.

Жалбата е подадена в срок, но Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима.

Разгледаният в обжалваното решение на ОИК – Ботевград, сигнал/жалба е подаден от четирима участници в изборите за кмет: Иван Гавалюгов – от коалиция ГДБОП, Христо Якимов – от ПП БСП, Цанко Цанов – от ПП ГЕРБ, и Яница Иванова – от Реформаторски блок, срещу предаване на ТВ Ботевград „Часът на общината“, излъчено на 1 октомври 2015г. в полза на кандидат за кмет на коалиция ОББО Г. Георгиев.

В решение № 149 от 02.10.2015 г. ОИК – Ботевград, e обсъждала нарушения на правилата за провеждане на изборната кампания и е приела, че във предаването на ТВ Ботевград „Часът на общината“ има  нарушение на правилата на чл. 179 от ИК.

Община Ботевград не е участник в предизборна кампания - нито на страната на доставчиците на медийни услуги, нито на страната на кандидатите за кметове и общински съветници, респективно политическите субекти, регистрирани за участие в предстоящите избори. Общината има само правомощия по организационно-техническата подготовка и по обезпечаване на изборите. С оглед на това тя не може да има правен интерес за обжалване на решението на ОИК – Ботевград.

Ако се приеме, че е подаден сигнал срещу решение № 149 от 2.10.2015 г. на ОИК – Ботевград, ЦИК приема, че решението е недовършено и в този вид не подлежи на обжалване. След установяване на нарушение на чл. 179 от ИК, председателят на ОИК следва да състави акт за установеното нарушение и да наложи наказание съгласно чл. 496, ал. 1 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 2 от ИК и чл. 495 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на община Ботевград срещу решение № 149 от 2.10.2015 г. на ОИК – Ботевград, относно нарушение на правила на предизборна кампания.
ВРЪЩА преписката на ОИК – Ботевград за продължаване на действията по сигнала относно предаването „Часът на общината“ в ТВ Ботевград, излъчено на 1 октомври 2015 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения