Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 247-ЕП
София, 28 април 2014 г.

ОТНОСНО: промени в състава на Районна избирателна комисия в Седми район – Габровски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-11-5 от 28.04.2014 г. от Кристина Максимова Сидорова - председател на Общинския съвет на БСП - Габрово и упълномощен представител на Коалиция за България - Габрово, за промени в РИК в Седми район - Габровски. Предлага се на мястото на Евдокия Йорданова Христова - член на РИК в Седми район - Габровски, да бъде назначена Йорданка Алексиева Влаева от списъка на резервните членове. Към предложението са приложени: молба от члена на РИК Евдокия Йорданова Христова с молба да бъде освободена от състава на РИК по лични причини и пълномощно в полза на Кристина Максимова Сидорова от представляващия Коалиция за България Сергей Дмитриевич Станишев; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йорданка Алексиева Влаева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Евдокия Йорданова Христова като член на РИК в Седми район - Габровски, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седми район - Габровски, Йорданка Алексиева Влаева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:                                                                                                                                               

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения