Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 249-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Алфатар, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Алфатар, област Силистра,  заведено в ЦИК с вх. № ОИК-225 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Алфатар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Алфатар, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марин Ников Маринов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Невин Неджмидинова Ахмедова

 

СЕКРЕТАР:

Владислава Петрова Гекова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Петрова Петрова

 

 

Петранка Димитрова Славова

 

 

Минка Панева Илиева

 

 

Галина Василева Костова

 

 

Венцислава Костадинова Михайлова

 

 

Дарина Маринова Ченева

 

 

Радка Василева Петрова

 

 

Здравка Василева Гагова

 

 

Радка Русева Минчева

 

 

Зелкиф Хамдиев Ахмедов

 

 

Хюлия Илхан Мехмедалиева

 

 

Донко Георгиев Калайджиев

 

 

Ралица Иванова Пенева

 

 

Желяна Димитрова Донева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения