Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2476-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стралджа, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-120 от 03.10.2015 г. на ЦИК от ОИК в община Стралджа с приложено заявление от Таня Димитрова Филипова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК – Стралджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стралджа, област Ямбол, Таня Димитрова Филипова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения