Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2474-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1077-НС от 22.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 681 (шестстотин осемдесет и едно) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Иван Драгомиров Фалин
Константин Ангелов Лилов
Татяна Славчева Симеонова
Борис Живков Бонев
Пейчо Петров Пеев
Бисер Иванов Иванов
Сергей Евгениев Драганов
Галина Тодорова Иванова
Галина Николаевна Петкова
Пламена Лазарова Панова
Милен Иванов Маринов
Антоанета Василева Мицовска
Соня Иванова Николова
Валентина Първанова Иванова
Анка Генчева Златева
Светла Цветкова Шайбер
Георги Бойков Димитров
Симеон Георгиев Стоев
Радка Тодорова Стоева
Венетка Асенова Стоилова
Ани Симеонова Стоева-Цветкова
Вутьо Томов Ботев
Петър Динев Миланов
Андрей Борисов Андреев
Димитър Димитров Вълчев
Динка Георгиева Вълчева
Аглика Стефчева Виденова
Стойчо Стойчев Иванов
Динко Вълчев Желев
Цветелина Владимирова Кирилова
Марио Томов Трайков
Борис Георгиев Грънчаров
Радослав Руменов Божилов
Стоян Велинов Янчов
Димитър Иванов Бонков
Милка Йотова Тодорова
Митко Алдинов Трончов
Николай Събев Петров
Наташа Николова Петрова
Сергей Драганов Стойков
Еленка Тодорова Георгиева
Светла Маринова Петрова
Петър Георгиев Фурнаджиев
Невена Стефанова Георгиева
Дияна Йорданова Илиева
Елена Христова Акалска
Златка Георгиева Вълкова
Златка Михайлова Нинова
Вяра Михайлова Ралчовска
Алберто Андреев Христов
Андрей Атанасов Христов
Цветанка Илкова Монева
Иванка Йорданова Матеева
Виктор Йосифов Меламед
Петър Димитров Пенков
Калин Ангелов Петров
Пламен Динков Петров
Александър Чавдаров Янкулов
Пенка Михайлова Цончева
Анета Стефанова Фасулкова
Юлия Веселинова Илиева
Катерина Любомирова Захариева
Николай Любомиров Колев
Валентин Благоденов Цветков
Лили Александрова Тодорова
Стефан Емилов Зафиров
Методи Здравков Якимов
Милчо Кирилов Михайлов
Екатерина Райнова Дойнова
Кирил Владимиров Пенев
Дария Туниир Ал-Халил
Александър Сашов Божилов
Мария Борисова Минчева
Василена Красимирова Пиринска
Бисерка Георгиева Борисова
Владимир Мирчев Наков
Вълчо Панев Стоилов
Димитър Стефанов Стефанов
Мария Георгиева Татарева
Ивелина Григорова Куманова
Галина Петева Борисова
Лиляна Цветкова Станоева
Анна Георгиева Гърнева
Боян Валентинов Лятов
Николай Георгиев Мавриков
Цветан Иванов Милев
Стефка Борисова Евтимова
Красимир Боев Боев
Габриела Тодорова Тодорова
Павин Бонков Бозовски
Петранка Петрова Денева
Антон Георгиев Пандев
Минчо Симеонов Генчев
Иван Пламенов Петров
Петър Александров Милчев
Николай Михайлов Бояджиев
Катя Любомирова Гецова
Райна Костадинова Заимова
Валерия Венциславова Иванова
Милен Руменов Петров
Тодор Иванов Грошев
Георги Петков Върбанов
Виолета Петрова Герасимова
Петър Влъчков Кунев
Юлия Спасова Кирилова
Румен Николов Георгиев
Иванка Пенчева Радинска
Георги Михайлов Любенов
Виктория Александрова Стоянова
Райна Петрова Пелеева
Цветан Димитров Минков
Геновева Георгиева Минкова
Райко Георгиев Хаджиценев
Иван Петров Ласков
Мая Лазарова Китанова
Мария Валериева Димитрова
Стефан Георгиев Стефанов
Александър Красимиров Стойчев
Тодорка Начева Петрова
Лидия Томчева Томчева
Христо Йончев Кочев
Евгени Владимиров Грънчаров
Гергина Атанасова Трифонова
Иванка Стоичкова Цървенкова
Владимир Крумов Цървенков
Димчо Вълканов Георгиев
Валя Иванова Радованова
Тодор Стойчев Коцев
Минка Александрова Иванова
Мария Артинова Стаменова
Михо Братованов Стоянов
Марийка Харалампиева Цекова
Тодор Русев Атанасов
Богомил Григоров Андонов
Петър Георгиев Петров
Божил Григоров Геков
Милена Андреева Александрова
Недялка Маринова Колчева
Симеон Пенчев Гуевски
Донка Иванова Михайова
Георги Миленков Георгиев
Боянка Стаменова Стоянова
Александър Николов Касабов
Стефани Димитрос Сабанджи
Георги Иванов Чавръков
Михаил Пантелеев Петров
Надка Траянова Алексиева
Владимир Александров Кънчев
Стойка Костадинова Пърнарева-Хавезова
Христо Радославов Куклев
Деа Михайлова Рашкова
Светла Владимирова Стаменова
Кольо Йотов Колев
Лилия Манушева Найденова
Марийка Косадинова Тодорова
Георги Драганов Алексиев
Наско Методиев Василевски
Александър Арленков Колячев
Десислава Любомирова Николова
Калин Върбанов Динчев
Йорданка Стефанова Найденова
Донка Жечкова Петрова
Красимир Стоянов Стоянов
Димитър Крумов Гогов
Ралица Петрова Велизарова
Щелиана Димитрова Джендова
Цонка Йотова Струмина
Александрия Младенова Василева
Боряна Сашова Алексова
Диана Пламенова Владимирова
Филип Антолиев Цалиев
Спас Минков Тодоров
Петко Василев Спиридонов
Димитриос Георгиос Вагенидис
Димитър Димитров Еникиев
Пламен Иванов Петров
Миролюба Енчева Мухина
Антула Паскалева Градинарова
Любка Рангелова Николова
Пламен Александров Петков
Йорданка Иванова Борисова
Виолета Миткова Савова
Катерина Георгиева Гърбева
Венелин Георгиев Найденов
Георги Светославов Найденов
Александър Славов Карастоянов
Нейко Павлов Беломочев
Благой Борисов Михайлов
Борислав Николов Бонев
Валери Петров Иванчев
Васил Христов Ташев
Венцислав Андреев Мирчев
Веселин Тотев Василев
Виктория Георгиева Александрова-Гълъбова
Владимир Борисов Иванов
Владимир Георгиев Георгиев
Гале Димитров Христов
Георги Ангелов Първанов
Георги Георгиев Михайлов
Георги Димитров Джоргов
Георги Иванов Вацов
Георги Цанев Досев
Гергана Ангелова Николова
Деница Валентинова Вълова
Деньо Иванов Дойков
Димитър Димитров Атанасов
Димитър Николов Димитров
Евдокия Андреева Чалмова
Елица Викторова Донова
Еми Иванова Тонева
Живко Димитров Василев
Иван Атанасов Костадинов
Иван Борисов Георгиев
Иван Костадинов Котев
Илия Каменов Петлешков
Кирил Бончев Колчев
Красимира Стефанова Нешкова
Любомир Гетов Добрев
Митьо Тодоров Георгиев
Момчил Христофоров Ефтимов
Петко Ангелов Славчев
Петър Петков Петков
Петър Стефанов Петров
Светозар Георгиев Георгиев
Симеон Даков Даков
Траян Димитров Дечев
Христофор Ефтимов Христов
Цветомир Благоев Цветков
Ценко Варадинов Григоров
Шишко Йорданов Бачев
Юлия Петрова Къшева
Цеца Йозева Болен
Росен Маринов Хаджиев
Слави Орлинов Паскалев
Янка Ангелова Георгиева
Ангел Радков Пейн
Стефан Йорданов Дебижев
Марин Генадиев Цветков
Огнян Георгиев Георгиев
Петранка Иванова Сомлева
Станка Стоянова Тапарова
Стамен Иванов Ангелов
Любомир Стефанов Петков
Стоил Миков Стоилов
Здравко Ангелов Михайлов
Таньо Минев Костадинов
Сийка Василева Стоева
Петър Димитров Петров
Петър Канев Георгиев
Иван Рачков Иванов
Пламен Ангелов Петров
Венцислав Иванов Митрев
Методи Илиев Лозанов
Емилия Божидарова Николова
Цветанка Конова Горанова
Александър Николаев Гълъбов
Александър Светозаров Карапетров
Васил Георгиев Белев
Володя Иванов Киров
Димитър Николаев Тодорински
Емилия Иванова Николова
Иван Карчев Иванов
Иван Филипов Ковачев
Михаел Юриев Тасманджиев
Момчил Христов Бъчваров
Павел Ивелинов Стоев
Павел Лосков Павлов
Стефан Петров Падалски
Полина Божилова Кръстанова
Владимир Юриев Илков
Орлин Георгиев Ваташки
Христо Стоянов Чакъров
Евдокия Дангова Младенова
Снежа Георгиева Мицева
Славчо Благоев Александров
Валери Димитров Славчев
Анка Димитрова Иванова
Росица Атанасова Зубева
Станка Василева Янева
Лилия Петрова Кирилова
Катя Ефтимова Накова
Владимир Бойков Борисов
Юлия Йорданова Велинова
Калина Йорданова Сандулова
Петър Андреев Аврамов
Калин Панайотов Панайотов
Васил Симеонов Алексов
Захари Михайлов Захариев
Георги Руйчев Костов
Йордан Павлов Петров
Асен Атанасов Захов
Елмира Джамал Ассаф
Александър Веселинов Петков
Стойчо Георгиев Стойчев
Камен Кирилов Донков
Бистра Томова Герова
Дарина Маркова Пачева
Николина Кирилова Лазарова
Димитър Георгиев Кунов
Огнян Христов Данаилов
Александър Пейчев Ганчев
Ваня Тодорова Костадинова
Борислав Огнянов Данаилов
Кина Пламенова Тодорова
Стоимен Владимиров Цветанов
Георги Иванов Станев
Даниел Бориславов Каменов
Иван Митьов Виделов
Христо Георгиев Босолов
Минчо Петров Енев
Васил Руменов Гечев
Борислав Павлов Иванов
Стоян Тодоров Иванов
Георги Димитров Кунов
Василка Маринова Атанасова
Теодора Красимирова Кузева
Христо Ивов Шумански
Димитър Николаев Бонков
Стойко Маринов Стойков
Мила Иванова Иванова
Иван Николов Велков
Борислава Димитрова Дирекова
Александър Величков Ангелов
Алексей Алексиев Йосифов
Мария Веселинова Кънчева
Даниел Пламенов Денчев
Станислав Иванов Станев
Ивайло Илиев Ланджев
Цонко Руменов Арабаджиев
Верка Христова Христова
Славка Сашкова Орозова
Драгомир Владимиров Агайн
Мина Георгиева Ангелова
Ели Петрова Стоянова
Тони Илчов Димитров
Вера Здравкова Гугова
Пламен Димитров Аврамов
Радко Георгиев Димов
Евгени Милков Генков
Алиция Михал Минкова
Димитър Георгиев Бакърджиев
Мила Костадинова Тодорова
Марина Георгиева Воденичарова
Александър Венциславов Димитров
Цветомир Георгиев Глоговски
Светлана Георгиева Дойчева
Данаил Валентинов Попгеоргиев
Славея Георгиева Македонска
Веселина Максимова Дамянова
Николай Велков Дюлгеров
Галина Николова Иванова
Райчо Петров Дамянов
Боян Петров Черешаров
Александър Георгиев Стамболийски
Ярослав Тодоров Рангелов
Атанас Богомилов Джибров
Андрей Василев Апостолов
Андрей Цветков Пресолски
Георги Димитров Чичков
Бойко Здравков Георгиев
Валентина Василева Узунова
Любомир Тодоров Кожухаров
Михаил Иванов Ставрев
Валентин Цветков Иванов
Теодора Симеонова Делисивкова
Петър Филипов Петров
Димана Димитрова Димитрова
Владимир Радев Ангелков
Красимир Валентинов Младенов
Борис Грозданов Кръстев
Гергана Асенова Маркова-Карааланова
Елена Борисова Делчева
Стоян Ангелов Стоянов
Стефан Здравков Стефанов
Диана Любомирова Шейтанова
Гаврил Илиев Димов
Ясен Георгиев Стоев
Лало Георгиев Кирилов
Силвия Бранимирова Даргова
Диана Петрова Стефанова
Петко Чавдаров Илиев
Никола Валентинов Бартолов
Иван Косев Жерков
Владимир Милчев Станоев
Павлин Славейков Павлов
Калин Николов Иванов
Стойна Димитрова Тончева
Наталия Младенова Ангелова
Валентин Стоилов Милев
Спасимир Василев Маринов
Тодор Ангелов Дочев
Никола Дянков Лежев
Иван Костадинов Куков
Христо Валентинов Гергов
Димитър Борисов Дойчинов
Бойка Борисова Попова
Валентин Маринов Захариев
Георги Кирилов Марковски
Антоанета Цветанова Георгиева
Томи Христов Стоянов
Ленко Николов Петканин
Бойка Маринова Малчева
Илия Николов Шаламандов
Венцеслав Младенов Александров
Йордан Благоев Радков
Райка Емилова Кирова
Владимир Кирилов Манов
Петко Батев Петков
Венелин Георгиев Михайлов
Веселин Трифонов Пенев
Трифон Стоев Трифонов
Стефанка Спасова Петкова
Радослав Иванов Радев
Георги Борисов Харамлийски
Георги Йонков Негенцов
Димитър Христимов Самодов
Симона Начева Христова
Цветан Асенов Витков
Ростислав Георгиев Негенцов
Атанас Борисов Кичуков
Веселин Любомиров Гъжев
Васил Пенчов Арабаджиев
Иван Петров Вигенин
Атанас Иванов Парков
Мирослав Василев Стефанов
Нанко Стайков Мавров
Стоян Стоилов Славов
Ивайло Димитров Бояджиев
Иван Петров Стефанов
Димитър Йорданов Павлов
Петър Лазаров Коев
Петьо Атанасов Дунев
Николай Петков Митрев
Марин Петков Маринов
Христо Стоянов Петров
Венцислав Кирилов Генков
Васко Захариев Цветков
Симеон Петров Симеонов
Спаска Игнатова Узунова
Александър Георгиев Узунов
Мария Иванова Петрова
Василка Георгиева Митовска
Цанко Каменов Илиев
Юлия Руменова Рашева
Иван Петков Тодоров
Тодор Георгиев Благьов
Велислав Лазаров Велев
Калин Михайлов Михалев
Мариан Иванов Вигенин
Райко Димитров Табаков
Костадин Стоилков Костадинов
Цветомир Валериев Стефанов
Йорданка Петрова Георгиева
Кирил Ангелов Стоичков
Стефани Димитрова Панева
Христо Иванов Барутчийски
Виктор Али Талиб
Божидар Иванов Йовчев
Емилия Петрова Найденова
Михаела Михайлова Георгиева
Ангел Асенов Ангелов
Силвия Красимирова Петрова
Минко Ангелов Петров
Стефка Асенова Рибарова
Йорданка Божинова Кирилова
Лидия Цветанова Илиева
Маргарита Вутева Илиева
Юлия Димитрова Стоянова
Симеон Георгиев Георгиев
Елвира Николова Колева
Петър Иванов Филипов
Бойчо Здравков Анчов
Иван Стоичков Илиев
Мариана Атанасова Георгиева
Весела Радкова Лазарова
Соня Стоилова Цветанова
Стойна Иванова Стоянова
Цветан Райчев Цветанов
Цветан Стоилов Кочков
Траяна Илиева Кунуржиева
Румен Белчев Рачев
Димитър Янков Попов
Иво Боянов Атанасов
Ангел Стоицов Николов
Благой Николов Игнатов
Елеонора Василева Иванова
Милтиади Стефков Смоленов
Йорданка Недева Бичевска
Николая Христова Кокарешкова
Васил Петков Стайков
Мария Димитрова Арсова
Гошо Ангелов Чобанов
Тинка Траянова Иванова
Янко Асенов Шилев
Христо Панчев Иванов
Емилия Асенова Куртева
Валентин Боянов Даскалов
Асен Митков Куртев
Алипка Иванова Александрова
Красимира Стоименова Борисова
Иванка Саздова Кръстева
Славка Дякова Данева
Лили Лимоновна Янева
Жана Динева Пащрапанска
Красимира Димитрова Еникиева
Иван Емилов Стоичков
Елена Кирилова Хамдан
Дани Маруан Салех
Колю Стоянов Колев
Стефчо Трайчев Георгиев
Ненко Гурков Балев
Ралица Ромео Цветанова
Красимира Цветкова Борисова
Александър Василев Зидаров
Снежанка Младенова Русимова
Даниела Венциславова Петкова
Моника Маркова Петкова
Юлия Иванова Каменова
Красимира Иванова Юсева
Венцислав Марков Петков
Калин Михайлов Харитонов
Марийка Петрова Миланова
Ася Цветанова Цветанова
Радка Маркова Горанова
Антоанета Димитрова Стоянова
Мариета Николаева Николова
Николинка Йорданова Хаджийска
Стефка Асенова Богданова
Вероника Иванова Георгиева
Петя Ганева Ганева
Митко Тодоров Атанасов
Борис Владов Гергинов
Иван Сотиров Кръстев
Цветанка Василева Стоянова
Божидарка Кирилова Хамид
Олга Димитрова Кирова
Венелин Стефков Терзиев
Димитрина Георгиева Антонова
Емилия Григорова Лазарова
Альоша Винков Янев
Анелия Димитрова Велкова
Мартин Стоянов Иванов
Анелия Георгиева Иванова
Любомира Гюрова Стоянова
Стефанка Иванова Петрова
Милена Павлова Веселинова
Радмила Евдокиева Веселинова
Димитър Красимиров Христов
Йоана Вълчева Вълчева
Пламен Ганев Ганов
Явор Владимиров Цанов
Ангелина Димитрова Костова
Богдана Николова Босева
Ивайло Тихомиров Васев
Валентина Борисова Щерева
Павлина Стоилова Симеонова
Силвия Симеонова Дренкова
Цветелина Здравкова Боцева
Величка Александрова Тодорова
Елеонора Иванова Манасиева
Красимир Петров Крумов
Моника Пламенова Крумова
Венета Найденова Кисова
Стефан Петков Симеонов
Симеон Костадинов Николов
Виолета Николова Димитрова
Анелия Славчева Петрова
Лиляна Ангелова Папалезова
Атанас Тодоров Кръстев
Елка Георгиева Димитрова
Виктория Красимирова Тодорова
Мариана Славова Каранешева
Изабела Мартинова Хаджиева
Димка Димитрова Зиновиева
Стефка Василева Първанова
Петър Йорданов Иванов
Невена Димитрова Иванова
Стефан Григоров Николов
Иванче Атанасова Ценова
Лиляна Асенова Михалкова
Цветан Ефтимов Георгиев
Павел Георгиев Ризов
Константин Георгиев Пенков
Димчо Георгиев Първанов
Ангел Върбанов Лазаров
Крум Димитров Аначков
Иван Свиленов Братоев
Цветанка Стоянова Георгиева
Димитър Димитров Райков
Янка Асенова Стоева
Ангел Стоев Стоев
Кирил Станишев Ненков
Катя Трифонова Трифонова
Васил Владимиров Панагонов
Атанас Василев Рондов
Антон Милчев Гурсов
Люба Евстатиева Димитрова
Мария Георгиева Александрова
Светлана Страхилова Костадинова
Даниел Александров Джоргов
Георги Димитров Вучев
Боян Валентинов Стоянов
Дюла Иванова Димитрова
Кирил Николаев Стоичков
Данаил Николаев Стоичков
Виктор Валентинов Янакиев
Петър Генчев Крекманов
Радка Иванова Каменска
Димчо Георгиев Стоев
Цветанка Георгиева Величкова
Латинка Илиева Куминска
Юлиана Георгиева Ангелова
Параскева Стефанова Джамярова
Миглена Тодорова Райкова
Иванка Тодорова Калдаръмова
Малина Георгиева Мирчева
Нина Егоравна Берберска
Райна Благоева Атанасова
Марина Иванова Германова
Марина Божилова Костадинова
Борис Георгиев Марков
Георги Лазаров Стикин
Надежда Георгиева Палигорова
Емилия Георгиева Дачева
Елена Крумова Владимирова
Симеонка Крумова Трайкова
Стоян Христов Стоянов
Снежана Максимова Малинова
Никола Борисов Златков
Харалампи Цветанов Цветанов
Цветанка Трайкова Геланова
Владимир Соколов Соколов
Светослава Цветанова Ненкова
Антон Славчев Христов
Станислава Росенова Стефанова
Васил Радоев Тошев
Димитър Христов Апостолов
Николай Любомиров Богданов
Евгения Витова Димитрова
Галина Стоичкова Йончева
Юлиян Любомиров Богданов
Иван Спасов Григоров
Дамян Ангелов Апостолов
Любомир Василев Богданов
Стефан Найденов Александров
Стоилко Гергинов Александров
Благой Ставрев Китов
Симеонка Станимирова Пенчева
Николай Благоев Гьорев
Георги Иванов Иванов
Петър Ненов Божинов
Димитър Иванов Славков
Десислава Благоева Спасова
Димитринка Илиева Алексиева
Валери Тодоров Миланов
Елза Григорова Стоянова
Йосиф Павлов Стоименов
Ангел Иванов Цветков
Пенка Витева Павлова
Венетка Димитрова Борисова
Явор Руменов Петков
Милена Георгиева Лозанова
Петър Петров Катинчев
Василка Петрова Гривекова
Верка Добрева Стоилкова
Павлианка Любенова Николова
Александър Стоилов Тодоров
Гергина Герганова Аначкова
Десислава Спасова Спасова
Борислава Димитрова Бориславова
Анна Илиева Кръстева
Величка Бориславова Дойчева
Митя Василев Николов
Янка Ангелова Трифонова
Катерина Рускова Танева
Зоя Борисова Грозданова
Николина Иванова Филова
Радослава Костадинова Велина
Тодорка Стоилова Тодорова
Неделчо Гичев Тенев
Димитър Стефков Василев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения