Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2473-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1096-НС от 22.04.2013 г. на ЦИК от Галина Рангелова Асенова - упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2401-НС от 09.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: заверено копие от пълномощно от Председателя на УС на сдружението Катя Келевска и полза на Галина Асенова, пълномощно от Галина Асенова, изпълнителен директор и пълномощник в полза на 223 (двеста двадесет и три) лица - упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Евгения Стоянова Карайчева
Красимир Георгиев Грозев
Димо Кралев Георгиев
Яни Желязков Георгиев
Керка Пеева Стоянова
Магдалена Иванова Иванова
Златка Вълчева Петкова
Калина Гинова Колева
Калоян Ангелов Караджов
Даниел Димитров Балабанов
Йордан Георгиев Петков
Стойчо Вълков Вълков
Галина Стефчова Димова
Десислава Николова Николова
Михайл Бойчев Боев
Ивелина Живкова Иванова
Николай Пламенов Чернев
Тодор Борисов Стаменов
Елизабет Дамянова Йорданова
Теодора Николаева Иванова
Мария Димитрова Микова
Иван Николов Колев
Мирослав Юлиянов Костов
Пламена Иванова Иванова
Флориан Панайотов Димитров
Мирослав Ненчев Иванов
Елица Емилова Костова
Габриела Деянова Шилкова
Александър Валериев Цанков
Мартин Свиленов Стефанов
Валентина Георгиева Павлова
Камен Константинов Пътев
Димитър Лъчезаров Диков
Деница Георгиева Георгиева
Олга Стефанова Стоянова
Христо Косев Бодуров
Даниел Вълчев Жилиев
Биляна Борисова Цорева
Катерина Недкова Иванова
Любослав Данаилов Петров
Айхан Ширифов Шифкатов
Цветелина Петкова Петкова
Пламен Георгиев Ацаров
Теодор Божидаров Загоров
Борис Тошев Петков
Ангел Стефанов Пенчев
Мирослав Георгиев Семов
Светлозар Михайлов Борисов
Николай Дженков Дженков
Светла Цонева Стоянова
Борислав Дончев Василев
Кристиан Гергиев Николов
Марио Ташков Ташев
Георги Давидков Георгиев
Елза Василева Боянова
Катерина Георгиева Янчева
Евгения Евгениева Давидкова
Петя Петрова Борисова
Цветанка Емилова Харалампиева
Венцеслав Василев Миланов
Ивайло Ташков Ташев
Людмил Емилов Давидков
Мартин Ивайлов Мирчев
Васил Страхилов Янчев
Кирил Петров Атанасов
Филип Димитров Овчаров
Марина Валентинова Иванова
Станислава Славчева Спасова
Мартина Илиянова Илиева
Асен Иванов Асенов
Теодора Росенова Крумова
Теодора Младенова Михайлова
Юлиана Тихомирова Василева
Юлиан Тихомиров Василев
Теодора Златкова Атанасова
Светослав Василев Василев
Петър Любенов Мирчев
Шуменка Добренова Мирчева
Елин Емилов Марков
Стефан Пламенов Стефанов
Даниела Генадиева Янкова
Анелия Лазанова Ненчева
Рени Стефанова Петкова
Бинка Шибинова Орлинова
Вилислава Миленова Петрова
Веселка Антонова Георгиева
Димитрина Тодорова Борисова
Йонко Альошев Нинов
Красимир Цветелинов Гарев
Цветомир Дойчинов Илиев
Красимира Руменова Симеонова
София Стефанова Стефанова
Красимир Ненов Генков
Добри Георгиев Георгиев
Ангелина Петкова Кацарова
Валя Петрова Узунова
Гатъо Тодоров Султанов
Нина Тодорова Цанкова
Найден Христов Найденов
Стоянка Димитрова Арчева
Марин Куанг Као
Симеон Георгиев Кондаков
Светлана Николова Кондакова
Паулина Стефанова Кирова
Лучан Цветанов Иванов
Хрисимира Найденова Найденова-Иванова
Илиян Дочков Дочков
Никола Стоянов Николов
Надя Ненова Христова
Стоян Милков Стоянов
Николай Милков Стоянов
Добринка Андреева Стойчева
Събка Николова Атанасова
Иван Боянов Минчев
Петко Стефанов Таранджиев
Красимир Валентинов Атанасов
Орлин Росенов Кисьов
Веселин Велинов Балийски
Александър Ружков Димитров
Александър Асенов Енгеров
Венета Емилова Прингова
Анастас Христов Янчевски
Десислава Здравкова Бакърджиева
Милко Елинов Еленски
Анета Величкова Карова
Камелия Невенова Гаджалова
Иван Ангелов Георгиев
Ради Иванов Ангелов
Благовест Емилов Узунов
Росен Стефанов Данчилов
Вероника Орлинова Карамфилова
Мария Димитрова Папзян
Нина Дачева Анжерова
Ирина Асенова Кирилова
Радка Киркова Семерджиева
Серьожа Георгиев Пехливанов
Калин Александров Хаджиев
Иван Кирилов Минчев
Велин Недков Даицки
Алтай Семков Ефремов
Начко Вълчев Вунцов
Камен Трендрафилов Джамбазов
Ваклин Данчев Мъхов
Виолета Бойкова Станчева
Ирина Андреева Джурбинева
Верка Михайлова Буюклиева
Стефан Митков Кокунев
Филип Асенов Атанасов
Венета Бориславова Цацарова
Данчо Стефанов Читаков
Веско Николов Иванов
Евгени Антимов Парутев
Даниела Ясенова Владимирова
Красимир Лилков Халачев
Йовка Цветанова Ангелова
Людмил Кременов Кичуков
Албена Альошева Делиева
Камен Антонов Дерменджиев
Байрям Салихов Кочаков
Милен Лазаров Капсалов
Николай Севдалинов Коцакев
Асан Шукриев Алиосманов
Здравко Красимиров Чаушев
Ервин Шабанов Урдаджиев
Тихомир Емилов Шумков
Дияна Славова Узунова
Велко Бойков Ловчалиев
Севдалин Демиров Боев
Никола Христов Илчев
Рабие Лютвиева Кьосева
Анета Искренова Шехонова
Стефан Георгиев Бадев
Ани Давчева Панева
Марина Красимирова Цветанова
Венелин Георгиев Найденов
Милена Милкова Маринова
Христинка Иванова Иванова
Никола Бойчов Ненков
Мария Харалампиева Цанкова
Николай Димитров Димов
Полина Красимирова Кесова
Иван Ненчев Червенков
Михаил Василев Михайлов
Михаил Ангелов Константинов
Ана Иванова Чалтакова
Бояна Каменова Карабожикова
Денислава Славейкова Донкова
Борислав Бойков Георгиев
Бойко Валентинов Йорданов
Силвия Николова Петрова
Боряна Иванова Янакиева
Деян Красимиров Кунчев
Цветелина Стефанова Христова
Георги Боянов Проданов
Калоян Свиленов Бинев
Таньо Георгиев Станчев
Теодор Петров Николов
Желязко Димитров Желязков
Ивайло Антонов Антонов
Теодора Ганчева Иванова
Силвия Тончева Тонева
Иван Димитров Иванов
Мариана Атанасова Тодорова
Генка Василева Генчева
Иван Неделчев Иванов
Мартина Бойчева Миланова
Мария Енчева Атанасова
Димитър Маринов Джуров
Корнелия Георгиева Атанасова
Елена Иванова Харизанова
Дамян Цветанов Миковски
Мария Божидарова Пенчева
Николай Недялков Недялков
Димитър Георгиев Каракашев
Йордан Янков Стоянов
Жаклин Росенова Недялкова
Пламен Недков Геогиев
Марина Андонова Петрова
Ивайла Николаева Игнатова
Костадин Бонев Костадинов
Полина Валентинова Георгиева
Ренета Димитрова Колева
Свилена Янкова Андреева
Теодор Петров Николов
Желязко Димитров Желязков
Ивайло Антонов Антонов
Теодора Ганчева Иванова
Силвия Тончева Тонева
Иван Димитров Иванов
Мариана Атанасова Тодорова
Генка Василева Генчева
Иван Неделчев Иванов
Мартина Бойчева Миланова
Мария Енчева Атанасова
Димитър Маринов Джуров
Корнелия Георгиева Атанасова
Елена Иванова Харизанова
Дамян Цветанов Миковски
Мария Божидарова Пенчева
Николай Недялков Недялков
Димитър Георгиев Каракашев
Йордан Янков Стоянов
Жаклин Росенова Недялкова
Пламен Недков Геогиев
Марина Андонова Петрова
Ивайла Николаева Игнатова
Костадин Бонев Костадинов
Полина Валентинова Георгиева
Ренета Димитрова Колева
Свилена Янкова Андреева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения