Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2473-МИ
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мартин Тодоров Митев – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 227-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1098 от 1.10.2015 г. от Мартин Тодоров Митев – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 227-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен, с което е отхвърлено искането за премахване и изземване на агитационните материали, представляващи плакати с изображението на параклис – мавзолей „Свети Георги победоносец” с кандидат за кмет – Георг Леонидов Спартански на местна коалиция „ПЛЕВЕН МОЖЕ – ПЛЕВЕН ПОБЕЖДАВА” (КП „Реформаторски блок” и ПП „ВМРО – Българско Национално движение”).

Жалбоподателят счита, че при вземане на оспорваното решение ОИК – Плевен не е обсъдила посоченото в жалбата, депозирана пред нея. Твърди се, че използването на изображението на параклис – мавзолей „Свети Георги победоносец”, който е символ на гр. Плевен и свидетелство за историческа памет и признателност на България накърнява добрите нрави. Възразява се срещу използването на неговото изображение като политическа реклама и предизборна агитация на местна коалиция „ПЛЕВЕН МОЖЕ – ПЛЕВЕН ПОБЕЖДАВА”.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Към преписката по жалбата са приложени удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 1545/2007 г., издадено на 14.08.2015 г. от СГС; пълномощно № 529/17.08.2015 г. и № КО-Г-069/14.08.2015 г.; жалба от партия „ГЕРБ“ до ОИК – Плевен с вх. № 189/28.09.2015 г.; удостоверение № 0800-25/25.01.2012 г. от НИНКН при Министерството на културата и снимков материал.

Видно от приложените документи, параклис – мавзолей „Свети Георги победоносец” има статут на историческа, архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Съгласно чл. 179, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) използването на изображения на културни ценности за лични нужди с представителна цел е свободно. Ограничения при използване на изображенията са въведени в случаите, при които се извършва с търговска цел. В конкретния случай не е налице нарушение на разпоредбите на ЗКН, тъй като няма данни агитационните материали, върху които има изображение на параклиса да се разпространяват с търговска цел.

В жалбата се сочи, че е налице нарушение на чл. 5, ал. 1 от ЗПП, което се изразява в използване на религиозен християнски символ (кръст). Централната избирателна комисия приема, че това твърдение е неоснователно, тъй като разпоредбата е относима към символите на политическите партии, а не към материалите, които се подготвят и използват в предизборната кампания от участниците в изборите.

Символите на гр. Плевен са определени с Наредба № 11 за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на гр. Плевен, приета от Общински съвет – Плевен. Съгласно чл. 4, ал. 1 от нея в един от символите на града – герба на гр. Плевен се съдържа като част от него графично изображение на параклиса – мавзолей. Видно от снимковия материал, приложен в преписката в агитационните материали не се съдържа в своята цялост нито един от символите на гр. Плевен, посочени в чл. 2, ал. 1 от горепосочената наредба.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Плевен е правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мартин Тодоров Митев – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 227-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения