Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2484-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник от Младен Стоянов Ризов – представляващ ПП „РЗС“, против решения от № 195 до № 240 включително от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1105 от 02.10.2014 г. от Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник, против решения от № 195 до № 240 включително от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил. Към жалбата е приложено и заявление с вх. № МИ-22-191/02.10.2015 г. от Младен Стоянов Ризов – представляващ ПП „РЗС“ в подкрепа на жалбата на Владислав Кирилов Лехчански.

На 03.10.2015 г. с вх. № МИ-15-1156 в ЦИК към преписката по жалбата са постъпили и други документи.

Към жалбата са приложени следните документи: пълномощно от Владислав Кирилов Лехчански в полза на адв. Ангел Ангелов; решения от № 195 до № 240 на ОИК – Кюстендил, относно назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил.

Жалбоподателят счита, че оспорваните решения са неправилни и незаконосъобразни и преразпределянето между партиите и коалициите на местата в СИК на местно ниво в община Кюстендил е нарушено. Иска отмяна на всички решения, свързани с назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил. Жалбоподателят предлага ново разпределение на местата в СИК.

По отношение на жалбата на Владислав Кирилов Лехчански ЦИК намира, че същата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с призната възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, който засяга и нарушава неговите права и законни интереси. Жалбоподателят като кандидат за кмет и за общински съветник не е участвал в консултациите за назначаване на секционни избирателни комисии, нито има право да предлага членове на секционни избирателни комисии. По изложеното не са налице права на жалбоподателя, които да са пряко засегнати от оспореното решение на ОИК за назначаване на СИК.

По отношение на заявлението/жалба на Младен Стоянов Ризов ЦИК счита жалбата за допустима, като подадена в срок и от оправомощено лице, но разгледана по същество – за неоснователна по следните съображения:

При назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил ОИК – Кюстендил е спазила изцяло изискванията на Изборния кодекс, отнасящи се до условията за назначаване на съставите на СИК, включително изискванията на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, в което се съдържат методически указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

Предложеното разпределение от жалбоподателя съществено се различава и не отговаря на Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и методиката към него. При назначаване съставите на СИК местата, полагащи се на всяка от партиите и коалициите, се разпределят равномерно в секциите на територията на общината.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за правилни, законосъобразни и обосновани, а жалбата срещу тях – за неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил и за общински съветник, против решения от № 195 до № 240 включително на ОИК – Кюстендил, като недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението/жалба на Младен Стоянов Ризов – представляващ ПП „РЗС“ в подкрепа на жалбата на Владислав Лехчански против решения от №№ 195 до 240 включително на ОИК – Кюстендил като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения