Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2485-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1245-НС от 26.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 393 (триста деветдесет и три) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Маряна Спасова Илчева
Борис Иванов Иванов
Дарина Георгиева Петрова
Чавдар Георгиев Георгиев
Христо Ботев Томов
Даниела Стоянова Драганова
Мария Георгиева Гуркова
Стефан Димитров Бъчваров
Елка Цветкова Иванова
Ирина Владимирова Кирилова
Георги Иванов Калчев
Митко Йорданов Ангелов
Христо Карамфилов Георгиев
Мехмед Исмаил Мехмед
Исмигюл Еюб Мехмед
Хайредин Сейфула Хюсеин
Салим Али Салим
Любен Димитров Стоянов
Светослав Алдинов Емилов
Хюсеин Хюсеин Исмаил
Христо Иванов Пурнаров
Марийка Николова Димитрова
Маринка Костова Колева
Ахмед Хюсеин Ахмед
Мехмед Муса Мехмед
Мехмед Али Мехмед
Зийнеб Хюсеин Четин
Славка Неделчева Донева
Ниази Ахмед Хюсеин
Станко Георгиев Апостолов
Донка Стоянова Димова
Станка Георгиева Петрова
Юсеин Юсеин Смаил
Ангел Христов Ангелов
Велика Стойкова Йорданова
Афсе Мехмед Смаил
Халил Юмер Хасан
Бранимир Атанасов Андонов
Юмер Ахмед Юмер
Хюсеин Мустафа Ахмед
Ружди Камбер Халил Ибрям
Нефисе Шакир Ахмед
Хасан Осман Фейзула
Хюсеин Камберов Фейзов
Василка Иванова Чанкова
Вангел Христов Христов
Румен Валентинов Гурев
Йордан Иванов Божков
Васил Петров Димитров
Йовка Неделчева Дамянова
Величко Георгиев Чакъров
Милиян Костов Костов
Боян Стайков Петров
Дияна Христова Милева
Елка Миткова Костова
Станислав Стойчев Славов
Енчо Железов Янев
Стефан Марчев Стамов
Зарка Савова Тихолова
Станка Недкова Желева
Желязко Ганев Ганев
Гина Димова Георгиева
Недялка Христова Тенева
Донка Пенева Златева
Живка Симеонова Михайлова
Павел Иванов Иванов
Диан Володиев Русанов
Атанас Кирилов Дичовски
Юлия Петрова Ненова
Иван Христов Калчев
Евдокия Йорданова Христова
Георги Събев Ноев
Тошко Великов Тодоров
Здравко Христов Кънчев
Емилия Дженкова Дженкова
Генчо Иванов Тодоров
Георги Йорданов Петков
Владимир Тодоров Тодоров
Митка Тодорова Георгиева
Коьо Кънчев Коев
Олег Димитров Цонев
Николай Георгиев Григоров
Марин Михов Боевски
Панко Стефанов Панков
Росен Богомилов Димитров
Никола Йорданов Данчев
Миглена Христова Пройнова
Ивайло Дончев Атанасов
Иван Николов Иванов
Лена Вълчева Енева
Стилияна Иванова Събева-Тинчева
Веселин Русев Димитров
Пламен Георгиев Ацаров
Андрей Петров Николов
Йоана Младенова Гълъбова
Николай Дженков Дженков
Мирослав Георгиев Семов
Петър Петров Петров
Борис Тошев Петков
Теодор Божидаров Загоров
Христо Колев Колев
Добри Димов Христов
Миглена Янкова Иванова
Милка Петрова Маринова
Биляна Николаева Гатева
Галя Лазарова Александрова
Христо Кънчев Христов
Димитър Красимиров Златев
Мануел Христофоров Енев
Полина Стефанова Пенчева
Надежда Радославова Петкова
Румен Иванов Николов
Ралица Стефанова Алексиева
Виктория Ненчева Ноева
Ирина Емилова Христова
Димитър Генчев Колев
Николай Генов Манев
Христо Петров Христов
Николай Стойнов Стойнов
Иван Кънев Кънев
Пламен Иванов Ковачев
Недко Недков Христов
Марияна Иванова Приводанова
Румяна Димитрова Гълъбова
Валентин Цанков Тинчев
Светла Димитрова Добрева
Николай Василев Илиев
Кръстина Костадинова Стефанова
Веселин Методиев Пешев
Георги Николаев Григоров
Стефка Борисова Пенкова
Мария Иванова Табакова
Дария Димитрова Съчкова
Георги Андреев Съчков
Галя Димитрова Ефтимова
Иван Георгиев Георгиев
Марин Минчев Денев
Гергана Тодорова Атанасова
Татяна Атанасова Рачева
Милка Тодорова Пределова
Надежда Стефанова Божанова
Цонко Николов Кръстев
Веселин Цанев Петков
Недялко Тодоров Недев
Ангелина Димитрова Мандариева
Ангелина Стайкова Иванова
Анелия Николаева Янева
Апостол Христов Апостолов
Ара Джирай Хуманян
Атанас Вълчев Димов
Атанас Димитров Василев
Атанас Зафиров Янчев
Атанас Петров Делев
Атина Васили Кацару
Бончо Райчев Димов
Васил Георгиев Фурнаджиев
Васил Маринов Василев
Ванка Ванчева Стилянова
Велизар Тодоров Велев
Величка Иванова Делчева
Веселин Цанев Цанев
Веселина Андонова Чулева
Велин Велинов Друмев
Векил Младенов Башев
Ганка Николова Иванова
Ганчо Иванов Калъпов
Генчо Костадинов Бойчев
Георги Стайков Янчев
Георги Тодоров Тодоров
Гергана Делчева Георгиева
Гинка Георгиева Димитрова
Гочо Михайлов Хараланов
Дарина Георгиева Георгиева
Делчо Делчев Тонев
Делчо Райков Райков
Деница Георгиева Георгиева
Диана Здравкова Петкова
Димитър Ганчев Сталев
Димитър Иванов Шишков
Димо Панев Митев
Динко Тодоров Атанасов
Добромир Димитров Христов
Донка Димитрова Ангелова
Драгомир Петронов Атанасов
Дяко Русев Чакъров
Екатерина Ангелова Христова
Елена Атанасова Петкова
Жельо Тонев Христов
Желязко Георгиев Желязков
Жечка Георгиева Райкова
Жечка Стойкова Георгиева
Живко Димчев Атанасов
Живко Радев Делчев
Златина Георгиева Марашева
Златка Димова Тинева
Златка Иванова Ставрева
Иван Димитров Станчев
Иван Николаев Пърнаров
Иван Русков Александров
Илия Йорданов Димитров
Илияна Ангелова Ангелова
Йонка Колева Мутафова
Йордан Златков Ванчоров
Йордан Стойчев Кузев
Йорданка Георгиева Иванова
Катя Атанасова Петкова
Кера Генчева Христозова
Колка Георгиева Димитрова
Лиляна Латунова Атанасова
Лиляна Паскалева Димчева
Люба Генова Танева
Маргарита Атанасова Георгиева
Маргарита Вълканова Делчева
Маргарита Минкова Атанасова
Маргарита Трендафилова Атанасова
Мариана Романова Николова
Мария Тончева Томова
Марияна Ангелова Кирева
Марияна Димитрова Михайлова
Марияна Йорданова Чавдарова
Марияна Любенова Иванова
Милка Златкова Георгиева
Милка Атанасова Топалова
Михаела Делчева Георгиева
Недялка Иванова Гаджева
Недялка Маринова Карева
Недялко Несторов Иванов
Нели Делчева Маринова
Николай Николов Мутафов
Николина Георгиева Павлова
Нивелин Трифонов Иванов
Павлина Стефанова Митрева
Павлина Иванова Маркова
Панко Иванов Атанасов
Панчо Димитров Карамфилов
Пенка Тодорова Вакрилова
Петко Жеков Драганов
Петранка Иванова Генчева
Петър Атанасов Петров
Петър Колев Стоев
Петър Станчев Петров
Петьо Николов Лилов
Петя Тончева Йорданова
Пламен Йорданов Запрянов
Пламен Стефанов Крумов
Пламен Димитров Гаджев
Пламена Мариянова Маринова
Радан Банков Чолаков
Ради Панайотов Бойдев
Радка Колева Нейкова
Радка Митева Ангова
Райна Мавродиева Колева
Руска Събева Петрова
Росина Василева Големджиева
Росен Иванов Араклиев
Сашка Спасова Мантарова
Светла Тодорова Иванова
Светлана Тодорова Георгиева
Светослав Стоянов Ангелов
Синан Ерсан Молла
Селви Мехмедов Сараахмедов
Снежана Христозова Вълкова
Станислав Кирилов Бакърджиев
Станислав Димитров Тенчев
Стефан Георгиев Милев
Стефан Желев Желев
Стефка Илиева Делчева
Стоян Петров Стоянов
Стоян Димчев Гогов
Стоян Петров Папазов
Таня Петева Александрова
Таня Петрова Сарова
Таско Стефанов Тасков
Татяна Димитрова Димитрова
Ташинка Данева Керанова
Теодора Гогова Димитрова
Теодора Петкова Янкова
Тодор Велев Тодоров
Тодор Желязков Тодоров
Тонка Бончева Тодорова
Христина Делчева Митева
Христослав Желязков Желев
Добрина Георгиева Барбова
Христо Димитров Чолаков
Веселка Боянова Гъркова
Левтерка Георгиева Янева
Лидия Раденкова Христова
Любен Димитров Божилов
Емил Борисов Младенов
Митко Киролов Радков
Невена Крумова Кръстева
Асен Боянов Качамачков
Деми Борисов Димитров
Димитър Крумов Димитров
Димитър Петров Димитров
Евгени Антонов Антонов
Жори Йорданов Алексиев
Красимир Статков Статков
Крум Георгиев Милетиев
Марко Здравков Иванов
Надя Димитрова Йосифова-Антова
Илиян Насков Гечев
Стоян Петьов Тилев
Васил Иванов Маслев
Захари Николов Захариев
Лука Иванов Даскалов
Радослав Христов Кънев
Атанас Троянов Млечков
Ненка Димитрова Стойчева
Димитър Ненчов Наплатанов
Лазар Димитров Мазнеков
Марийка Христоскова Велчева
Петя Иванова Кънева
Ана Георгиева Сейменова
Цветанка Кирилова Чопаринова
Стоян Павлов Цацов
Галина Иванова Апостолова
Зоя Йорданова Мишкова
Мария Николова Игнатова
Стефан Димитров Дудов
Петрана Стоянова Метанова
Невeна Лукова Георгиева
Николай Цвятков Чопаринов
Мина Николова Калоянова
Пенка Николова Спасова
Георги Костадинов Барев
Илияна Стоянова Златкова
Стоян Цвятков Новаков
Таня Стоянова Тодорова
Християна Георгиева Георгиева
Ива Стоянова Гургутова
Георги Иванов Димов
Петър Иванов Господинов
Цветанка Иванова Христоскова
Атанас Георгиев Мурджев
Илия Христов Гилев
Васил Василев Чардаклиев
Нина Николаева Ръждова-Пенчева
Ганчо Димитров Караджов
Дамян Славчев Дамянов
Добри Илиев Иванов
Костадин Иванов Георгиев
Манол Василев Манолов
Марияна Димитрова Манчева
Николай Христов Енчев
Паулина Стефанова Кирова
Ганчо Иванов Шекерев
Иван Костадинов Станчев
Тодор Тодоров Тодоров
Христо Тодоров Колев
Богдан Иванов Богданов
Ангел Александров Абрашев
Стефка Димитрова Танева
Видослава Видолова Видолова
Веска Маринова Ненчева
Георги Дончев Каръмчев
Ивана Рангелова Николова
Георги Цветков Димитров
Симо Иванов Чакъров
Събо Тодоров Тодоров
Марин Илиев Дамянов
Сашо Векилов Ангелов
Асен Кирилов Зафиров
Филип Матев Лупов
Цвятко Спасов Маринов
Нако Николов Гюров
Петър Василев Петров
Пенчо Минков Чакръков
Йонко Минков Чакръков
Нешо Арменов Богданов
Петър Стоилов Почелеев
Алфин Тафинов Алиев
Дидо Христов Ненчев
Диана Любомирова Стайкова
Пепа Николова Шуплева
Радка Накова Бакалова
Ангел Борисов Бардуков
Пепа Дечева Даскалова
Николай Иванов Ръждов
Антон Лазаров Антонов
Антон Димитров Петров
Иван Иванов Матев
Генка Николова Димитрова
Станислав Иванов Семков
Даниела Начкова Трифонова
Атанаска Димитрова Нанева
Зара Стоянова Атанасова
Румяна Брайкова Иванова
Ганчо Пенчев Пенчев
Стоян Иванов Стоянов
Силвия Георгиева Чилова
Татяна Донева Коева
Снежко Петков Енков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения