Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2462-МИ
София, 19 септември 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2051-МИ от 28 август 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Ружинци, област Видин

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2051-МИ от 28 август 2023 г. на ЦИК, като името на назначената за член на ОИК Цветелина Георгиева Томова да се чете „Цветелина Георгиева Донова“.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2051-МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения