Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2469-МИ
София, 27 април 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. МИ-15-108 от 27.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – Лесичово, с което уведомяват ЦИК, че с решение № 132-МИ от 26.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Стефан Владов Хрисчев като кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 132-МИ от 26.04.2021 г. на ОИК – Лесичово; препис-извлечение от акт за смърт № 0607 от 17.04.2021 г. на Стефан Владов Хрисчев; писмо от община Лесичово с информация, че броят на населението по постоянен адрес на с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик е 351, поради което кметство Памидово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лесичово, област Пазарджик, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения