Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2483-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: възражение от ПП „Български демократичен център“, срещу решения №№ от 195 до 240 включително на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-1157/03.10.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Кюстендил от ПП „Български демократичен център“ срещу решения №№ от 195 до 240 включително на ОИК – Кюстендил, с които са назначени всички СИК на територията на община Кюстендил. В жалбата се твърди, че ОИК – Кюстендил не е приложила правилно Изборния кодекс като е предоставила мнозинство, както и в състава, така и в ръководствата в СИК на местна коалиция Кюстендил. Освен това, ПП „БДЦ“, като част от КП „България без цензура“, се явява ощетена от така сформираните състави на СИК на територията на общината. КП „ББЦ“ иска, а и има право да има поне по един член във всяка една СИК, като в 30 СИК имаме право пропорционално и съобразно закона, и на членове в ръководство в СИК.

Централната избирателна комисия счита жалбата за допустима, като подадена в срок от ПП „БДЦ“, която има правен интерес от обжалването.

Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

При назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил, ОИК – Кюстендил е спазила изцяло изискванията на Изборния кодекс, отнасящи се до условията за назначаване на състава на СИК, включително изискванията на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, в което се съдържат методическите указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

Предвид изложеното, Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за правилни, законосъобразни и обосновани, а жалбата срещу тях за неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от ПП „Български демократичен център“, срещу решения №№ от 195 до 240 включително на ОИК – Кюстендил“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения