Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 249-ЕП
София, 03.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 225-ЕП от 24 април 2019 г. на ЦИК определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 225-ЕП от 24 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписването на името на партия АТАКА и на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, съгласно заявеното от тях изписване в бюлетината при регистрацията им за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 192 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 225-ЕП от 24 април 2019 г. на ЦИК, при изписването наименованието на партия АТАКА и на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, както следва:

В раздел І:

- партия АТАКА, под № 15, вместо „ПП АТАКА“ да се чете „АТАКА“;

- партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, под № 19, вместо „ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ да се чете „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

В раздел ІІ:

- партия АТАКА, под № 21, вместо „ПП АТАКА“ да се чете „АТАКА“;

- партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, под № 22, вместо „ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ да се чете „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

225-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения