Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2492-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Симеонов председател и представляващ ПП Национален фронт за спасение на България, (НФСБ) срещу решения № 74-МИ до № 82-МИ и решение № 83-МИ, всички от 29.09.2015 г. на ОИК – Етрополе, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Етрополе.

Постъпила е жалба от Валери С. Симеонов – председател и представляващ ПП Национален фронт за спасение на България, срещу решения от № 74-МИ до № 83-МИ на ОИК – Етрополе, за назначаване на секционните избирателни комисии в общината и определяне на резервните членове.
В жалбата се правят оплаквания, че на всички 12 места, определени за коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ в секционните избирателни комисии в община Етрополе са назначени лица, посочени от ВМРО, независимо, че между партиите, съставляващи коалицията, има споразумение за съотношение 2 към 1 в полза на НФСБ и  при посочване на членове на СИК за цялата страна това споразумение не е спазено.

Жалбата е допустима - подадена е в срок и от лице с представителна власт на партията-жалбоподател.

Централната избирателна комисия, преценявайки представените доказателства, по същество приема, че жалбата е неоснователна.

С решения от № 74-МИ до № 82-МИ на ОИК – Етрополе, са назначили членовете на СИК в община Етрополе. С решение № 6 от 10.09.2015 г.на ОИК – Етрополе, е определен броят на членовете на СИК на територията на Етрополе. Не се спори, че определеният за коалиция „Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО“ брой от 12 души е спазен.

Спори се относно съотношението на назначените в секционните избирателни комисии лица по предложение на съставните партии в коалицията.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 91, ал. 12 от ИК ОИК –Етрополе, назначила СИК съобразно направените предложения от партиите и коалициите. Фактът, че между партиите в коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ е имало спорове, несъгласия и представителят на НСФБ е напуснал консултациите не прави решенията на ОИК – Етрополе, за назначаване на СИК в региона, незаконосъобразни. Общинската избирателна комисия е спазила методиката, приложена към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Въпрос на взаимоотношения в коалицията е кои кандидати от коя от съставните партии да бъдат предложени, но не е задължение на ОИК да следи за тези взаимоотношения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП НСФБ срещу решения от № 74-МИ до № 83-МИ на ОИК – Етрополе, за назначаване на секционните избирателни комисии в общината и определяне на резервните членове.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения