Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2466-НС
София, 22 април 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 7 и чл. 18, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

1. На лицата, включени в състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата им в съответната комисия по приемане на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

 

Председател: 50,00 лева
Заместник-председател: 48,00 лева
Секретар: 48,00 лева
Член: 40,00 лева

 

2. Лицата, включени в състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, които работят по трудово и служебно правоотношение, имат право на неплатен служебен отпуск за деня преди и за два дни, следващи изборния ден., като този отпуск се зачита за трудов или служебен стаж.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения