Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2475-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1130-НС от 23.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 671 (шестстотин седемдесет и едно) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
Стилян Стефанов Иванов
Неделчо Иванов Попов
Димитър Иванов Стоилов
Станка Иванова Колева
Иван Петров Михов
Васил Стефанов Самарски
Галин Петков Гущеров
Данко Спасов Мавров
Димитър Райков Илиев
Донка Димова Симеонова
Евгения Йорданова Чернева
Захари Колев Захариев
Здравко Първанов Първанов
Ивайло Антонов Антонов
Генчо Милев Кръстинов
Людмила Бориславова Любомирова
Мариана Симеонова Георгиева
Минчо Георгиев Минчев
Моника Божидарова Динева
Николай Марков Колев
Румяна Стоянова Друмева
Рени Генчева Червенкова
Славка Стефанова Самарска
Спас Ангелов Момов
Теодора Ганчева Иванова
Янка Иванова Найденова
Георги Венциславов Михов
Румяна Василева Станева
Тенчо Колев Карачомаков
Лъчезар Димитров Пинтев
Татяна Тодорова Куруджиева
Данчо Александров Александров
Николай Михайлов Пухов
Минко Милков Кабаджов
Николай Иванов Чакъров
Тодорка Стефанова Мицова
Генка Маринова Ваклидова
Анета Симеонова Градева
Веска Иванова Василева
Николай Танев Тенев
Стефан Марков Стойнов
Младенка Стоянова Топалова
Динко Михайлов Иванов
Христо Тотев Кратунков
Храбрина Борисова Минчева
Антоанета Стефанова Вълкова
Петко Кръстев Георгиев
Милена Милева Бонева
Недялка Трифонова Димитрова
Яна Дочева Станчева
Стефанка Костова Димитрова
Антония Георгиева Каярова
Стефан Любенов Тонев
Митко Огнянов Иванов
Гунчо Кръстев Кръстев
Георги Калчев Кайов
Янка Христова Мирчева
Донка Стоянова Димитрова
Тихомира Митева Говедарова
Илина Петрова Зарова
Васил Колев Василев
Дафинка Грозева Никова
Мариана Богданова Грудева
Дияна Димитрова Ванкова
Генчо Йорданов Тонев
Славка Тенева Дамянова
Тонка Дечкова Лалева
Донка Петкова Чернева
Танка Господинова Славова
Юри Димитров Харалампиев
Стойчо Димов Златев
Райна Христова Белчева
Георги Стоилов Георгиев
Димитър Петров Марков
Галина Денкова Маринова
Радка Стоянова Дацева
Стойчка Андреева Ватралова
Донка Атанасова Петкова
Цветан Ганчев Ганев
Стефан Славов Бобчев
Пламен Цанев Цанев
Васил Пенев Боеклиев
Денчо Василев Денчев
Дочка Илиева Богданова
Станислава Николова Карагьозова
Иван Манев Иванов
Тотка Ненова Тодорова
Делка Атанасова Кирова
Детелина Димова Славова
Гергина Вълева Гочева
Станка Генова Аенска
Лальо Митев Лалев
Трифон Николов Николов
Васил Тодоров Василев
Катерина Димитрова Митева
Георги Богданов Стоянов
Донка Маринова Черковска
Нейчо Маринов Кънев
Маргарита Христова Илиева
Димитър Маринов Джуров
Стайко Иванов Генов
Кичка Тонева Петкова
Георги Михов Георгиев
Даниела Иванова Драгийска
Добринка Янчева Димова
Илко Вълев Петков
Минка Георгиева Еремиева
Красимира Петрова Славчева
Марчела Костова Петрова
Татяна Красимирова Вичева
Антоанета Иванова Патазова
Любчо Димитров Димитров
Господин Петров Ангелов
Иван Стефанов Маринов
Иванка Йорданова Русева
Драгни Петров Параскевов
Александър Димов Димов
Мариян Георгиев Славов
Тодор Иванов Тодоров
Ставри Василев Илиев
Пламен Димитров Цветков
Бояна Драганова Георгиева
Иванка Иванова Вълкова
Ирина Гичева Червенкова
Пламен Иванов Панчев
Велислав Димитров Калчев
Добринка Атанасова Илиева
Никола Митков Митков
Владимир Константинов Ненов
Йорданка Калистратова Тодорова
Недялка Неделчева Владова
Никола Атанасов Кожухаров
Никола Иванов Аврамов
Величка Радева Петрова
Веселин Тодоров Павлов
Атанас Христов Трайков
Златка Колева Русева
Веселина Георгиева Фотева
Таня Борисова Савова
Кера Петрова Русева
Стоян Тодоров Мечев
Йордан Кръстев Кателиев
Александрина Георгиева Янева
Мая Илиева Георгиева
Милена Николова Проданова
Иван Венциславов Кючуков
Красимира Иванова Ковачева
Светлан Димов Стоянов
Георги Стоянов Димитров
Пламена Николова Венкова
Елка Георгиева Орешарска
Николай Тодоров Кръстев
Живко Лазаров Лазаров
Димитър Тодоров Димитров
Марина Христова Стефанова
Ганка Георгиева Парашкевова
Янка Димитрова Жекова
Иванка Николова Димитрова
Иванка Маринова Минева
Калин Стоянов Камбуров
Тома Иванов Малинов
Георги Александров Илиев
Васил Янков Велков
Николай Методиев Панов
Любомира Николова Борисова
Христина Христова Тодорова
Димитър Георгиев Харалампиев
Стойко Стойчев Стефанов
Данчо Александров Хаджийски
Методи Кирилов Стойчев
Красимир Георгиев Бошев
Стоян Георгиев Камбуров
Емилия Иванова Латева
Райна Ангелова Добрева
Васил Николаев Гаврилов
Катерина Атанасова Накова
Димитър Борисов Димов
Йордан Асенов Тодоров
Асен Петров Равчев
Лиляна Рузманова
Васил Георгиев Куртов
Латинка Христоскова Трендафилова
Лидия Йоханова Кръстева
Васил Георгиев Гардански
Никола Георгиев Божанов
Никола Иванов Николов
Люмира Методиева Попова
Илиана Борисовва Кузева
Емилия Алдинова Мизурска
Васил Янков Янков
Веска Димитрова Андонова
Павел Георгиев Веселинов
Георги Борисов Биволарски
Виктория Благова Стойнова
Георги Иванов Вардарски
Валентин Георгиев Кърджалийски
Светлан Атанасов Йосифов
Емил Методиев Мечкаров
Даниела Георгиева Миткова
Спас Василев Мирчев
Йорданка Валериева Посталкова
Гергана Василева Вощанска
Райчо Киров Етов
Стойчо Филипов Христов
Силвия Бойкова Байлова
Венцислав Стефанов Костов
Иван Борисов Пенчев
Силвия Ангелова Игнатова
Рангел Иванов Стоев
Русенка Иванова Георгиева
Наско Спасов Улев
Стоян Ангелов Шуманов
Ангел Иванов Цанков
Стефан Асенов Иванов
Петко Благов Малинков
Георги Иванов Кушев
Иванка Димитрова Клисурска
Стоил Георгиев Василев
Спас Милушев Генов
Васил Стефанов Мезов
Мария Георгиева Владова
Сергей Василев Стойнов
Петя Николаева Цанкова
Пламен Иванов Пеев
Стефан Василев Мезов
Атанас Иванов Матеев
Борислав Георгиев Величков
Спаска Иванова Игнатова
Кирил Петров Янков
Емилия Васкова Димова
Ваня Славова Биволарска
Иванка Петрова Веселинова
Никола Илиев Делиев
Гинка Илиева Марова
Георги Стоев Пашов
Лиляна Павлова Цветанова
Бонка Димитрова Врабчева
Бисер Ивайлов Скендеров
Валентин Валентинов Миланов
Иван Атанасов Трендафилов
Мария Тонкова Динчева
Борис Кръстев Полепков
Маргарита Георгиева Кьосова
Янко Георгиев Павлов
Веселин Георгиев Пещерски
Дафинка Тодорова Гончева
Елисавета Йорданова Колчагова-Атанасова
Делка Колева Маврова
Йордан Георгиев Лагадински
Цветелина Добрева Макакова
Димка Илиева Назлиева
Здравко Грозданов Вергиев
Ася Алцекова Танева
Василка Тодорова Атанасова
Зоя Иванова Грозева
Виолета Александрова Стоилова
Васка Ангелова Средкова
Борислав Илиев Мадин
Дафинка Манушева Табакова
Латин Миролюбов Табакова
Радуна Цанкова Табакова
Малин Калинов Рубски
Алиш Сали Коруджийски
Мустафа Салих Еджевит
Ибрахим Муса Дженетли
Мустафа Верхад Джихан
Искрен Милков Планков
Юсуф Мустафа Бутрев
Муса Джемал Асан
Орлин Алинов Копанаров
Али Рамадан Еюп
Якоб Мустафоф Якубов
Мехмед Байрям Байрям
Веско Младенов Мандарджиев
Мехмед Мехмед Мехмед
Кремен Горумов Горумов
Мехмед Нури Калъч
Зохра Мехмедова Лютева
Ирен Сидерова Църенска
Асибе Ибрахимова Куртова
Ахмед Байрамов Джасуров
Джемал Алиев Кельов
Мехмед Ахмед Фандък
Любомир Иванов Леонов
Веска Колева Азманова
Татяна Миткова Бозева
Петър Митев Митев
Христо Михалев Христанов
Денка Иванова Костадинова
Теодора Кънчева Желева
Илия Йорданов Юнгарев
Татяна Георгиева Митева
Христо Димитров Делев
Йордан Стефанов Йорданов
Бисер Йорданов Бойчев
Георги Стамов Василев
Станислава Христова Христова
Радка Тодорова Шегева
Динко Иванов Влайков
Христо Стойков Димитров
Стефан Дечков Ишмеров
Марияна Димитрова Леонова
Снежана Пеева Петрова
Агора Атанасова Балездрова
Иванка Тенева Димитрова
Яна Георгиева Миткова
Пенка Георгиева Черкрзова-Василева
Радинка Минчева Костадинова
Костадин Генчев Костадинов
Евгени Костадинов Костадинов
Бисерка Данилова Сиромахова
Сребрина Атанасова Ганушева
Мария Тодорова Янкова
Пламен Иванов Костов
Жулиета Ванева Кортенска
Веселин Русев Митев
Димитър Русев Митев
Байчо Иванов Байчев
Зехра Колева Алексиева
Валентин Димитров Иванов
Апостол Христов Битев
Стилиян Дончев Дончев
Антония Георгиева Хаджикирова
Атанас Георгиев Хаджикиров
Надя Стефанова Власиаду
Деляна Минкова Господинова
Силвия Добрева Железчева
Анна Георгиева Карамфилова
Мариян Христов Георгиев
Иван Георгиев Калчев
Деляна Мирославова Маслинкова
Диана Георгиева Стоянова
Цветелина Петкова Василева
Танка Димитрова Георгиева
Боряна Николаева Качарова
Стефан Димитров Димитров
Ваня Стоянова Куртова
Радостинка Русева Георгиева
Димитър Йорданов Станков
Пелагия Стоянова Петрова
Никола Стефанов Иванов
Мария Драганова Петкова
Димитър Бонев Петков
Крум Драганов Драганов Драганов
Силвия Димитрова Петкова
Ана Димитрова Петкова
Филип Димитров Емилов
Мария Емилова Христова
Христо Филипов Димитров
Димитър Тодоров Сурчев
Даниела Георгиева Домусчиева
Павлина Велинова Даголова
Марийка Стоянова Петрова
Николай Гошев Колев
Траяна Бойкова Табакова
Кристина Иванова Маринова
Веселинка Николаева Димитрова
Габриела Стоянова Иванова
Михаела Евгениева Банкова
Божидар Тодоров Тодоров
Деница Петкова Петкова
Станислава Руменова Ганева
Георги Петков Петков
Мартин Недялков Мавродиев
Юрка Иванова Дочева
Марина Петрова Филипова
Ана Иванова Кисьова
Радослава Илчева Стоянова
Мерал Юсеинова Алиева
Веселин Дианов Николов
Димитър Иванов Славов
Теменуга Атанасова Николова
Стоилка Иванова Русева
Павел Кирилов Нанев
Десислава Петрова Куртова
Павлета Динкова Стоянова
Николай Тенев Тенев
Марин Кръстев Иванов
Венко Тодоров Тодоров
Димитър Димитров Николов
Теодора Атанасова Монева
Стела Куртева Щилянова
Славка Димитрова Стайкова
Ивелина Стоянова Панайотова
Цонка Господинова Иванова
Радост Илиева Русчева
Добрин Колев Георгиев
Красимир Георгиев Георгиев
Кера Николова Соянова
Добринка Илиева Грънчарова
Дочка Славова Георгиева
Анета Тонева Стоянова
Нели Димчева Стефанова
Василка Апостолова Апостолова
Янка Янева Янакиева
Зорница Атанасова Атанасова
Стоянка Михайлова Митева
Десислава Иванова Митева
Мария Генчева Атанасова
Йордан Иванов Вълчев
Вельо Кирилов Велев
Михаил Йорданов Аранаудов
Ирина Иванова Аврамова
Пепа Димитрова Беева
Весела Иванова Георгиева
Николин Митев Петков
Георги Николов Маринов
Денка Иванова Петрова
Станимир Ташев Русев
Георги Тодоров Георгиев
Минко Христов Попов
Илко Маринов Илиев
Огнян Георгиев Арабаджиев
Иван Ников Иванов
Стоян Тодоров Стоянов
Филка Панайотова Чилокова
Марин Ангелов Иванов
Иво Михайлов Арнаудов
Йоана Тодорова Димитрова
Слав Дечев Димитров
Иван Йорданов Иванов
Еньо Иванов Енев
Адриана Бончева Милева
Станка Иванова Кръстева
Иван Йорданов Великов
Димо Минчев Желязков
Диньо Йоргов Динев
Стойко Радиев Стойков
Петър Йорданов Велинов
Елена Димитрова Пеева
Жельо Цвятков Саръмов
Ангел Кунчев Солаков
Асен Огнянов Асенов
Асен Митев Черкезов
Атанас Митев Илиев
Жоро Стефанов Сефов
Минчо Стойчев Асенов
Нора Заркова Солакова
Росен Илиев Опанов
Иван Димитров Иванов
Мария Петрова Радилова
Цветка Димитрова Димитрова
Люба Христова Люцканова
Петър Жечев Димитров
Мустафа Якубов Алиев
Христина Василева Димитрова
Магдалена Колева Минчева
Иван Иванов Русков
Валентина Матеева Иванова
Николина Хиткова Тинева
Стоянка Тодорова Кремова
Цанка Иванова Джурова
Валентин Василев Иванов
Стоянка Иванова Канева
Мария Добрева Хандърчева
Маргарита Иванова Радева
Велка Русева Вълчева
Алкин Хасанов Чаушев
Койка Василева Милчева
Иван Железчев Иванов
Иванка Георгиева Божилова
Мехмед Адемов Мусов
Салим Мустафа Капитан
Светлана Божидарова Василева
Христо Иванов Шалев
Хасан Ефраймов Хасанов
Исмаил Реджебов Салиев
Жечка Цонева Кръстева
Мехмед Мехмедов Юмеров
Хатче Османова Махмудова
Кенан Керим Чаушев
Рашо Христов Тарльовски
Галя Цветанова Христова
Александър Илиев Иванов
Гергана Иванова Димитрова
Лилия Петрова Тарльовска
Георги Иванов Георгиев
Валя Тошкова Маринова
Луиза Христова Тозлушка
Ивка Невелинова Цветкова-Ценова
Даниела Албенкова Веселинова
Цветомир Костадинов Тринков
Алесандър Огнянов Ангелов
Кирил Александров Ангелов
Владислав Александров Ангелов
Кристина Георгиева Ценьова
Цеко Ангелов Цеков
Румен Езекиев Генов
Кристина Николаева Илиева
Светлана Ангелова Кожухарска
Венцислав Ивайлов Тотев
Владимир Пантев Стоянов
Виолета Любомирова Злидолска
Илия Йорданов Дърводелски
Лилия Пантева Гешева
Дияна Александрова Йончева
Емилия Върбанова Пенева - Цонева
Марина Жорова Томова
Георги Жоров Томов
Галин Тодоров Христов
Малинка Костадинова Петрова
Адриан Руменов Тодоров
Лиляна Ангелова Лазарова
Стела Цветанова Иванчовска-Тарльовска
Желязко Димитров Неделчев
Женя Петрова Кавказова
Йона Николова Чобанова
Динко Иванов Динев
Пейчо Койчев Пенчев
Елена Тодорова Мечева
Стоя Василева Факалиева
Ангелина Славова Иванова
Стоянка Георгиева Алексиева
Никола Димов Чолаков
Сула Стойкова Ковачева
Пенчо Георгиев Стойчев
Никола Христов Анигностиев
Велика Георгиева Стоянова
Марийка Веселинова Янчева
Тинка Стефанова Милкова
Пеьо Николов Забунов
Стоян Иванов Терзиев
Таня Николова Тодорова
Ташо Ценов Георгиев
Мира Георгиева Владева
Петя Николова Петкова
Стоян Костадинов Крушков
Мария Монева Райкова
Тодорка Желева Минова
Минка Трифонова Бунева
Владислава Станилова Дамянова
Янко Калудов Германов
Йовко Веселинов Джермов
Пролетина Кирова Чобанова
Радка Дичева Кехайова
Иван Стоянов Янев
Райна Михова Миларева
Радка Стойкова Димитрова
Иванка Богданова Господинова
Димитрина Петрова Маврова
Мария Николова Паунова
Петя Вълева Димитрова
Мара Станкова Барулова
Тодор Маринов Вълчев
Теодора Пенчева Димитрова
Тодорка Димова Ковачева
Стела Русева Димитрова
Ирина Илиева Милушева
Гергана Вълева Георгиева
Стоянка Стефанова Макакова
Стефка Маринова Богацевска
Павлета Паунова Пантелеева
Илияна Янева Вичева
Динка Стоева Байкова
Иванка Иванова Добрева
Пламена Василева Георгиева
Евдокия Маркова Георгиева
Севда Минчева Плахова
Йорданка Христова Добрева
Янка Симионова Стайкова
Донка Антонова Вичева
Минка Илчева Желязкова
Недялка Иванова Атанасова
Иван Ангелов Маринов
Тотка Русева Кондова
Виолета Димова Инджова
Наташа Георгиева Драгнева
Ангел Василев Георгиев
Димитър Петков Инджов
Ирина Василева Николова
Дафинка Стефанова Вичева
Кръстинка Кръстева Маринова
Златка Иванова Гачева
Галина Георгиева Славова
Стойка Димитрова Връбчева
Николай Димитров Владимиров
Мария Костадинова Колева
Димитринка Иванова Петкова
Ирина Георгиева Христова
Елена Сидонкова Шивачева
Зина Иванова Ончева
Илия Георгиев Янгьозов
Янка Динева Воденичарова
Калина Илиева Янгьозова
Пеца Георгиева Петкова
Иванка Войнова Петрова
Златка Михалева Николова
Станка Кирова Бухлева
Христо Тодоров Киров
Мара Тодорова Гаврилова
Монка Иванова Нейчева
Михаил Георгиев Язов
Незабравка Панайотова Куцарова
Валерио Иванов Горчев
Петя Стоянова Костова
Яна Георгиева Тодорова
Пенка Янева Атанасова
Иван Ангелов Тофтев
Душо Неделчев Душев
Павел Антонов Тодоров
Димитър Баев Желязков
Петра Костадинова Ганчева
Мара Русенова Коева
Maртин Стойков Стойков
Красимира Тодорова Дърлянова
Веска Русева Траева
Душо Стойков Иванов
София Атанасова Канева
Добрина Янева Коева
Цвета Кръстева Дончева
Станимир Стоянов Казаков
Стоянка Стоянова Тодорова
Яни Коев Коев
Сийка Тодорова Самоковлиева
Кица Аргирова Радева
Катя Ставрева Крионова
Стефан Жеков Жеков
Димитър Тодоров Крионов
Живко Петров Желев
Георги Ангелов Тенев
Катя Ганчева Панайотова
Руси Димитров Николов
Катя Георгиева Николова
Анка Иванова Тодорова
Димитър Диянов Желязков
Жечка Михова Апостолова
Таня Димитрова Бодурова
Димитринка Костова Илиева
Ралица Николова Ефтимова
Райчо Петков Радев
Димитринка Атанасова Калчева
Георги Янков Продромов
Черню Киров Чернев
Янко Георгиев Продромов
Таня Димитрова Желязкова
Добри Димитров Бимбалов
Сийка Костадинова Славова
Никола Сотиров Николов
Паскал Тодоров Димитров
Христо Тодоров Найденов
Галина Валентинова Иванова
Огнян Райчев Иванов
Донка Сотирова Стоянова
Петър Райчев Бангов
Димитър Минков Добрев
Керка Стойчева Владикова
Юсеин Мемиш Мемиш
Йорданка Георгиева Шопова
Ангел Христов Митев
Иванка Янева Стоянова
Илияна Илиева Николова
Асен Тодоров Милев
Иван Сашев Иванов
Иван Събев Коев
Николета Иванова Деспова
Атанас Росенов Деспов
Мирослав Николов Георгиев
Мария Георгиева Недялкова
Стоян Христов Стоянов
Георги Димитров Гочев
Стоян Георгиев Мавродиев
Стефан Георгиев Стефанов
Мариана Стоянова Янкова
Петьо Стоянов Паскалев
Анелия Величкова Стойнева-Демирева
Маргарита Василева Шесташка
Недялка Димитрова Ружева
Петко Стоянов Костадинов
Станка Кирова Дикова
Киро Георгиев Ангелов
Тома Тодоров Мидюров
Тодор Панайотов Димитров
Стилян Стефанов Иванов
Неделчо Иванов Попов
Димитър Иванов Стоилов
Станка Иванова Колева
Иван Петров Михов
Васил Стефанов Самарски
Галин Петков Гущеров
Данко Спасов Мавров
Димитър Райков Илиев
Донка Димова Симеонова
Евгения Йорданова Чернева
Захари Колев Захариев
Здравко Първанов Първанов
Ивайло Антонов Антонов
Генчо Милев Кръстинов
Людмила Бориславова Любомирова
Мариана Симеонова Георгиева
Минчо Георгиев Минчев
Моника Божидарова Динева
Николай Марков Колев
Румяна Стоянова Друмева
Рени Генчева Червенкова
Славка Стефанова Самарска
Спас Ангелов Момов
Теодора Ганчева Иванова
Янка Иванова Найденова
Георги Венциславов Михов
Румяна Василева Станева
Тенчо Колев Карачомаков
Лъчезар Димитров Пинтев
Татяна Тодорова Куруджиева
Данчо Александров Александров
Николай Михайлов Пухов
Минко Милков Кабаджов
Николай Иванов Чакъров
Тодорка Стефанова Мицова
Генка Маринова Ваклидова
Анета Симеонова Градева
Веска Иванова Василева
Николай Танев Тенев
Стефан Марков Стойнов
Младенка Стоянова Топалова
Динко Михайлов Иванов
Христо Тотев Кратунков
Храбрина Борисова Минчева
Антоанета Стефанова Вълкова
Петко Кръстев Георгиев
Милена Милева Бонева
Недялка Трифонова Димитрова
Яна Дочева Станчева
Стефанка Костова Димитрова
Антония Георгиева Каярова
Стефан Любенов Тонев
Митко Огнянов Иванов
Гунчо Кръстев Кръстев
Георги Калчев Кайов
Янка Христова Мирчева
Донка Стоянова Димитрова
Тихомира Митева Говедарова
Илина Петрова Зарова
Васил Колев Василев
Дафинка Грозева Никова
Мариана Богданова Грудева
Дияна Димитрова Ванкова
Генчо Йорданов Тонев
Славка Тенева Дамянова
Тонка Дечкова Лалева
Донка Петкова Чернева
Танка Господинова Славова
Юри Димитров Харалампиев
Стойчо Димов Златев
Райна Христова Белчева
Георги Стоилов Георгиев
Димитър Петров Марков
Галина Денкова Маринова
Радка Стоянова Дацева
Стойчка Андреева Ватралова
Донка Атанасова Петкова
Цветан Ганчев Ганев
Стефан Славов Бобчев
Пламен Цанев Цанев
Васил Пенев Боеклиев
Денчо Василев Денчев
Дочка Илиева Богданова
Станислава Николова Карагьозова
Иван Манев Иванов
Тотка Ненова Тодорова
Делка Атанасова Кирова
Детелина Димова Славова
Гергина Вълева Гочева
Станка Генова Аенска
Лальо Митев Лалев
Трифон Николов Николов
Васил Тодоров Василев
Катерина Димитрова Митева
Георги Богданов Стоянов
Донка Маринова Черковска
Нейчо Маринов Кънев
Маргарита Христова Илиева
Димитър Маринов Джуров
Стайко Иванов Генов
Кичка Тонева Петкова
Георги Михов Георгиев
Даниела Иванова Драгийска
Добринка Янчева Димова
Илко Вълев Петков
Минка Георгиева Еремиева
Красимира Петрова Славчева
Марчела Костова Петрова
Татяна Красимирова Вичева
Антоанета Иванова Патазова
Любчо Димитров Димитров
Господин Петров Ангелов
Иван Стефанов Маринов
Иванка Йорданова Русева
Драгни Петров Параскевов
Александър Димов Димов
Мариян Георгиев Славов
Тодор Иванов Тодоров
Ставри Василев Илиев
Пламен Димитров Цветков
Бояна Драганова Георгиева
Иванка Иванова Вълкова
Ирина Гичева Червенкова
Пламен Иванов Панчев
Велислав Димитров Калчев
Добринка Атанасова Илиева
Никола Митков Митков
Владимир Константинов Ненов
Йорданка Калистратова Тодорова
Недялка Неделчева Владова
Никола Атанасов Кожухаров
Никола Иванов Аврамов
Величка Радева Петрова
Веселин Тодоров Павлов
Атанас Христов Трайков
Златка Колева Русева
Веселина Георгиева Фотева
Таня Борисова Савова
Кера Петрова Русева
Стоян Тодоров Мечев
Йордан Кръстев Кателиев
Александрина Георгиева Янева
Мая Илиева Георгиева
Милена Николова Проданова
Иван Венциславов Кючуков
Красимира Иванова Ковачева
Светлан Димов Стоянов
Георги Стоянов Димитров
Пламена Николова Венкова
Елка Георгиева Орешарска
Николай Тодоров Кръстев
Живко Лазаров Лазаров
Димитър Тодоров Димитров
Марина Христова Стефанова
Ганка Георгиева Парашкевова
Янка Димитрова Жекова
Иванка Николова Димитрова
Иванка Маринова Минева
Калин Стоянов Камбуров
Тома Иванов Малинов
Георги Александров Илиев
Васил Янков Велков
Николай Методиев Панов
Любомира Николова Борисова
Христина Христова Тодорова
Димитър Георгиев Харалампиев
Стойко Стойчев Стефанов
Данчо Александров Хаджийски
Методи Кирилов Стойчев
Красимир Георгиев Бошев
Стоян Георгиев Камбуров
Емилия Иванова Латева
Райна Ангелова Добрева
Васил Николаев Гаврилов
Катерина Атанасова Накова
Димитър Борисов Димов
Йордан Асенов Тодоров
Асен Петров Равчев
Васил Георгиев Куртов
Латинка Христоскова Трендафилова
Лидия Йоханова Кръстева
Васил Георгиев Гардански
Никола Георгиев Божанов
Никола Иванов Николов
Люмира Методиева Попова
Илиана Борисовва Кузева
Емилия Алдинова Мизурска
Васил Янков Янков
Веска Димитрова Андонова
Павел Георгиев Веселинов
Георги Борисов Биволарски
Виктория Благова Стойнова
Георги Иванов Вардарски
Валентин Георгиев Кърджалийски
Светлан Атанасов Йосифов
Емил Методиев Мечкаров
Даниела Георгиева Миткова
Спас Василев Мирчев
Йорданка Валериева Посталкова
Гергана Василева Вощанска
Райчо Киров Етов
Стойчо Филипов Христов
Силвия Бойкова Байлова
Венцислав Стефанов Костов
Иван Борисов Пенчев
Силвия Ангелова Игнатова
Рангел Иванов Стоев
Русенка Иванова Георгиева
Наско Спасов Улев
Стоян Ангелов Шуманов
Ангел Иванов Цанков
Стефан Асенов Иванов
Петко Благов Малинков
Георги Иванов Кушев
Иванка Димитрова Клисурска
Стоил Георгиев Василев
Спас Милушев Генов
Васил Стефанов Мезов
Мария Георгиева Владова
Сергей Василев Стойнов
Петя Николаева Цанкова
Пламен Иванов Пеев
Стефан Василев Мезов
Атанас Иванов Матеев
Борислав Георгиев Величков
Спаска Иванова Игнатова
Кирил Петров Янков
Емилия Васкова Димова
Ваня Славова Биволарска
Иванка Петрова Веселинова
Никола Илиев Делиев
Гинка Илиева Марова
Георги Стоев Пашов
Лиляна Павлова Цветанова
Бонка Димитрова Врабчева
Бисер Ивайлов Скендеров
Валентин Валентинов Миланов
Иван Атанасов Трендафилов
Мария Тонкова Динчева
Борис Кръстев Полепков
Маргарита Георгиева Кьосова
Янко Георгиев Павлов
Веселин Георгиев Пещерски
Дафинка Тодорова Гончева
Елисавета Йорданова Колчагова-Атанасова
Делка Колева Маврова
Йордан Георгиев Лагадински
Цветелина Добрева Макакова
Димка Илиева Назлиева
Здравко Грозданов Вергиев
Ася Алцекова Танева
Василка Тодорова Атанасова
Зоя Иванова Грозева
Виолета Александрова Стоилова
Васка Ангелова Средкова
Борислав Илиев Мадин
Дафинка Манушева Табакова
Латин Миролюбов Табакова
Радуна Цанкова Табакова
Малин Калинов Рубски
Алиш Сали Коруджийски
Мустафа Салих Еджевит
Ибрахим Муса Дженетли
Мустафа Верхад Джихан
Искрен Милков Планков
Юсуф Мустафа Бутрев
Муса Джемал Асан
Орлин Алинов Копанаров
Али Рамадан Еюп
Якоб Мустафоф Якубов
Мехмед Байрям Байрям
Веско Младенов Мандарджиев
Мехмед Мехмед Мехмед
Кремен Горумов Горумов
Мехмед Нури Калъч
Зохра Мехмедова Лютева
Ирен Сидерова Църенска
Асибе Ибрахимова Куртова
Ахмед Байрамов Джасуров
Джемал Алиев Кельов
Мехмед Ахмед Фандък
Любомир Иванов Леонов
Веска Колева Азманова
Татяна Миткова Бозева
Петър Митев Митев
Христо Михалев Христанов
Денка Иванова Костадинова
Теодора Кънчева Желева
Илия Йорданов Юнгарев
Татяна Георгиева Митева
Христо Димитров Делев
Йордан Стефанов Йорданов
Бисер Йорданов Бойчев
Георги Стамов Василев
Станислава Христова Христова
Радка Тодорова Шегева
Динко Иванов Влайков
Христо Стойков Димитров
Стефан Дечков Ишмеров
Марияна Димитрова Леонова
Снежана Пеева Петрова
Агора Атанасова Балездрова
Иванка Тенева Димитрова
Яна Георгиева Миткова
Пенка Георгиева Черкрзова-Василева
Радинка Минчева Костадинова
Костадин Генчев Костадинов
Евгени Костадинов Костадинов
Бисерка Данилова Сиромахова
Сребрина Атанасова Ганушева
Мария Тодорова Янкова
Пламен Иванов Костов
Жулиета Ванева Кортенска
Веселин Русев Митев
Димитър Русев Митев
Байчо Иванов Байчев
Зехра Колева Алексиева
Валентин Димитров Иванов
Апостол Христов Битев
Стилиян Дончев Дончев
Антония Георгиева Хаджикирова
Атанас Георгиев Хаджикиров
Надя Стефанова Власиаду
Деляна Минкова Господинова
Силвия Добрева Железчева
Анна Георгиева Карамфилова
Мариян Христов Георгиев
Иван Георгиев Калчев
Деляна Мирославова Маслинкова
Диана Георгиева Стоянова
Цветелина Петкова Василева
Танка Димитрова Георгиева
Боряна Николаева Качарова
Стефан Димитров Димитров
Ваня Стоянова Куртова
Радостинка Русева Георгиева
Димитър Йорданов Станков
Пелагия Стоянова Петрова
Никола Стефанов Иванов
Мария Драганова Петкова
Димитър Бонев Петков
Крум Драганов Драганов Драганов
Силвия Димитрова Петкова
Ана Димитрова Петкова
Филип Димитров Емилов
Мария Емилова Христова
Христо Филипов Димитров
Димитър Тодоров Сурчев
Даниела Георгиева Домусчиева
Павлина Велинова Даголова
Марийка Стоянова Петрова
Николай Гошев Колев
Траяна Бойкова Табакова
Кристина Иванова Маринова
Веселинка Николаева Димитрова
Габриела Стоянова Иванова
Михаела Евгениева Банкова
Божидар Тодоров Тодоров
Деница Петкова Петкова
Станислава Руменова Ганева
Георги Петков Петков
Мартин Недялков Мавродиев
Юрка Иванова Дочева
Марина Петрова Филипова
Ана Иванова Кисьова
Радослава Илчева Стоянова
Мерал Юсеинова Алиева
Веселин Дианов Николов
Димитър Иванов Славов
Теменуга Атанасова Николова
Стоилка Иванова Русева
Павел Кирилов Нанев
Десислава Петрова Куртова
Павлета Динкова Стоянова
Николай Тенев Тенев
Марин Кръстев Иванов
Венко Тодоров Тодоров
Димитър Димитров Николов
Теодора Атанасова Монева
Стела Куртева Щилянова
Славка Димитрова Стайкова
Ивелина Стоянова Панайотова
Цонка Господинова Иванова
Радост Илиева Русчева
Добрин Колев Георгиев
Красимир Георгиев Георгиев
Кера Николова Соянова
Добринка Илиева Грънчарова
Дочка Славова Георгиева
Анета Тонева Стоянова
Нели Димчева Стефанова
Василка Апостолова Апостолова
Янка Янева Янакиева
Зорница Атанасова Атанасова
Стоянка Михайлова Митева
Десислава Иванова Митева
Мария Генчева Атанасова
Йордан Иванов Вълчев
Вельо Кирилов Велев
Михаил Йорданов Аранаудов
Ирина Иванова Аврамова
Пепа Димитрова Беева
Весела Иванова Георгиева
Николин Митев Петков
Георги Николов Маринов
Денка Иванова Петрова
Станимир Ташев русев
Георги Тодоров Георгиев
Минко Христов Попов
Илко Маринов Илиев
Огнян Георгиев Арабаджиев
Иван Ников Иванов
Стоян Тодоров Стоянов
Филка Панайотова Чилокова
Марин Ангелов Иванов
Иво Михайлов Арнаудов
Йоана Тодорова Димитрова
Слав Дечев Димитров
Иван Йорданов Иванов
Еньо Иванов Енев
Адриана Бончева Милева
Станка Иванова Кръстева
Иван Йорданов Великов
Димо Минчев Желязков
Диньо Йоргов Динев
Стойко Радиев Стойков
Петър Йорданов Велинов
Елена Димитрова Пеева
Жельо Цвятков Саръмов
Руска Атанасова Демирева
Ангел Кунчев Солаков
Асен Огнянов Асенов
Асен Митев Черкезов
Атанас Митев Илиев
Жоро Стефанов Сефов
Минчо Стойчев Асенов
Нора Заркова Солакова
Росен Илиев Опанов
Иван Димитров Иванов
Мария Петрова Радилова
Цветка Димитрова Димитрова
Люба Христова Люцканова
Петър Жечев Димитров
Мустафа Якубов Алиев
Христина Василева Димитрова
Магдалена Колева Минчева
Иван Иванов Русков
Валентина Матеева Иванова
Николина Хиткова Тинева
Стоянка Тодорова Кремова
Цанка Иванова Джурова
Валентин Василев Иванов
Стоянка Иванова Канева
Мария Добрева Хандърчева
Маргарита Иванова Радева
Велка Русева Вълчева
Алкин Хасанов Чаушев
Койка Василева Милчева
Иван Железчев Иванов
Иванка Георгиева Божилова
Мехмед Адемов Мусов
Салим Мустафа Капитан
Светлана Божидарова Василева
Христо Иванов Шалев
Хасан Ефраймов Хасанов
Исмаил Реджебов Салиев
Жечка Цонева Кръстева
Мехмед Мехмедов Юмеров
Хатче Османова Махмудова
Кенан Керим Чаушев
Рашо Христов Тарльовски
Галя Цветанова Христова
Александър Илиев Иванов
Гергана Иванова Димитрова
Лилия Петрова Тарльовска
Георги Иванов Георгиев
Валя Тошкова Маринова
Луиза Христова Тозлушка
Ивка Невелинова Цветкова-Ценова
Даниела Албенкова Веселинова
Цветомир Костадинов Тринков
Алесандър Огнянов Ангелов
Кирил Александров Ангелов
Владислав Александров Ангелов
Кристина Георгиева Ценьова
Цеко Ангелов Цеков
Румен Езекиев Генов
Кристина Николаева Илиева
Светлана Ангелова Кожухарска
Венцислав Ивайлов Тотев
Владимир Пантев Стоянов
Виолета Любомирова Злидолска
Илия Йорданов Дърводелски
Лилия Пантева Гешева
Дияна Александрова Йончева
Емилия Върбанова Пенева - Цонева
Марина Жорова Томова
Георги Жоров Томов
Галин Тодоров Христов
Малинка Костадинова Петрова
Адриан Руменов Тодоров
Лиляна Ангелова Лазарова
Стела Цветанова Иванчовска-Тарльовска
Желязко Димитров Неделчев
Женя Петрова Кавказова
Йона Николова Чобанова
Динко Иванов Динев
Пейчо Койчев Пенчев
Елена Тодорова Мечева
Стоя Василева Факалиева
Ангелина Славова Иванова
Стоянка Георгиева Алексиева
Никола Димов Чолаков
Сула Стойкова Ковачева
Пенчо Георгиев Стойчев
Никола Христов Анигностиев
Велика Георгиева Стоянова
Марийка Веселинова Янчева
Тинка Стефанова Милкова
Пеьо Николов Забунов
Стоян Иванов Терзиев
Таня Николова Тодорова
Ташо Ценов Георгиев
Мира Георгиева Владева
Петя Николова Петкова
Стоян Костадинов Крушков
Мария Монева Райкова
Тодорка Желева Минова
Минка Трифонова Бунева
Владислава Станилова Дамянова
Янко Калудов Германов
Йовко Веселинов Джермов
Пролетина Кирова Чобанова
Радка Дичева Кехайова
Иван Стоянов Янев
Райна Михова Миларева
Радка Стойкова Димитрова
Иванка Богданова Господинова
Димитрина Петрова Маврова
Мария Николова Паунова
Петя Вълева Димитрова
Мара Станкова Барулова
Тодор Маринов Вълчев
Теодора Пенчева Димитрова
Тодорка Димова Ковачева
Стела Русева Димитрова
Ирина Илиева Милушева
Гергана Вълева Георгиева
Стоянка Стефанова Макакова
Стефка Маринова Богацевска
Павлета Паунова Пантелеева
Илияна Янева Вичева
Динка Стоева Байкова
Иванка Иванова Добрева
Пламена Василева Георгиева
Евдокия Маркова Георгиева
Севда Минчева Плахова
Йорданка Христова Добрева
Янка Симионова Стайкова
Донка Антонова Вичева
Минка Илчева Желязкова
Недялка Иванова Атанасова
Иван Ангелов Маринов
Тотка Русева Кондова
Виолета Димова Инджова
Наташа Георгиева Драгнева
Ангел Василев Георгиев
Димитър Петков Инджов
Ирина Василева Николова
Дафинка Стефанова Вичева
Кръстинка Кръстева Маринова
Златка Иванова Гачева
Галина Георгиева Славова
Стойка Димитрова Връбчева
Николай Димитров Владимиров
Мария Костадинова Колева
Димитринка Иванова Петкова
Ирина Георгиева Христова
Елена Сидонкова Шивачева
Зина Иванова Ончева
Илия Георгиев Янгьозов
Янка Динева Воденичарова
Калина Илиева Янгьозова
Пеца Георгиева Петкова
Иванка Войнова Петрова
Златка Михалева Николова
Станка Кирова Бухлева
Христо Тодоров Киров
Мара Тодорова Гаврилова
Монка Иванова Нейчева
Михаил Георгиев Язов
Незабравка Панайотова Куцарова
Валерио Иванов Горчев
Петя Стоянова Костова
Яна Георгиева Тодорова
Пенка Янева Атанасова
Иван Ангелов Тофтев
Душо Неделчев Душев
Павел Антонов Тодоров
Димитър Баев Желязков
Петра Костадинова Ганчева
Мара Русенова Коева
Maртин Стойков Стойков
Красимира Тодорова Дърлянова
Веска Русева Траева
Душо Стойков Иванов
София Атанасова Канева
Добрина Янева Коева
Цвета Кръстева Дончева
Станимир Стоянов Казаков
Стоянка Стоянова Тодорова
Яни Коев Коев
Сийка Тодорова Самоковлиева
Кица Аргирова Радева
Катя Ставрева Крионова
Стефан Жеков Жеков
Димитър Тодоров Крионов
Живко Петров Желев
Георги Ангелов Тенев
Катя Ганчева Панайотова
Руси Димитров Николов
Катя Георгиева Николова
Анка Иванова Тодорова
Димитър Диянов Желязков
Жечка Михова Апостолова
Таня Димитрова Бодурова
Димитринка Костова Илиева
Ралица Николова Ефтимова
Райчо Петков Радев
Димитринка Атанасова Калчева
Георги Янков Продромов
Черню Киров Чернев
Янко Георгиев Продромов
Таня Димитрова Желязкова
Добри Димитров Бимбалов
Сийка Костадинова Славова
Никола Сотиров Николов
Паскал Тодоров Димитров
Христо Тодоров Найденов
Галина Валентинова Иванова
Огнян Райчев Иванов
Донка Сотирова Стоянова
Петър Райчев Бангов
Димитър Минков Добрев
Керка Стойчева Владикова
Юсеин Мемиш Мемиш
Йорданка Георгиева Шопова
Ангел Христов Митев
Иванка Янева Стоянова
Илияна Илиева Николова
Асен Тодоров Милев
Иван Сашев Иванов
Иван Събев Коев
Николета Иванова Деспова
Атанас Росенов Деспов
Мирослав Николов Георгиев
Мария Георгиева Недялкова
Стоян Христов Стоянов
Георги Димитров Гочев
Стоян Георгиев Мавродиев
Стефан Георгиев Стефанов
Мариана Стоянова Янкова
Петьо Стоянов Паскалев
Анелия Величкова Стойнева-Демирева
Маргарита Василева Шесташка
Недялка Димитрова Ружева
Петко Стоянов Костадинов
Станка Кирова Дикова
Киро Георгиев Ангелов
Тома Тодоров Мидюров
Тодор Панайотов Димитров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения