Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2485-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Стоян Кирилов Стоилов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 242 на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Кюстендил от Стоян Кирилов Стоилов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 242 на ОИК – Кюстендил.

Жалбата е заведена във входящия регистър на ОИК – Кюстендил, под № 144 от 30.09.2015 г.

Жалбата е постъпила в ЦИК по електронната поща и е заведена с вх. № МИ-15-1154 от 03.10.2015 г.

Жалбоподателят твърди, че проведеното мероприятие на 24.09.2015 г. в сградата на община Кюстендил е проведена пресконференция в кабинета на кмета, на която главният архитект на общината в присъствието на Петър Георгиев Паунов е представен проект за реконструкция и обновяване на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“, на която кандидатът за кмет е рекламирал предстоящия проект. Събитието, в което кандидатът за кмет е взел участие с присъствието си и изказванията си, е широко отразено от медиите преди официалния старт на предизборната кампания

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Кюстендил, е незаконосъобразно и моли ЦИК да го отмени.

Централната избирателна комисия, след като разгледа преписката по обжалваното решение, приема следното:

Видно от преписката е, че датата на нарушението, предмет на решение № 242 от 30.09.2015 г., е 24.09.2015 г.

Съгласно чл. 175 от Изборния кодекс предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Датата 24.09.2015 г. на извършеното нарушение попада извън нормативно определения период за провеждане на предизборна кампания. Следователно ОИК – Кюстендил, правилно прилага чл. 185 от ИК, тъй като датата на нарушението е извън предизборната кампания, както и правилно е приела, че жалбата на Стоян Кирилов Стоилов следва да бъде разгледана по реда на чл. 185, ал. 2 от ИК. Компетентността е предоставена на областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стоян Кирилов Стоилов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 242 на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения