Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 248-ПВР/МИ
София, 14 август 2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Червен бряг, област Плевен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-235 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христо Витков Първанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ивайло Валериев Коловски

 

СЕКРЕТАР:

Ася Кирова Рангелова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цветан Иванов Атанасов

 

 

Стоянка Минчева Христова

 

 

Цветан Василев Вулев

 

 

Стилиян Добрев Стоянов

 

 

Ралица Цветанова Стоянова

 

 

Росица Спасова Иванова

 

 

Венцислав Гаврилов Димитров

 

 

Христо Петков Узунски

 

 

Димитринка Цветанова Иванова

 

 

Биляна Младенова Асеновска

 

 

Стилиян Юриев Андреев

 

 

Десислава Цветанова Маринова

 

 

Николай Стоянов Найденов

 

 

Грета Илианова Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения