Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2476-МИ/НР
София, 05.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стралджа, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-120 от 03.10.2015 г. на ЦИК от ОИК в община Стралджа с приложено заявление от Таня Димитрова Филипова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК – Стралджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стралджа, област Ямбол, Таня Димитрова Филипова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения